Tuesday, April 21, 2009

మకరందము

మకరందము
మల్లెలు విరిసిన గ్రీష్మపు వేళ 
హేమంతపు సిరి ఒడి నిండిన వేళ 
ఇదేమి కీల? ఇదేమి జ్వాల? 
పదే పదే 
మది , మదిని 
నెమ్మదిగ 
నిదుర లేపునేల? 
ఈ వలపు జోల గోల! // 
తానే, తానే,తనే, తనే 
మొయిలు తునకగా విచ్చేసి 
నా ఎడద గృహమునకు వచ్చేసి 
పన్నీటి చిందుల పలకరింపులే తానై 
వలపు వెల్లువగ వెల్లడించును 
ప్రణయ పుష్ప మకరందం //


No comments:

Post a Comment