Thursday, December 19, 2013

ఎంత సేపు ఈ ఎదురుతెన్నులు

ఎంత సేపు ఎంతసేపు ఎంతసేపనీ:
ఎదురు చూస్తు ఉండాలి!?
ఈ తీరుగనే గోపాలక్రిష్ణ! ||ఎంత సేపు ||
;
ఎద నిండా ఆరాటం, ఏవేవో సంశయాలు,
దోబూచులు దొంగాటల మేటివి ఎటులైనావని?
;
నీదు వామ హస్తమున  పాంచ జన్యమున్నది గద!
మా శంకలను తీర్చుమోయి?
శంఖు తీర్ధ ప్రసాదములు భక్త కోటి కందును గద!?||ఎంత సేపు||
;
నిరతము నీ కరము నుండు;
కౌమోదకము స్థితియె మేలు-
మా కన్నను కద! కన్నా! ||ఎంత సేపు ||
;
ఆర్త రక్షకుడవనుచును
నీకు గొప్ప బిరుదములు;
తోచి తోచకుండా; మము వేపుట నీ మరియాదా!?
సరి సరి! ఓ మురారీ! బర్హి పింఛధారీ! ||ఎంత సేపు ||
;
అవతారము లెత్తు విద్య మాకు; కాస్త నేర్పుమోయి!
నీ చెంత నుండు భాగ్యముకై;
విల్లుగానొ, దండగానొ, ఏదో ఒక వస్తువుగా;
నీ ఎడదపైన నుందుమోయి!
మేముందుమోయి! ||ఎంత సేపు||

*****************************;

పాట:- భక్తుల విన్నపములు!!!!!!!

[1. నీదు ఎడమ చేతిలోన/
    వామ హస్తము= ఎడమ చెయ్యి
    దక్షిణ హస్తము= కుడి చేయి ]

  ౩ ౪              ౯      

విజ్ఞానపు పసిడి మేడ!

Krish, Fancy Dress 


 బుడుగు బుడుగు పిల్లలార!
 రండి!రండి! స్కూలుకు
  అమ్మ నాన్న 'చిటి వేళ్ళను పట్టి
  రండి! రండి! బడికి;
             అక్షర గుడికి
             మీరందరు సత్వరమే!     ||

  చెడుగుడు గుడు గుంచం
  ఆటలంత తేలిక!
        అక్షరాలు నేరిస్తే
        ఉంటుందెంతెంతొ మజా!
               అది,విజ్ఞానపు పసిడి మేడ!     ||

                    ''''''''''''''''''''''''''''''''''

కిట్ కాట్ పేరెలాగ వచ్చింది?   (Link: See Essay: kONamaanini )
గురువారం 19 డిసెంబర్ 2013

ఆధార పదాలు:-
KitKat club, an 18th-century literary salon in Christopher Catling's
(hence the "Kit Cat") pie-house
in Shire Lane, 

Friday, September 6, 2013

dozen ఆనుపానులు

అర్ధణా,  అణా, బేడ- అనే కాయిన్లు నా చిన్నప్పుడు ఉండేవి.
పైస, దమ్మిడీ, కాణీ లు – ఒక పైస విలువ – తొలి ద్రవ్యం.
పిల్లలు కాణీలను (రాగి లోహంతో తయారు ఔతూండేవి)
చూపుడు వేళ్ళకు తగిలించుకుని, వెళ్ళి చిరుతిళ్ళు కొనుక్కునేవారు.
ఒక కానీకి ఒక నువ్వు జీడీ- వచ్చేది. ఆ చిన్ననాటి ముచ్చట్లు తలుచుకుంటే బహు ముచ్చట!                      

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
మన దేశంలో దశాంశ పద్ధతి ముఖ్యంగా అనుసరించబడేది.
వస్తుమారక వినియోగ సందర్భాలలో, పదార్ధాలను తులలో తూచేటందుకు- ఒక ప్రామాణికతను ఏర్పరచవలసివచ్చింది.
తూనికలు, కొలతల కొఱకై // పద్ధతిని నిర్మించినారు. దీనికే "మెట్రిక్ పద్ధతి" అని పేరు. దశాంశ పద్ధతిని అక్టోబర్ 1 1958 లో ప్రవేశపెట్టి ఉన్నారు.
అల్తే దశాంశ పద్ధతి- లాగానే- ప్రాచీనకాలమున భారత దేశములో అభిమానించబడిన కొలమానము, "నవ్"= 9 - అనే నెంబర్.
నవమి తిథి, నవ నందులు, ఇత్యాదులు
×××××××××××××××××××××××××××××××××

అర్ధణా,  అణా, బేడ- ఈ గుణాంకములలో ఉన్న విశేషం ఏమిటో మీరు కనిపెట్టారా?
3, 6, (9), 12 అనే అంకెలు వీటికి మూలములు.
కాల గణనము- అధిక శాతం 6 పైన ఆధారపడి ఉన్నది.
చాంద్రమానము ఈ లెక్కలకు మూల స్తంభము.      
మూడు- ఆరు ఋతువులు, సీజన్లు, 12 నెలలు, ప్రధానంగా ఈ పరిగణనలు సాగుతూన్నవి.
సాంప్రదాయ, ఆచారములు, పండుగలు సైతము వీని ప్రకారమే ఏర్పరచబడినవి.
12 పవిత్ర నదులు, వాటిక్లో పుణ్య స్నానాలు- “పుష్కరము” – అంటే
“12 సంవత్సరములకు ఒకసారి వచ్చే పండుగ”.
ప్రాజ్ఞులు ప్రతి పన్నెండు ఏళ్ళకు ఒక సారి ఈ వేడుకలను –
పుష్కర కాలములో– వచ్చేలా – ఏర్పరిచారు.
×××××××××××××××××××××××××××××××××

బేడ = 12 నయా పైసలు. దుకాణములలో పళ్ళు కొనేటప్పుడు వి
క్రయదారుని ఏమని సాధారణంగా అడుగుతూంటారు?
ముఖ్యంగా అరటిపళ్ళ అంగడిలో  కొనేటప్పుడు అడిగే వాడుక మాట ఏమిటి?
“డజను ఎంతకి ఇస్తావు?” మన ఆంధ్రులు అచ్చ తెనుగులో -  అరటిపళ్ళు క్రయ విక్రయాలలో మాత్రం కొన్ని స్పెషల్ వర్డ్సు అగుపడుతూంటాయి! “హస్తం” = పండ్రెండు కదళీ ఫలములు. “అమడపళ్ళు” = జతగా ఉండే అరటిపళ్ళు. పన్నెండింటికి ఒక పండు ఉచితంగా ఇవ్వాలనేది- అవగాహనా ప్రధానంగా ఏర్పడిన  రూలు. దీనినే “కొసరు” అని   పిలుస్తారు. భోజనాల వేళ-  “కొసరి కొసరి వడ్డించుట” అనే తీపి జాతీయం కూడా ప్రయోగంలో ఉండేది. (ఇవన్నీ ఆనాటి ముచ్చట్ల మాటలే లెండి!)
మరి “డజను”  అనే పదము ఎక్కడి నుండి వచ్చి మన ద్రవ్య సీమలోనికి అడుగిడింది?
సంస్కృత భాష మన తెలుగుకు ఎన్నెన్నో పదముల పుష్పాలను ఒసగింది. అలాగే సరిహద్దు రాష్ట్ర భాషలైన - ఒరియా, కన్నడము, తమిళము,  మరాఠీ   భాషల నుంచీ, అలాగే రాజభాష ఐన హిందీ నుండి సైతము  “లెక్కలేనన్ని మాటల తొలకరి జల్లులతో” త్రిలింగ భాష ఐన తెలుగు సీమ ఓలలాడినది. ఉర్దూ, చాలా ఇంగ్లీషు  పలుకులు – తెలుగుతల్లి ఒడిలోకి చేరి  కేరింతలాడుతూన్నవి.
*********************;
“Dazon” అనే మాటను మనము ఏ భాష నుండి స్వీకరించినాము?
ఈ నుడికారము అటు కన్నడము నుండైనా కావాలి, ఇటు ఉర్దూ, పార్శీ, హిందీల నుండి ఐనా అవ్వాలి?
కానీ చిత్రంగా- ఈ నామము- ఫ్రెంచి లాంగ్వేజ్ లోనిది.
“ద్వాదశ” = 12.
మనకు మల్లేనే ఫ్రాన్సు దేశ ప్రజలు కూడా “12” ను కేంద్రముగా వ్యావహారిక లెక్కలను వాడేవారు.
"డజను” కి లఘు రూపం- doz, dz
కాలములు, పండ్రెండు మాసాలు, ఈ పగిదినే- ఏడాదికి- మున్నూట అరవై రోజులు;
దాదాపు సమయ నిర్ధారణలన్నీ ఈ “అర డజను”, "డజను” - ల మీదనే ఆధారపడి – ఖగోళ  శాస్త్రవేత్తలు సిద్ధం చేసిరి. సిరి! సిరి!
×××××××××××××××××××××××××××××××××

మెసపొటేమియా దేశస్థుల sexagesimal నుండి – యూరోపీయులు -ఈ గణితమును పుచ్చుకుని ఉండవచ్చును. ఇలాగ ద్వాదశ ఆధారిత సంఖ్యా గణనమును “ duodecimal system/ dozenal” అనే సాంకేతిక నామాలు కలవు.
ఇక మన సీమలో- “16 అణాల తెలుగుదనం ఉట్టిపడ్తూన్నది” అనే నుడికారం ఉన్నది.   బండి మీద పళ్ళు అమ్మకానికి వచ్చినప్పుడు, పదిరెండు- కు ఒకటి కొసరు ఇవ్వడం” ఆనవాయితీ మనకు కనపడ్తుంది.
తమాషా ఏమిటంటే- యూరోప్ లో కూడా ఈ అలవాటు ఉన్నది.
“బేకర్స్ డజన్” (A baker’s dozen) అంటే
12 కి బదులుగా- కాస్త చేతి బారుగా “13”  ఉరుములను ఇవ్వడమే!
కాస్త కొసరును ఇచ్చే ప్రక్రియకు "బేకర్స్ డజన్" అనే పేరు కలిగినది.
13 వ శతాబ్దం నాటిది ఈ వాణిజ్య సదుపాయము.
×××××××××××××××××××××××××××××××××

3, 6, 9 అంకెల ఆధారముగా ఏరియాలనూ, పొలాలనూ, స్థలాలనూ కొలుస్తూన్నారు.
అడుగులు, అంకణములు, గజములు- మొదలైన కొలతలు-
గుంటూరు, మధ్య ఆంధ్ర జిల్లాలలోనూ, దక్షిణాంధ్ర ప్రాంతాలలో ఇప్పటికీ ఉపయోగితమౌతూన్నవి
ఉదాహరణకు:- 72 ఫీట్సు ఒక అంకణము – ఈ పద్ధతితో అన్నమాట!

×××××××××××××××××××××××××××××××××
9వ ఎక్కంలో ఒక తమాషాను గమనించండి.
అంకెలను కూడితే మళ్ళీ "తొమ్మిది" మాత్రమే వస్తుంది.
ఇలా వచ్చేది ఈ "నవ సంఖ్య"కు మాత్రమే!
ఉదాహరణకు :-
9×1= 9;
9×6= 54:

54- లోని రెండు అంకెలనూ కూడి చూస్తే- తొమ్మిది- ఔతుంది.
5+4= 9;
ఇలాగే ఆ Nine ఎక్కము అంతా వస్తుంది.

×××××××××××××××××××××××××××××××××

 పది పైసలు; కాలక్షేపం కబురులు;  (ఫోటో లింక్ )
1 Gajam = 1 Sq Yard = 9 sq feet  ఫీట్సు ఒక అంకణము
9 చదరపు ఫీట్లు= 1 గజము
1 Acre = 100 cents/0.405 hectares/605 Ankanas
1 cent = 6.05 Ankanas/48 Sq.Yards
1 Ankana = 8 Sq. yard/      
72 Sq. Feet ( 72 ఫీట్సు ఒక అంకణము)
1 Sq. Yard = 9 Sq.Feet  ;  
             

Saturday, August 17, 2013

సీతమ్మ వారి జడ కుచ్చుల పూలు

సీతమ్మ వారి జడ కుచ్చు పూలు; 
మా తోటలోన  విరబూసినాయి;
మహ మంచిపువ్వులు; ఈ సీతమ్మ పూవులు;  || సీత ||  
;   
ముఖమల్లు పూలు, మెత్తన్ని పూలు; 
మహమల్లు పూలు, మహరాణీ పువ్వులు
మహలులందందున మురిపించే మెత్తన్ని పూలు ; 
మహ మంచి ఈ సీతమ్మ పూవులు  || సీత ||
;
సూర్య కాంతి మెరసేటి సొంపైన పువ్వాయిలు;          
పూరేకులన్నీ వెల్వెట్టు జారు; 
గుడిసెలందు, వాడలందు, గుడి ఆవరణలలోన; 
వీధులందు, అరుగు పక్క; అందాలై జాల్వారు;  || సీత ||    
;
మిసిమి కోమలమ్ములీ ఏక దళ పుష్పములు ;   
చూడ చూడ ; కిత కితలౌ - ద్వి దళముల సౌరులు; ;  
సీతమ్మ నవ్వులకు చక్కనైన గూళ్ళు || సీత ||    
పువ్వుల్లు తల్లి మొక్క కెంతో మోదమ్ములు; 
కొమ్మ కొమ్మన పూసిన సన్నాయి లోలె  
తోచేను ఈ సీతమ్మ జడ గంటల పూలు || సీత ||         
;
ఈ మొక్క శ్రీరామ చంద్రులకు; 
మనసారా ఇచ్చేనీ మనసైన పుష్పాలను; 
ఈ సీతమ్మ జడ కుప్పెపూలు ||  


************************************,


;


;
సీతమ్మ జడ గంటల పూలు;

53032 -  konamaanini views;

Wednesday, July 31, 2013

మహాత్మా గాంధీ రంగోలీ playing

రంగోలీ(रंगोली)  అరుదైన ఫొటో, చూడండి.
మహాత్మా గాంధీజీని ప్రజలు హోలీ వేడుకలతో రంగుల ఆటలు ఆడారు.
ఆ సరదాలను ఏ చేతి కెమేరా చిత్రబద్ధం చేసిందో గానీ, మనకు ఈ ఛాయాచిత్రం లభ్యమైనది.
;
రంగోలీ Gandhi Mahatma रंगोली : : 

Tuesday, July 30, 2013

వసుంధరకు వైభోగంఇద్దరిని ఉన్నాము మనము: 
అద్దరిని ఉన్నాడు స్వామి!
సాగుదాము అందరమూ;
మనమందరమూ;  || 
బైలుదేరుదాము, రండి! - 
అద్దరిని ఉన్నాడు స్వామి!
స్వామి దరికి చేరుదాము; ||

వసుంధరకు వైభోగం; 
సదా అలంకారములే! 
ఎలాగెలాగెలాగ? 
ఆ భోగము రహస్యాలు 
అవి ఏలాగున, చెప్పండి! ||

వసుంధరకు వైభోగం; 

సదా అలంకారములే!  ||


ఆ ఆరునొక్క గిరులలోన; 
విరుల దండ వోలె ఉన్నవిలే!
ఏమిటవి? ఏమిటవి? 

( స్నేహితులు):- 
విరిబోణి నగవుల సిరులు అవ్వి; 
నవ్వు పువుల చెలువమ్ముల- 
పూజలను గైకొను మా తిరుమలపతి! 
నారాయణ! |నమో నమో! ||
కుడి ఎడమల; సతులిరువురు;
శ్రీదేవి, భూదేవి! 
మువ్వురినీ ముచ్చట కన: 
ముక్కంటికి తరమౌనా? 
ఆ సహస్రాక్ష- ఇంద్రునికీ సాధ్యమౌన? || 

నారాయణ! |నమో నమో! 
నమో నమో! నారాయణ! | || 

భక్త కోటి సునయనముల 
లబ్ధి దొరికి ఉన్నాది;
ఇన్ని కోట్ల కనుల నిధులు
వసుంధరకు వైభోగం****************************;

#iddarini unnaamu manamu: 
saaguna manamamdaramuu; 
bailudErudaamu, ramDi! - 
addarini unnaaDu swaami!
swaami dariki chErudaamu; ||
 snEhiitulu:- 
aa aarunokka girulalOna; 
wirula damDa wOleunnawilE!
EmiTawi? 2;  = 
wiribONi nagawula sirulu awwi; 
nawwu puwula cheluwammula- 
puujalanu gaikonu maa tirumalapati! naaraayaNa! |namO namO! ||
kuDi eDamala; satuliruwuru; SrIdEwi, bhuudEwi! 
muwwurinii muchchaTa kana: mukkaMTiki taramaunaa? 
sahasraaksha- imdrunikii saadhyamauna? || ||
bhakta kOTi sunayanamula labdhi doriki unnaadi;
inni kOTla kanula nidhulu la
wasumdharaku waibhOgam
 
****************************;

 Song 2:-


valla maalina kOpamElanayyaa!
challanayyaa! taalmi daalchumu
bulli pedavula navvu chiMdiMchu!         ||

challa kuMDala pagula koTTi
golla BAmala nallareDataavu;
olla kuMDaga lEvidEmayyaa!
pollu pOnI chilipi nI sommu        ||

hari chaMdanamulanu challa mannaavaa
“mannaaru dEvaa”!
siri - vaalu chUpula tEru nekkEvaa!      ||  

{Thursday, July 15, 2010
akhila wanita
చతురతల దొర }

****************************;

Sunday, July 21, 2013

ఎంత సేపు ఎదురు చూస్తు ఉండాలి!?

ఎంత సేపు ఎంతసేపు ఎంతసేపనీ:
ఎదురు చూస్తు ఉండాలి!?
ఈ తీరుగనే గోపాలక్రిష్ణ! |||ఎంత సేపు ||
;
ఎద నిండా ఆరాటం, ఏవేవో సంశయాలు,
దోబూచులు దొంగాటల మేటివి ఎటులైనావని?
;
నీదు వామ హస్తమున  పాంచ జన్యమున్నది గద!
మా శంకలను తీర్చుమోయి?
శంఖు తీర్ధ ప్రసాదములు భక్త కోటి కందును గద!?||ఎంత సేపు||
;
నిరతము నీ కరము నుండు;
కౌమోదకము స్థితియె మేలు-
మా కన్నను కద! కన్నా! ||ఎంత సేపు ||
;
ఆర్త రక్షకుడవనుచును
నీకు గొప్ప బిరుదములు;
తోచి తోచకుండా; మము వేపుట నీ మరియాదా!?
సరి సరి! ఓ మురారీ! బర్హి పింఛధారీ! ||ఎంత సేపు ||
;
అవతారము లెత్తు విద్య మాకు; కాస్త నేర్పుమోయి!
నీ చెంత నుండు భాగ్యముకై;
విల్లుగానొ, దండగానొ, ఏదో ఒక వస్తువుగా;
నీ ఎడదపైన నుందుమోయి!
మేముందుమోయి! ||ఎంత సేపు||
;

********************************;

పాట:- భక్తుల విన్నపములు!!!!!!!

[1. నీదు ఎడమ చేతిలోన/
    వామ హస్తము= ఎడమ చెయ్యి
    దక్షిణ హస్తము= కుడి చేయి ]

Saturday, May 25, 2013

గిన్నెలని క్లీన్ చేసే 'కిల్మోరా' చెట్టు

“కటార్ మల్ కోవెల” కు సంబంధించిన ఆచారములలో ఒక మొక్కకు అవినాభావ సంబంధం ఉన్నది.
కిల్మోరా చెట్టు వలన ఆ ఊరికి కూడా పేరు వచ్చింది. తరువు హిమాలయములలో గుర్రం జీను ఆకారములో ఉన్న ఉపరితలమున ఈ చెట్టు పెరుగుతున్నది.
నిట్టనిలువుగా కోసుగా ఉన్న కనుమ లాంటి ఆ చోట కిల్మోరా వలన “కిల్మోరా” అనే పేరు వచ్చింది.
బ్రిటీషు వారు పాలించే రోజులలో పాశ్చాత్య ఉచ్చారణలో క్రమేణా “అల్మోరా” గా మారిపోయింది.
కోశీ/ కౌశిక్ నది, సూయల్/ శాల్మలీ నది
ఈ గ్రామము వద్ద ప్రవహిస్తూ, పాడిపంటలకు, పచ్చదనముతో
ప్రకృతి విలసిల్లే ఆహ్లాదకర వాతావరణానికి హేతువులౌతూన్నవి.
ఆల్మోరా జిల్లా హరితభరిత సౌందర్యాల రాశి, హిమగిరులలోని ఖగ్ మారా కొండలు
(Khagmara hills)సందర్శకులకు, ట్రెక్కర్స్ ని ఆకర్షించే దర్శనీయ స్థలములు.

************************;

ఇంతకీ కిల్మోరా కథాకమామిషూ ఏమిటి?

వంగ పండు రంగు కలిగిన పుష్ప ఫల భరిత వృక్షము కిల్మొరా. 

ప్రాచీన కాలములో ప్రజలు - కతర్ మల్ గుడిలో- పాత్రలను శుభ్రం చేయడానికి-
ఈ కిల్మోరా చెట్టును ఉపయోగించే వారు.
మన దేశములో - పుణ్య క్షేత్రములో, ఆలయములోని గిన్నెలు,
తదితరములను పరిశుభ్రం చేయడానికై ఒక చెట్టు భాగాలను వాడటం-
బహుశా ఈ "అల్మోర"  (పాత నామం- కిల్మోరా)లో మాత్రమే మనకు కానవస్తూన్నది.
Koshi, (Kaushiki), and Suyal (Salmale)

******************************************;

ఉత్తరా ఖండ్ కి కలికితురాయి “ఆల్మోరా” మండలము.
నండదేవి దేవాలయం, కాసర దేవీ ఇత్యాది అనేక కోవెలలు బాలో కళ్యాణ్ చాంద్ మహారాజు కాలములో నిర్మించబడినవి.  “అల్మోరా” లో ప్రసిద్ధి గాంచినది.
స్వామి వివేకానందుడు  కాసర్ దేవీ గుడి దరి ఒక గుహలో ధ్యానం చేసేవారు.

Taags:-

Purple colour fuits, Kilmora Tree;

(Almora plug Kilmora plant for washing the utensils of "Katarmal Temple".   

Thursday, April 18, 2013

అవిశ్రాంతంగా సాగాల్సిందే!


సముద్ర కెరటాలపైన
నిరంతర చలన ముద్రలు 
చైతన్యానికి ప్రతీకలై
ఫ్రెస్కో ఆర్టు లాగా!   

జీవన నిర్భీక ప్రయాణం  
అవిశ్రాంతంగా సాగాల్సిందే!

ఆ కడలి అలలపైన
తేలాడే వెన్నెలలా! 

అలా అలా అలా...
అలాగే...
ఆలాగుననే... 

*******************,

Hamsini  (Link - my "POETRY")

అవిశ్రాంతంగా సాగాల్సిందే!
కాదంబరి,  Apr 03, 2013


Girl In Rain  Stock Photos and Images (Link for photo)
00051797; konamanini Views
;

Saturday, April 13, 2013

మాధుర్య తూకము


సరసు తరగల తీవియలపై
గగన నీలిమల "స'రాగాలు' "
నా అంతరంగం -
సహస్ర దళ నళినమై
విరబూయు చున్నది,

ప్రియ సఖీ!
హృదయమున్నది మనిషికేగా!
కలలు, కల్లలు ఎడదకేగా!

కొలను ఒడ్డున కాస్త సేపు
ఆసీనులయ్యీ గడిపితే;
కలత దీరును కాస్తసేపు;
మరి,
ఆ కొన్ని క్షణాల
తీపిదనపు తూకమెంతో తెలుపగలవా!?
ఆ కొన్ని నిముషమ్ముల
కొలత ఎంతో చెప్పగలవా!!? నేస్తమా!

కలవరమ్ముల నపనయించే లిప్తపాటులు-
కలకండల మాధుర్యాల అంత!
యోచనేల?
వాని నిడివి
రోదసీ దిశాంతముల కొసల వరకూ
వాని కొలతలు!

అట్టి - నిమేషమ్ముల
నీరజముల చూపు తూపుల
సరోవరము వీక్షించుచున్నది
చోద్య, విడ్డూరమ్ముగాన్!
తాను -
అనిమేషయై సరసమ్ముగాను -
దేవ గణములనే
కికురించుచున్నది, చూడుమా!  

    (రచన:-  కాదంబరి )మాధుర్య తూకము: Link = Neelahamsa

 2013/03/30  "కొలను" పై కాదంబరి గారి కవిత ! -3


Cloud 9 talks: photo curtecy: 

***********;

Friday, March 15, 2013

పూర్ణ కుంభము


హేమ మహర్షి గొప్ప తపస్సు చేసాడు.
ప్రసన్నుడైన విష్ణుమూర్తి దివ్య రధములో దివి నుండి భువికి వచ్చాడు.
నాలుగు తురగములు, ఏనుగులను పూన్చి ఉన్నఆ దివ్య రధము అది.
స్వర్గమునుండి ఆ తేరులో తన భక్తుని వద్దకు దిగివచ్చాడు స్వామి.
శ్రీ మహా విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహమును పొందిన
హేమఋషి ఆశ్రమము ఉన్నచోట
"మహా మాగ కొలం"  కొలను వెలసినది.
దానికి "పొత్రమరై" (Potra marai kulam)
 "మహా మాగ కొలం", "పోత్రమరై కులం" అనే నీటి సరసులు ఉన్నవి.
ఈ సరోవర ద్వయానికి ఉద్భవ గాధ కలదు.

************************,

శ్రీ సారంగపాణి కోవెల ఉన్న ఊరు "తిరుక్కుండతై".
ఈ కోవెల "కుంభకోణము" నకు
ఒకటిన్నర మైలు దూరాన ఉన్నది.
స్థల పురాణము ప్రకార గాధలు కొన్ని కలవు.
ప్రళయవేళల బ్రహ్మదేవుని భుజాలపై ఉన్న బాధ్యత "సృష్టి పునర్ నిర్మాణము".
అందుకై సృష్టికర్త - అమృతము మొదలైన సామగ్రిని సేకరించాడు.
విరించి తన సేకరణలను ఒక కుండలో నింపాడు.
ఆ మట్టికుండను "మేరు పర్వత శిఖరము" (Mountain Meru) పైన
విరించి జాగ్రత్తగా అట్టిపెట్టాడు.
ప్రళయ కాలం వచ్చి, తెంపులేని వర్షాలతో అతలాకుతలం అవసాగింది.
బ్రహ్మ - అమూల్య వస్తు పూర్ణకుంభమును జాగ్రత్తగా రక్షించ పూనుకున్నాడు.
వరదభీభత్సాలనుండి
కుంభపరిరక్షణ - తక్షణ కర్తవ్య దేవతలు కైలాసమునకు వెళ్ళారు.
దివ్యుల కోరికపై - భవుడు శరసంధానము చేసాడు.
నారి సారించి, అంబును విడిచాడు సాంబసదాశివుడు.
మహేశుడు విడిచిన బాణము కుండను తాకింది.
కుండ బ్రద్దలై  అందులోని సుధారసము అక్కడ రెండు భాగాలుగా పడినది.
అవే "మహా మాగ కొలం", "పోత్రమరై కులం" అనే రెండు కొలనులు.
శ్రీ సారంగపాణి ( ఆరావముదన్ ) కోవెల ఇక్కడ వెలిసినది.
 కుంభకోణమునకు 1 1/2 మైళ్ళు దూరములో
ఈ ";తిరు కుండతై Thirukkudanthai " ఉన్నది.
కుంభము భగ్నమైన చోటు –
కనుక “కుంభ కోణము”/ కుండతై (Kundatai) అనే పేరు వచ్చి,
నేడు పుణ్యతీర్ధముగా విలసిల్లుచున్నది)

************************,

మూలవరులు:- Thirukudanthai శ్రీ సారంగపాణి:
శ్రీ మహా విష్ణు ధనుస్సు పేరు "శార్ఙ్గము"
అందుచే ఈ స్వామి పేరు "సారంగపాణి".
ఈ స్వామి - ఆరా అముధన్, అభయాప్త మిరుతన్, ఉత్థాన శాయి
మున్నగు పేర్లతో కీర్తించబడుతున్నాడు.
హేమమహర్షికి  ప్రత్యక్షమైనది ఈ చోటులోనే!
మూలవరులు ఉద్యోగశయన భంగిమలో ఉన్నారు,
అనగా అప్పుడే నిద్రనుండి మేల్కొన్న పొజిషన్ లో ఉన్నారు.
కోమలవల్లీ తాయారు ఈ కోవెలలో
మరొక దర్శన అభయ వరప్రదాయిని ఐ,
భక్తులను అనుగ్రహిస్తూన్నది.

Sri Komalavalli Thayar. Also called as
"Padi Thanda Pathini" ie thayaar
would never (leave out) or leave away from her chamber.
She has her own seperate sannadhi in this temple.

************************,


తిరుపతి, శ్రీరంగం, కాటుమన్నార్ కోవిల్,
ఆల్వార్ తిరునగరి, తిరువెల్లారై, తిరుకండియూర్,
తిరుపుల్లాం భూతం కుడి మున్నగు వాని వలె -
"పరంధామ క్షేత్రము".
"శంఖ చక్ర గదా పాణిం అహం వందే|
  శ్రీ శార్ఙ్గ నందక కౌస్తుభ ధారిణం వందే||"
        (ముత్తుస్వామి  దీక్షితర్ కృతి)
************************,
Tags:-

(Thirupati, SriRangam, Kaatu Mannar Kovil,
Alwar Thirunagari, Thruvellarai, Thiruvekka,
Thiru Kandiyur, ThiruKarambanoor,
Thiruputkuzhi and Thirupullamboothamkudi.
This place is treated a
s the place which explains
the meaning of "Paramathma Thathuvam")

(Kaveri River ,Arasalar)

************************,
Thirukkudanthai   (Link)
Thirukkudanthai  - Sri Sarangapani Perumal Temple

Tags:-
Maha magha kulam, Potra marai kulam
temple is Sri Sarangapani. Aara Amudhan,
Abayaryaapthamiruthan and Utthanasayi

ర్ఙ్గ "r~mga ;

Sunday, March 10, 2013

సువర్ణభూమి/ కర్పూర ద్వీపం


"సువర్ణభూమి" అని సుపరిచిత నామం.
బోర్నియో ను మన పూర్వీకులు "సువర్ణభూమి",
"కర్పూర ద్వీపం" అని పిలిచేవారు.
జావా ద్వీప ప్రజలు "బోర్నియో పురద్వీప" అనేవాళ్ళు;
అంటే "రత్న రాజ్యము" అన్న మాట.
అడవూలకు, తత్కారణముతో అనేక జంతుజాల,
తరు సంపదలకు స్వర్గ ధామమైనది ఈ బోర్నియో.
అతి పెద్ద చెట్టును ఈ లింకు వద్ద చూడండి.

The land of giant Dipterocarp trees, Borneo
;
Dipterocarp trees ; (Link)

టాన్ జుంగ్ నేషనల్ పార్కు లో
ఘన లతా సహిత మహా వృక్షమును  తిలకించండి.;

సారవాక్ మండలాన "బాకో నేషనల్ పార్క్ వద్ద ఒక చిన్న గుట్ట ఉన్నది;
ఇది సహజసిద్ధముగా ఏర్పడిన ప్రకృతి వింత!
ఈ కొండ అచ్చం కాళీయ మర్దనమునకై-
శ్రీకృష్ణుడు బయలుదేరేటందుకు పిలిస్తూన్నట్లు ఉన్నది కదూ!?!


Bako National Park,Sarawak  (photo link )కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం  000 51270 {Views}  Friday, March 15, 2013 
~~~~~~~~~~~~~


 38621 పేజీవీక్షణలు - 968 పోస్ట్‌లు, చివరగా Mar 10, 2013న ప్రచురించబడింది
బ్లాగ్‌ని వీక్షించండి
అఖిలవనిత
 20683 పేజీవీక్షణలు - 704 పోస్ట్‌లు, చివరగా Mar 10, 2013న ప్రచురించబడింది
బ్లాగ్‌ని వీక్షించండి
Telugu Ratna Malika
 2342 పేజీవీక్షణలు - 112 పోస్ట్‌లు, చివరగా Nov 22, 2012న ప్రచురించబడింది

Friday, March 8, 2013

మురిపించే ముత్యాలు


చిరు చిరు ఆశల చిగురుటాకుల లాహిరి!
పుష్ప మంజరీ సాహిరి:
చిత్ర భావముల అల్లరి - ప్రకృతి కిత్తును
నేను ఈ మధురసవాహినీ కావేరి!

అంబర నీలపు వస్త్రపు నేతను!
"నాకు నేర్ప"మని
మరి మరి అడుగుతూనె ఉంటాము మేము!
దేవీ చేలాంచలము కొసలను పట్టి;
తల్లి అడుగుల అడుగులు వేస్తూ వేస్తూ;
నడిచే మురిపెపు ముత్తెములం!
గారాబు పాపలమె మేమందరము!      

ఉదయ కిరణ ప్రభా మందిరము
తల్లీ! నీదే! ఐతే నేమి?
అందందందరి నుడువుల ముచ్చట్లు
        ప్రతిధ్వనిల్లగ జేసే చనువును
నీవే ఇచ్చితివమ్మా! కదుటమ్మా!?

భగవానుని ఒడిలో బుడి బుడి నడకల
          ఆడుతూన్న పసి కూనలము!
ఆది జనకుల కడ,
ఆమాత్రం - అనునయ, భేషజ అనురాగాలను-
ఒలికించే- గారాబం కలిగినవారము కదుటమ్మా!?  
భళిరే! మీవద్ద కాక మరి వేరెవ్వరి సన్నిధి
నింత సౌలభ్యత పొందగలుగుదుము,
మాతా! మీరే చెప్పండీ!
;

playing childrean (photo link)


(rachana: కుసుమ)

****************************;
కవిత "మురిపించే ముత్యాలు "


అఖిలవనిత
 20570 పేజీవీక్షణలు - 703 పోస్ట్‌లు, చివరగా Mar 8, 2013న ప్రచురించబడింది
బ్లాగ్‌ని వీక్షించండి
కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం
 38339 పేజీవీక్షణలు - 967 పోస్ట్‌లు, చివరగా Mar 8, 2013న ప్రచురించబడింది
బ్లాగ్‌ని వీక్షించండి
Telugu Ratna Malika
 2320 పేజీవీక్షణలు - 112 పోస్ట్‌లు, చివరగా Nov 22, 2012న ప్రచురించబడింది

గీత పల్యంకిక


నిశిరేయి తరువునకు;
పూసినవి తారకలు;
చుక్కల్ల మిణుగురుల
కాంతులను మోయుచూ;
సాగేను నా పాట
గగన పర్యంతమ్ము||
;
నా పాట పల్లకి
పదిలంగ ఉన్నాది;
కుదుపులు లేకుండ ;
తెమ్మెరల బోయీలు
మోయుచున్నారు ||
;
గీతాల పల్యంకిక,
కుశలముగ ఉన్నాది;
చెలియ కులుకుల్లార!
ముసిముసినవ్వులతొ;
విచ్చేసి వేడుకగ;
ఆసీనులవ్వండి ||
;


****************************;


niSirEyi taruwunaku;
puusinawi taarakalu;
chukkalla miNugurula;
kaaMtulanu mOyuchuu;
saagEnu naa paaTa;
gagana paryaMtammu||
;
naa paaTa pallaki
padilaMga unnaadi;
kudupulu lEkumDa ;
temmerala bOyiilu
mOyuchunnaaru ||
;
giitaala palyamkika,
kuSalmuga unnaadi;
cheliya kulukullaara!
musimusinawwulato;
wichchEsi wEDukaga;
aasiinulawwamDi ||

****************************;
గీతాల పల్యంకిక కుశలముగ ఉన్నాది

వస పానీయాలు, ఉపయోగాలు


"వస పిట్ట" అనే మాట తెలుగులో తీయనైన జాతీయాలలో ఒకటి.
"వస పోసినట్లున్నారు, అంత ఎక్కువగా వాగుతున్నాడు" అని అంటూంటారు.
సరస్వతీచూర్ణము తయారీలో వాడే ఒక దినుసు ఇది.

సంస్కృతభాషలో "వచ!" అంటే మాట్లాడుట - అని అర్ధం.
కన్నడ భాషలో వచె, వజె - అనే పదాలు -
తెలుగు "వస" నుండి తీసుకొనబడినవే!

*********************,

శ్రీలంక లో  -1955 లో సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణము - సంభవించినది.
అప్పుడు వేదవిదులు, పండితులు, సాంప్రదాయక వైద్యులు
"వసకొమ్ముల కషాయాన్ని పుచ్చుకోవాలి." అని సలహా ఇచ్చారు.
"గ్రహణ సమయాన చర్మం నల్లబడకుండా కాపాడే మూలిక ఇది.
కాబట్టి మీరు వస డికాక్షన్ ని త్రాగండి" అని దేశ ప్రజలకు హెచ్చరిక చేస్తూ
 "వఢకహ పానీయాన్ని", మూలికా విలువల గురించీ చాటారు.
అప్పుడు అక్కడి జనలు పెద్దల మాటలను పాటించారు.


అంతే కాదు, ఆ రోజులలో ఒక పాట కూడా సింహళ దేశాన  వెలువడింది.
ఆ పాట 2010 సింహళములోని ఎన్నికల గీతముగా ఐనది.

*********************,
Tags:-

 Acorus calamus (Sweet Flal, Calamus) ;

1955 total solar eclipse ;
drinking a concoction of "Vadhakaha";


Baila" song "Bivva ne~da vadakaha sudiya~".

2010 election song written to the tune of
"vadhakaha sudiya
Vacha,Sadgrantha

*********************
ఐదు "వ"కారములు; kadambamaala ; (Link) 

ఆదివారం 30 నవంబర్ 2008
"గాజు కుప్పెలోన కదలక దీపంబు; Konamanini 2008 (Link)


కోణమానిని views: 0051072;

అఖిలవనిత
 20493 పేజీవీక్షణలు - 701 పోస్ట్‌లు, చివరగా Mar 8, 2013న ప్రచురించబడింది
బ్లాగ్‌ని వీక్షించండి
కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం
 38270 పేజీవీక్షణలు - 966 పోస్ట్‌లు, చివరగా Mar 7, 2013న ప్రచురించబడింది 
బ్లాగ్‌ని వీక్షించండి
Telugu Ratna Malika
 2313 పేజీవీక్షణలు - 112 పోస్ట్‌లు, చివరగా Nov 22, 2012న ప్రచురించబడింది 


బర్మాలో ఐరావది నది


ఇరవాడి డాల్ఫిన్ (Irrawaddy dolphin (Orcaella brevirostris))
బర్మా నదీ ముఖద్వారాలలోనూ, అండమాన్ సాగరం లోనూ ఉంటాయి.
బర్మా (గతంలో "సయాం") లోని ముఖ్యమైన నది "ఇర్రవడి".

ఐరావది నదిని మునుపు "రావి" అనేవారు. హిందూ ఇతిహాస, పౌరాణిక గాధలలో
ఏనుగులకు ప్రత్యేక స్థానాలు ఉన్నవి. అష్ట దిగ్గజములు - అనగా ఎనిమిది ఏనుగులు,
ఇవి ఎనిమిది దిక్కులకు ప్రతీకలు.
అలాగే వీనికి జతలుగా, ఆడ ఏనుగులు-
అన్నిటికీ పేర్లు, 8+8= 16 కలవు.

ఈ అష్ట దిగ్గజములలో ఒకటి "ఐరావతము",
ఇది సురాధిపతి ఇంద్రుని వాహనము.
బర్మాలోని ఇరవదిడి నదికి - ఐరావతము- అనే నామము ఆధారము.
Ayeyarwaddy అని కూడా బర్మాలో (సంస్కృతము- పాలీ భాషా రూపము) పిలుస్తారు.

**********************;

మొట్టమొదట - విశాఖపట్టణము వద్ద బంగాళాఖాతంలో
1852 లో సర్ రిచర్డ్ ఓవెన్ కనుగొన్నారు;

విశాఖ వద్ద చూసిన Sir Richard Owen  1852 లో గ్రంధస్థం చేసి,
ప్రపంచ జంతు ప్రేమికులకు పరిచయం చేసాడు.
ఒరిస్సాలోని చిలక సరస్సు, కంబోడియా మున్నగు సీమలలో అగుపిస్తాయి.
సముద్ర, నదీ సంగమ జలములలో "డుగాంగ్", నక్షత్ర తాబేళ్ళు,
ఇంకా అసంఖ్యాక జలచర, పక్షులు ఉన్నవి.

***********************;
రుడ్యార్డ్ కిప్లింగ్ (30 డిసెంబర్- 1865 -18 జనవరి 1936) రాసిన "మాండలే" పద్యం
[Rudyard Kipling- "Mandalay"  ]
బర్మా జలధి వాతావరణాన్ని వివరిస్తుంది.
కిప్లింగ్ రచన జంగిల్ బుక్ -
ఆబాలగోపాలానికీ వినోదాన్ని పంచిపెట్టిన రచన
The Jungle Book
;


;
జంగిల్ బుక్స్ - కథా ప్రపంచాన ఏనుగులకు ముఖ్యమైన పాత్రలను పోషించాయి.
ఐరావది నదీ సుక్షేత్రాలలో పచ్చదనాలతో అలరారు అరణ్యాలు,
పైర్లు, ప్రకృతి సందర్శకులకు ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తాయి.
బర్మాలో _ ఏనుగులు - మహావృక్షాల మ్రానులనూ, దుంగలనూ
అవలీలగా నిర్దిష్ట గమ్యాలకు చేరుస్తూంటాయి.
మావటివాళ్ళు ఏనుగులకు శిక్షణ ఇచ్చి, కష్ట తరమైన పనులను సాధిస్తున్నారు.
మావటివారు "గజ విద్య" కళాత్మకంగా ఉంటూ,
సందర్శక, టూరిస్టులకు జిజ్ఞాస, ఆసక్తిని కలిగిస్తూంటుంది.
గజములు టేకు మాకులను తొండంతో చాకచక్యంగా ఎత్తి,
లక్ష్య ప్రదేశాలకు చేరుస్తూంటాయి.
"the hathis pilin' teak" అని ఈ హస్తి చలనాలకు పేరు.
'హాథీ'- అనేది హిందీ పదము నుంచి వచ్చింది.

"Mandalay" - poem బర్మా తీరాల అందాలను కవితాధారగా ప్రవహింపజేసింది.

రుడ్యార్డ్ కిప్లింగ్ రాసిన పద్యం On the road to Mandalay వలన, ఐరావడీ నదీ డెల్టా ప్రాంతాలు, అందమాన్   బేసిన్  జలధి - "మాండలే రోడ్" అని ప్రసిద్ధి చెందింది.

           On the road to Mandalay,
            Where the flyin' fishes play,
            An' the dawn comes up like thunder outer China
            'crost the Bay!


ఈ నది పేరునే అక్కడి నది, కడలి జలాలలోని ప్రత్యేక మత్స్యానికి పెట్టారు.
Irrawaddy dolphin


Irrawaddy dolphin
;
Rangoon to Mandalay  (Link - for poem)


Thursday, February 28, 2013

मेरा కుశాలు ప్రభృతి


 #నడవాలో అమ్మాయిల ఆటల సందడి;
బొమ్మల కొలువులు, బూజం బంతులు,
పెళ్ళి సందడికి షడ్రుచి విందులు:
నీరెండ వసారాలో క్రీనీడల సోయగాలను పరుస్తున్నవి:
అలనాటి నా బాల్యాన్ని,
నా కనుదోయి వాకిలిలోనికి తెస్తూన్నవి:

ఎదురింటి ప్రభాస్ కెమేరా కట్టుకుని వచ్చి వాలాడు
“ఫ్రెండ్! ఈ చిన్నారుల కేళీఛాయలు,
మేరా (मेरा) కెమేరా నేత్రం పసికట్టింది:
అందుకే వచ్చేసాను,
ఈ తడవ నా ఫొటోగ్రఫీకి బహుమతి ఖచ్చితం!”
కెమేరా లెన్సును సరిచేసుకున్నాడు,
నిజమే! మండువా కేళీ దృశ్యాన్ని,
చిటికెలో కనిపెట్టింది నా నేస్తం మనో రసస్పందన!
మిత్రుని హృదయ రంగాన
ఆవిష్కరణోత్సవ సంరంభాన్ని నెలకొల్పుతూన్నది!
;

;
అది సరే! మరి ఇప్పుడు
ఈ పంచలోని
ఈ పంచదార బొమ్మల చక్కని ఆటపాటలు,
నా మానస సరోవర తీరాన్ని –
అందచందాలకు నెలవులుగా రూపొందిస్తూన్న
ఈ వింత వింత వైనాలను;
నవలగానో, కథగానో మలిచే
ఒక అక్షర శిల్పి -
నిలుచున్న పళాన- ఎదురైతే
ఎంత కుశాలుగా ఉంటుంది!
నా భావాలను
రసరమ్య మందిరంగా చిత్రించే ఓ రచయిత్రి
తటాలున తటస్థపడితే ఎంత బాగుంటుంది!!!!!

************************,
ప్రభృతి - photo link:-
http://www.rgbstock.com/bigphoto/n4Cz51a/Watching+the+Sun

(వరండాలో నీడలు - చక్కెరబొమ్మలు  ప్రభృతి ;
      రచన:: కాదంబరి)

******************************************;
Wednesday, February 27, 2013

నిశ్శ్రేణి


జల బిందు నిపాతేన; క్రమశః పూర్వతే ఘటః;
సహేతు@h సకల విద్యానాం; ధర్మస్య చ ధనస్య చ|

jala bimdu nipaatEna; kramaSa@h puurwatE GaTa@h;
sahEtu@h sakala widyaanaam; dharmasya cha dhanasya cha||
;

;
lehenga choli lady ;water pot

;

Tuesday, February 26, 2013

అండమాన్ పడౌక్ trees


"అండమాన్ - బంగాళాఖాతములో ఉన్న మన ఇండియా సీమలు.
"అండమాన్ ఎర్ర చందనము చెట్లు- విభిన్న వృక్ష  గుణాలను కలిగినవి.
ఏకంగా ఆ దీవుల పేరుతోనే "అండమాన్ పడౌక్" అని పిలువబడ్తూన్నవి.
అండమాన్ పడౌక్ అనే నామ వృక్షము
కేవలము అండమాన్ లో మాత్రమే  కానవచ్చుచున్నది.
120 ఫీట్ ఎత్తు వరకు పెరుగుతుంది.
టేబుళ్ళు, కుర్చీలు వగైరా ఫర్నిచర్ సామగ్రికి
ఈ Red Wood చెక్క ఎంతో అనుకూలమైనది.
ఎర్రచందనము జాతికి చెందిన చెట్టు ‘మహాగొని”. ఈ వృక్షములు విలువైనవి.
ఆంధ్రదేశమున "ఎర్ర మద్ది చెట్లు/ అర్జున వృక్షము"“ఏగిస చెట్టులు” ఈ వర్గమువే!
ఈ తరువు చెక్కతో అలంకరణవస్తువులు తయారౌతూంటాయి.
చెక్కపైన బొమ్మలు, పూలు, పూల తీగలు ఇత్యాదులు సున్నిత చెక్కడపు  పనులకు
"అండమాన్ రెడ్ వుడ్ చెట్టు" ఎంతో అనువైనది.
వయోలీన్ (ఫిడేలు) వంటి వాటిని ఈ దారువుతో చేయగలరు.
అలాగే గృహములో డ్రాయింగ్ రూమ్ లలో డెకొరేషన్ ఐటమ్ సు వీనితో చేసే  వాటికి –
విదేశాలలో డిమాండ్ ఉన్నది.
;
వ్యాఖ్యను జోడించు

;

2} బ్రౌన్, ఎరుపు వన్నెల సమ్మేళన ఛాయలు కల దారువు.
మహాఘని చెట్టు - ప్రజాతి అండమాన్ దీవులలోనే ఉన్నవి.
Andaman Padauk  చెక్క మన్నిక గలది.
ఈ చెట్టు మ్రాను బెరడు, చెక్క మొదట మంచి ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది.
ఆ తర్వాత ఎండిన పిమ్మట ముదురుగోధుమ వర్ణము (brawn color) గా మారుతుంది.

3}నంది వృక్షము, కరివేపాకు, వేగిస మున్నగునవి వీని కోవవి.
ఋతు కాలాల అనుసరణ కలవి.
ఆయా ఋతువులలో ఆకులు రాలి, మరల కొత్త సీజనులో చిగురులు వేసిన
(Burr and Buttress formation) గుణములు కలవి.

4} mahogany trees కొన్ని ప్రజాతుల చెట్ల కొమ్మలకు, బెరడులకు వ్రేళ్ళు -
భూమి పైన కూడా వస్తూండుట వీని ప్రత్యేకత.
అనగా మర్రి చెట్టు ఊడలు, రావి చెట్టు ఇత్యాదులు.
ఈ Twin Islands ని " కాంచన ద్వీపము
"Island of Gold"" అని పేర్కొన్నారు.

Tags:-
అండమాన్, నికోబార్  జంట ద్వీపాలు;

(Pterocarpus dalbergioides) in
;Andaman islands -  mahogany;
"Island of Gold"

pterocarpus means “winged fruit.”

photo; Andaman Padauk tree (link)

(Rachana: kadanbari)

*********************************,


అఖిలవనిత
  20280 పేజీవీక్షణలు - 696 పోస్ట్‌లు, చివరగా Feb 16, 2013న ప్రచురించబడింది
బ్లాగ్‌ని వీక్షించండి
కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం
  37848 పేజీవీక్షణలు - 965 పోస్ట్‌లు, చివరగా Feb 16, 2013న ప్రచురించబడింది
బ్లాగ్‌ని వీక్షించండి 
{Vies:- 00050}
Telugu Ratna Malika
  2300 పేజీవీక్షణలు - 111 పోస్ట్‌లు, చివరగా Nov 22, 2012న ప్రచురించబడింది

Saturday, February 16, 2013

బాలి(ఇండినేషియా)దీవి, గరుడ విష్ణు మహా శిల్పములు

కుక్కి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి- ని దర్శించిన
శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులు పరవశించారు.
ఆయన రచించిన భుజంగప్రాయాత స్తోత్రము
"భజే కుక్కి లింగం".

***************************;

సహ్యాద్రి శ్రేణిలో ఉన్నది కుక్కి పుణ్య క్షేత్రము.
ఇచ్చట "కుమార ధార" ఉన్నది.
దీనికి మరో పేరు "ధారా నది" జలస్నానము భక్తులను పునీతులను చేస్తున్నది.
సర్ప రాజు వాసుకికీ, విహంగపతి గరుడునికీ జరిగిన యుద్ధాన్ని
కశ్యపుడు ఆపిన సంఘటన ఇక్కడ జరిగినది.

ఆయా జంతు, పక్షిజాతులకు రమణక ద్వీపమునకు
(Ramanaka Islands (modern day Fiji) పంపినది      
ఈ ప్రదేశమునుండే!
;

 Garuda Wisnu Kencana 
ఇక్కడ లింగములను బుట్టలో పెట్టి పూజలు చేసే ఆచారము కలదు. కనుక "కుక్కి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి" అని పిలుస్తున్నారని స్థానిక కథనములు.
తారకాసురుని అణచుటకై "దేవ సేనాపతి" గా దివ్యులు కార్తికేయ స్వామిని ఎన్నుకున్నారు.
మహాదేవశంభునిపుత్రుడైన కార్తికేయుని విజయ గాధలకు నెలవు
కుమార ధారా సరోవరము, కుక్కి సుబ్రహ్మణ్య తీర్ధము.

***************************;

21 తడవలు క్షత్రియులపై రణ దుందుభిని
మ్రోగించిన పరశురాముడు,
కుమారధారా తటాకములో స్నానము చేసి,
తన పాపప్రక్షాళన గావించుకున్నాడు.
తదుపరి తాను గెలిచిన ధరణిని యావత్తూ -
కశ్యపునికి ధారాదత్తము చేసి, "కాశ్యపి" గా
భూమి పేరొందుటకు హేతుభూతుడైనాడు.
;

Garuda Wisnu Kencana Park, Bali Indonesia Bali peninsula, Bukit: GWK
(photo 1: LINK)


Garuda Wisnu Kencana (GWK), 
Indonesia, is a 240 hectares 
private cultural park 
on the Bukit Peninsula 

(Photo 2 : Link)

TAGS:- 
బాలి (ఇండినేషియా) దీవిలో 
కెంచన పార్కు, 
గరుడ విష్ణు మహా  శిల్పములు


చూడుము: (LINK
శనివారం 16 ఫిబ్రవరి 2013
మన కశ్యప వారసత్వము (konamanini)


నందన వర్ష; ఫిబ్రవరి; 

అఖిలవనిత
 20042 పేజీవీక్షణలు - 695 పోస్ట్‌లు, చివరగా Feb 10, 2013న ప్రచురించబడింది
బ్లాగ్‌ని వీక్షించండి
కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం
 37470 పేజీవీక్షణలు - 964 పోస్ట్‌లు, చివరగా Feb 10, 2013న ప్రచురించబడింది
బ్లాగ్‌ని వీక్షించండి
Telugu Ratna Malika
 2281 పేజీవీక్షణలు - 111 పోస్ట్‌లు, చివరగా Nov 22, 2012న ప్రచురించబడింది
బ్లాగ్‌ని వీక్షించండి

Sunday, February 10, 2013

రాధ దోసిట నెమలీక


అలికిడి ఎవ్వరి అడుగులవీ?
ఆ అలికిడి ఎవ్వరి అడుగులవీ? ||అలికిడి||
;
కొలనున అలలుగ -
మెత్తగ సాగుతు;
తన పొలకువ ఇదనీ -
చెప్పక చెప్పే ఆ    ||అలికిడి||
;
పిడికిలి ముడిచీ -
గుట్టుగ ఏదో దాచెను రాధిక
గడుసుగ గట్టిగ - తన గుప్పిటినీ -
ముడిచినంతనే దాగేనా, చాలించు ||అలికిడి||
;
విడిలించిన తన పల్లవాంగుళుల -
ఉన్నది గుట్టుగ, ఏమిటో అది?
ఔరా! చక్కని నెమలీక అది!

ఇతర చెలులు :-

ఔను! ఔనే! ఔనౌను సుమా!
మిడి మెరుపులతో
బర్హి పింఛమది ఓ సఖియా!  ||అలికిడి||


కోరస్:-

తెలిసినదమ్మా రాధమ్మా!
బాలక్రిష్ణునికె కానుకలిచ్చే
భలే భలే బులబాటమది!
మదిని మోదములు నింపే;
చక్కని బులబాటమది!

ఇలలో ఇలాటి లావణ్యం - భళిరే!
నీకే సొంతం ఆ సాంతం;
రాధమ్మా! ఓ రాధమ్మా! ||

*******************;
;

;
[ఇంతటి సొగసులు :
రాధ దోసిట నెమలీక;  ];
అఖిలవనిత
 19953 పేజీవీక్షణలు - 694 పోస్ట్‌లు, చివరగా Feb 8, 2013న ప్రచురించబడింది
బ్లాగ్‌ని వీక్షించండి
కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం (00050585)
 37186 పేజీవీక్షణలు - 963 పోస్ట్‌లు, చివరగా Feb 7, 2013న ప్రచురించబడింది
బ్లాగ్‌ని వీక్షించండి
Telugu Ratna Malika
 2268 పేజీవీక్షణలు - 111 పోస్ట్‌లు, చివరగా Nov 22, 2012న ప్రచురించబడింది

Friday, February 8, 2013

ఒకే అక్షరము ఎక్కువ మార్లుఅంగ; అంగ రంగ వైభోగముగా;
ఉంగా ఉంగా అంటూ కేరింతలు కొట్టుట ;;

ఋతు రాగములు: కొంకుట;  కొక్కెము:వీవన;

*********************;

గంగ; గానుగ;
చెంగు చెంగున గంతులు వేయు; చెంగావి రంగు చీర;
జింజర్ = అల్లము; జాజి మల్లెలు;

*********************;

టాటా, వీడుకోలు!:  టిట్టిభము:

డిండిమ భట్టు; డీఢిక్క! ఢీ కొట్టుట:

*********************;

తాత; తంత్రీ వాయిద్యాలు; తిత్తి;
దందా; దుందుడుకు చర్యలు; దధీచి;
నాన్న; నున్నని;

*********************;

పాప; పోపు; పంపు; పైపు;
బాబు; బెంబేలు;  బీభత్సము - బీభత్సుడు;
మామయ్య; మేము; మమ్మల్ని; మమ్ము; మామిడి చెట్టు;

*********************;

యయాతి; అయ్యయ్యో! బ్రహ్మయ్యా
యాయవారము చేసుకొను: ఇయ్యమని; "యియ్యాల" = ఇవాళ:

రా! రా! ; రాగ రాగిణి; రేవూరు;

లింగూ లిటుకూ; లీలలు;
వావి వరుసలు: వేవిళ్ళు; వివాహము:

*********************;
;

అక్షరము ఎక్కువ మార్లు 

ఒకే అక్షరము ఎక్కువ మార్లు వచ్చే పద వల్లరి ఇది.
మరి మీరు - ఒక్కొక్క లెటర్ తో వీలైనన్ని చేస్తారా!???

 రైటర్సు అలాటి అక్షర క్రీడలు ప్రాక్టీసు చేస్తే -రచనలను భాషా పటిమతో నిర్వహించుకోగలుగుతారు! 

వీలైతే ఈ "మాటల పూలను" గుబాళించే ప్రక్రియకై ప్రయత్నించమని మా మనవి!

kaMki; koMkuTa; gaMga; gaanuga; aMga; aMga raMga waiBOgamugaa; uMgaa uMgaa aMTU kEriMtalu koTTuTa ;; cheMgu cheMguna gaMtulu wEyu; cheMgaawi raMgu chiira;
jiMjar = allamu; jaaji mallelu; TATA, wIDukOlu; DiMDima bhaTTu; taata; taMtrii waayidyaalu; titti; daMdaa; duMduDuku charyalu; dadhiichi; naanna; paapa; baabu; beMElu; biibhatsamu - biibhatsuDu; maamayya; yayaati; raa! raa! ; liMguu liTukuu; lIlalu; waawi warusalu: wEwiLLu; wiwaahamu: అల్లిబిల్లి

;

;