Thursday, April 23, 2009

వయోజన విద్యిల్లు

రాత్రి బడికి వెళదాము ; '''''''''''''''''' పగలంతా పొలంలోన చాకిరీతొ అలిశావు ; ఓ అన్నా!రా!రా!రా! రాత్రి బడికి పోదాము వేగిరంగ రా!రా!రా! // రంగు పొంగు పతంగీలా; లల్లాయ్ పల్లాయిగాను ; కాలాన్ని వృధాగాను గడిపేసే తమ్ముళ్ళూ,చెల్లెళ్ళూ ; రండి!రండి! రాత్రి బడికి ;
చల్లంగా జారుకుంటే; ఊరుకోను!ఊరుకోను! // టింగు రంగ మంటు సిలుకు పావడాలు కట్టుకునీ ; అచ్చన గాయలు ఆడే ఆడ పడుచులారా! ఇటు చూపులు తిప్పండి! ;
వయోజన విద్యిల్లు * పిలుస్తోంది,అందరినీ ; సత్వరమే రండి!రండి! చదువులే మన ఆస్థి అగును // ''''' [విద్య+ఇల్లు] ''''''''''''''''''''''''''''''''''

No comments:

Post a Comment