Wednesday, August 22, 2012

నీముచ్ దగ్గర వ్రత కథల శుకాశ్రమము
అన విని, శుక శౌనకాది మహర్షులు ఇట్లనిరి -
(Sukhanandji Ashram) - ఈ వాక్యాన్ని
అనేక వ్రత కథలలో వింటూనే ఉంటాము కదా!
శ్రీ శుకానంద ఆశ్రమము పుణ్యస్థలము
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రములో (రాజస్థాన్ సరిహద్దులో)- ఉన్నది.
ఈ స్థలము- "నీముచ్" అనే ఊరికి 32 km లో,
ఒక శిలాగుహలో ఉన్నది.
ఆతని ప్రతిష్ఠ ఐన "ఈశాలయము" pilgrimage.
(spring of perennial water)
నీముచ్ surroundigs - ప్రకృతి అందాలు,  ప్రధాన ఆకర్షణ.

సుస్థిరమై నిమచ్ పట్టణము- మాల్వా మండలములో
(Neemach/ Nimach town- Malwa Dt. – M.P. ) ఉన్నది


*************************
;

శుక శౌనకాది మహర్షులు
వేదవ్యాసుని కుమారుడు- శుకుడు.
ఇతనికే "శ్రీ శుక ముని"/
బ్రహ్మరాతుడు/ శుకదేవుడు-
మున్నగు ఇతర నామము లు 
వ్యవహరములో ఉన్నవి.
జాబాలి ముని కుమార్తె "పింజళ" (/ వాటికా).
జాబాలి sage అల్లుడు వ్యాసుడు.
వేదవ్యాసులకు తన కుమార్తె "పింజల"ను ఇచ్చి, పెళ్ళి చేసాడు జాబాలి ముని.
పింజలా, వ్యాసుల కుమారుడే శ్రీ శుకుడు.

*************************

వేదవ్యాసుని పుత్రుడు తాపసి శుకుడు-
కొలువై ఉన్న చోటు,
ఇక్కడ ఏడాదికి రెండు సార్లు-
పండుగల సంబరములు జరుగుతూన్నవి.
శ్రావణమాసములో వచ్చే- "హర్యాలీ అమావాస్య" నాడు,
బైశాఖి పౌర్ణిమ/ వైశాఖి పర్ణిమ సందర్భములు-
ఆబాలగోపాలమూ పాల్గొనే- వర్ణభరితమైన వేడుకలు -
ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే- "చూడ కనులకింపు".

*************************

ఆర్.కె. లక్ష్మణ్, షోర్య మహానోట్
అన్నట్టు - నీముచ్" (Nimuch ;Madhya pradesh) -
ఈ నీముచ్ పేరును
ఎక్కడో విన్నట్లు అనిపిస్తూన్నదా?
ఆర్.కె. లక్ష్మణ్ ప్రఖ్యాతి గాంచిన కార్టూనిస్టు.
ఆయన మెప్పు ను అందుకున్నాడు
ఒక చిన్న బాలుడు..
అంతేనా?
R.K.Laxman - the famous cartoonist
తన కుంచెను ఆ బాలునికి
బహుమతిగా ఇచ్చారు కూడా!
అలాగ అందుకున్న బుజ్జాయి పేరు"షోర్య".
Shroya - అనే 5 years చిన్న పిల్లాడు
అద్భుతమైన బొమ్మలను వేస్తున్నాడు.
painter  షోర్య ఇల్లు ఉన్నది - "నీముచ్" లోనే!
;

వేపచెట్లు అధికముగా ఉన్న హేతువుచే-
ఆ చిన్న పట్టణానికి "నీముచ్" అనే పేరు వచ్చినదని వినికిడి.
 షోర్య తండ్రి ఆదిత్య సింగ్ మహానొట్
తన సుపుత్రునికి చేయూతనిచ్చి,
చిత్రలేఖనములో అతని అభిరుచి అనే మల్లె తీగకు - చక్కని పందిరి వేసిన వ్యక్తి.

ష్రోయ మహానోట్ నీమచ్ నివాసి.
 R.K.Laxman- షోర్య మహానోట్ ని 
"బాల పికాసో!" అని
అందరి పొగడ్తలను పొందుతూన్న చిన్నారి పెయింటర్.
ఈ చిత్రకారునివలన- నీమచ్- వార్తలలోనికి వచ్చినది.

"Art washes away from the soul the dust of everyday life."
                By - painter Pablo Picasso

బాల పికాసో- Shroya , Neemuch ; Link - Art collectors

Tags words:-

five-year-old Shorya Mahanot painted
one of his masterpieces on Tuesday,


Monday, August 13, 2012

picnic ఆటవిడుపులు


చిట్టి చిట్టి మిరియాలు - పెరటిలోన చల్లాను;
ఉసిరి కొమ్మ తెచ్చి - ఆ పక్కన నాటాను;
బొమ్మరిల్లు కట్టాను - అందర్ని పిలిచాను;
కార్తీక పిక్ నిక్కు మజా! మజా!

గుజ్జన గూడులు - అవ్వం బంతి- బువ్వం బంతి;
గుజనాల గూటిలో - పెళ్ళివారి విందులను
మించేను మా పిల్లలాట పాటల తిళ్ళు;
బాలబాలికల ఆట పాటల్లు;
పెద్దవాళ్ళందరికి ఆటవిడుపులు బహు దండి!

*********************;
play cricket ,picnic in Dharmsala 

ఎక్స్ కర్షన్ - పిక్నిక్కు  (8 Nov 2008 - old Aw Kai)

శ్రీ జగన్మాతా! శ్రీ ఆది ప్రకృతీ!


 శ్రీ జగన్మాతా! శ్రీ ఆది ప్రకృతీ!  -
నిన్నె - నెర నమ్మినామమ్మ కదంబవనవాసినీ!
నీ నామమెప్పుడూ - పుష్ప ఛత్రమ్ము!
                 మాకు పుష్ప ఛత్రమ్ము!    
||  శ్రీ జగన్మాతా! శ్రీ ఆది ప్రకృతీ!  ||

వాత్సల్యమున నీదు-
భక్తులను లాలించు-జననివమ్మా! -
దుర్గా భవాని!-
చంద్రశేఖరు జటల - సిగ పూవు నీవమ్మ!
||శ్రీ జగన్మాతా! శ్రీ ఆది ప్రకృతీ!||

చల్లనీ చూపులతొ-శ్రీ విశాలాక్షీ!:::
శ్రీ గౌరి దేవీ!-
నిఖిల లోకమ్ములను; తిలకించుమమ్మా!
సాంబశివు అర్ధాంగి! రాగరాగిణివీ!
నీవు-అఖిల జగముల బ్రోచు తరళాక్షివి!    
||శ్రీ జగన్మాతా! శ్రీ ఆది ప్రకృతీ!||

ఇలను నిన్నే నమ్మి పూజింతుము!
శ్రీ పరాశక్తి!-
ఎల్లరను లాలనగ; చూచు భారము నీది! ||
మా,ఇలవేల్పువు నీవు!-
మృదుహాసినీ!
నిన్నె-నెర నమ్మినామమ్మ!నీలవేణీ!       ||
|| శ్రీ జగన్మాతా! శ్రీ ఆది ప్రకృతీ! ||

నిన్నె-నెర నమ్మినామమ్మ వనవాసినీ!
కదంబవనవాసినీ!
నీ నామమెప్పుడూ పుష్ప ఛత్రమ్ము!        ||
;
**********************************;
కోణమానిని; 2010 అక్టోబర్ Total  (Link)ఆదివారం 31 అక్టోబర్ 2010
ఆహ్లాద దీపావళి
 ▼  October (17)
ఆహ్లాద దీపావళి
తుమ్మెదల మెట్ట దాకా పరుగు
అయస్కాంతము చెట్టు; " శివానంద లహరి"లోని 61,
గజేంద్రుల “కుంద గ్రామము”
తూలిక చమత్కారం
గాంధీ పాదుకా పట్టాభిషేకము
శ్రీ ఈశుని పార్వతి దేవి
"అమర కోశము" నిఘంటువు - (“Dictionaries Day” )
విజయ రాఘవ నాయకుని కొలువులో "శారదా ధ్వజము"
ఆనంద రూపిణీ!
kandahar - మలయాళ భాష సినిమా
భువన సామ్రాజ్ఞీ! శ్రీ కనక దుర్గా!
బొట్టు,సింధూరము - కథ,కమామిషూ
నచ్చని మీసాల మహేష్
కర్పూర హారతులు కనక దుర్గమ్మా!
ఆ ఫొటో
నేడు అక్టోబర్ 1 - International Music Day

వింటి నారి - వీణ తీగ


తరళాక్షి! కోమలీ!శ్రీ జానకీ!
ఏ వేళనందైన  భావనము నీదేను! -
మంగళ దాయినీ! మా మంగళారతులివే!
కరుణా కటాక్షముల వీక్షించవమ్మా!      ||

ఇందీవరాక్షీ! శ్రీరామ ప్రియ పత్ని!
మా మంచి ఆకాంక్షలను తీర్చవమ్మా!
దాశరధి అర్ధాంగి! వరదాయినీ!
చల్లనీ అనుగ్రహము వర్షించుమా!        ||  

వర వీణియను మీటు నీ పల్లవాంగుళి;
కోదండ ధను నారి(ని) మీటును
                    శ్రీ రాముల వేలు;
ధరణి వర పుత్రీ! అనుపముగ
ఈ ఇలను అనుగ్రహించుమా జననీ!  
మంగళ దాయినీ! మా మంగళారతులివే!
కరుణా కటాక్షముల వీక్షించవమ్మా!       ||


****************************;

******************************;

గోముగ మా పూజలందుకోవమ్మా +
ఆనంద రూపిణీ!   ( 1 - Link :- konamanini 2010)


భువన సామ్రాజ్ఞీ! శ్రీ కనక దుర్గా!  ( 2 - Link :- konamanini 2010)
               ఆదివారం 10 అక్టోబర్ 2010
నాద రూపిణీ
బిందు మండల వాసినీ!
సేద దీరగ రావె
నా మదియె నీ డోల ||


కర్పూర హారతులు కనక దుర్గమ్మా! ( 3 - Link :- konamanini 2010)
మంగళవారం 5 అక్టోబర్ 2010


వర మంజరీ సౌరభమ్ములను
ఈ - ధర వాసులకు ఒసగు కనక దుర్గమ్మా!!
హారతులు గొనుమా!
కర్పూర హారతులను గొనుమా! ||వర మంజరీ||

మంగళవారం 12 అక్టోబర్ 2010


ఆనంద రూపిణీ!

హరుని హృదయేశ్వరీ! ఆనంద రూపిణీ!
సురుచిర హాసినీ! చిన్మయ రూపిణీ!
గోముగ మా పూజలందుకోవమ్మా! ||

నీదు వాత్సల్యమున
నవ నవోన్మేషమౌ హర్ష సుధలను గ్రోలు
నీ బిడ్డలము మేము
గోముగ మా పూజలందుకోవమ్మా! ||

ఏ వేళనందైన
నీదు భావమ్ముల మావి చివురుల మెసవు
గాన కోకిలము మేము!
గోముగ మా పూజలందుకోవమ్మా! ||Friday, August 10, 2012

మిలెరపా యోగి అద్భుత గాధ


మిలెరపా  యోగి 
;
;మిలెరపా 1052 - 1135 లలోని మహా యోగి
ఘుంగ్థంగ్ (ghunglang) లో జన్మించిన ఈతని మొదటి నామము "మిలా తోపగా".
ప్రత్తి, ఉన్ని బేహారులకు - గుర్తింపు నామము
"మిలా" (Mila, the cotton clad)
ఆతని తండ్రి మిలా దోర్జెసెంగ్
ఉన్ని వ్యాపారస్థుడు, ధనవంతుడు.
మిలా దోర్జెసెంగ్ కుమారుని పేరు "మిలాతోపగా", (The hero of this real story) ,
వీరి యొక్క కుమార్తె పేరు "పేట".
*****************************;

మిలె తొపగా (మిలెరపా యోగి తొలి పేరు) పశ్చిమ టిబెట్ లో 1052   సంవత్సరములో జన్మించాడు.
తొపగా కంఠము మధురంగా ఉండేది.
(Mila Thöpaga, which means - "Mila who is a joy to hear.")
గొంతెత్తి పాడితే చాలా కమ్మని మాటలు, పాటలు, శ్రోతలను ఆకట్టుకునేవి.
చుట్టుపక్కల వారు ఆతని గళ మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించే వారు.
అకస్మాత్తుగా తండ్రి జబ్బు చేసి, మంచం పట్టాడు.
కుటుంబ సభ్యులు అతడి మరణంతో దిక్కు తోచని వాళ్ళు అయ్యారు.
అప్పటి దాకా మిలడోర్జె సెంగ్ సంపాదించిన ఆస్థిపాస్థులు
అన్నింటినీ, కుత్సితులైన  ఆతని చుట్టాలు కాజేసారు.
దాంతో అతని కుటుంబం అష్ట కష్టాల పాలైనది.
ఒకప్పుడు భోగ భాగ్యాలతో తులతూగిన ఆ సంసారం
కట్టుబట్టలకూ, పూట కూడుకూ కూడా మొహం వాచిపోయిన స్థితిలో ఇరుక్కుపోయారు.
దీనికంతటికీ కారణం ఆతని మామ,
తక్కిన బంధువులు ఎవరూ వారికి- డబ్బు, వస్తువులు ఇవ్వకపోగా -
కనీసము మాట సాయం కూడా చేయలేదు.
మిలెరపా తల్లి, తన వారి సహాయంతో, దినభత్యం సంపాదనతో- రోజులు నెట్టుకురాసాగారు.

********************************;

అప్పటి ఆచారం ప్రకారం బాల్యంలోనే- అబ్బాయికి పెళ్ళి చేసుకోవలసిన అమ్మాయి నిశ్చయమై ఉండేది.
అదే రీతిలో తోపగా కు ఒక అమ్మాయి వివాహం చేసుకొన నిశ్చయమై ఉన్నది.
మిలెరపా పరిణయము చేసుకోదలచిన కన్నె పేరు జెస్సే(Zesay)
కానీ, "ఓడలు బళ్ళు- బండ్లు ఓడలు గా మార్చ గలిగిన కాల మహిమ".
"ఉన్నపాటున తలక్రిందులైన ఆర్ధిక స్థితిలో కూరుకుపోయిన ఈ బాలుడు తోపగా- కు
నా కూతురును ఇస్తే ఇక్కట్ల పాలౌతుంది.
కాబట్టి నేను నా పుత్రికను వీనికి ఇచ్చి, పెళ్ళి చేయను గాక చేయను" అని
చిన్ననాడు నిశ్చయం చేసిన వధువు యొక్క తండ్రి - నిర్ద్వంద్వంగానిరాకరించాడు.
తోపగా తల్లి హతాశురాలైనది.
అప్పటికి తోపగా వయస్సు 15 ఏళ్ళు మాత్రమే!
కన్నతల్లినీ, చెల్లెలు పేట నూ పోషించాల్సిన బాధ్యత ఆతని భుజస్కంధాల పైన ఉన్నది.
*******************************;

అండ లేని సంసారము కదా!
తోపగా మామ, చుట్టాలు నిరాధారులైన వీరిని చేరదీసి ఆశ్రయం కల్పించకపోగా,
మీదుమిక్కిలి వారి సంపదలను కాజేసారు.
పైగా నిర్దాక్షిణ్యంగా ప్రవర్తించేవారు.
తోపగా కుటుంబం పట్ల తగని కాఠిన్యంతో వ్యవహరించేవళ్ళు.
కుక్కలు తినే ఆహారము మాత్రమే వీరికి తినడానికి ఇచ్చేవారు,
హీనంగా  జీవించవలసివచ్చింది.
ఆతని తల్లి పిల్లలు ఇరువురితో బంధువుల పంచన అలాగే కాలం వెళ్ళబుచ్చింది.
కాలచక్రంలో కొన్ని సంవత్సరములు తిరిగినవి.
 "ఇప్పుడు నా కుమారునికి 15 సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది.
వీరు పుట్టినప్పుడు నిశ్చయించబడిన వధువు – జెస్సే(Zssey)- వీరిద్దరికీ పెళ్ళి చేయాలి,
కాబట్టి మాకు డబ్బును ఇవ్వండి.
ఇన్నాళ్ళూ మా ఆస్థినే మీరు అనుభవించారు కదా!
ఇప్పటికైనా మాకు కొంత డబ్బు దస్కం ఇస్తే,
మా గృహములో శుభకార్యాలను నెరవేర్చుకుంటాను."
ఆమె అభ్యర్ధనను పెడచెవిని పెట్టారు,
అంతటితో ఊరుకోలేదు ఆ క్రూరాత్ములు.
ఆమె బంధువులైన ఆ దుష్ట దంపతులు.ఈ కుటుంబాన్ని వెళ్ళగొట్టారు.
మిలెరపా, అతని చెల్లెలు పేట  నడి వీధిలో బేలలుగా నిలబడినప్పుడు,
తల్లి నేలపైన దొర్లుతూ విపరీతంగా విలపించింది.
క్రూరులు, దుష్టులైన - ఆ అంకుల్, ఆంటీల ఘాతుకాలకు నిశ్చేష్టురాలు ఐన ఆతని తల్లి
"వారిపై పగ తీర్చుకోవాలి" అనే ఆలోచనలతో కుతకుతలాడింది.
కుమారుడు తొగపాను పిలిచి,
"నాయనా! మనం నీచులైన ఈ బంధువుల వలన చెప్పరానన్ని ఇక్కట్ల పాలౌతూన్నాము కదా!
ఇంక నాలో సహనశక్తి లేదు. వారిపై ఎలాగైనా ప్రతీకారం తీర్చుకుని తీరాలి" అని నూరిపోసింది.
ఆమెకు పుట్టింటి వారు ఇచ్చిన కన్యాశుల్కము కొంచెం ఉన్నది. ఆ కొద్ది పొలాన్నీ అమ్మివేసినది.
అలాగ వచ్చిన కొంచెం సొమ్మునుకూడా -
ప్రతీకారం తీర్చుకోవలసిన అవసరమునకై
వెచ్చించడానికి అతని తల్లి ఎంతమాత్రమూ వెనుకాడలేదు.
"నువ్వు క్షుద్ర విద్యలను నేర్చుకో!
కుమారా! నువ్వు శక్తివంత విద్యలను నేర్చుకోకుండా తిరిగి వస్తే- నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను" అని అన్నది.
తల్లి మాటలు అనుసరించడం వినా, మిలెరపాకు వేరే గత్యంతరం లేకపోయింది.
*******************************;
(links:  father's name was Mila Sherab Gyaltsen ;
  sister Peta,  )
తోపగా వేరే ఊళ్ళకు వెళ్ళాడు. ఎలాగో కష్టపడి, ఒక గురువు వద్ద చేరి, కొన్ని క్షుద్ర కిటుకులను  అభ్యసించాడు.
విద్యా జీవితములో తొగపా-కు ఏర్పడిన కొత్త పేరు మిలెరపా.
తమ ఊరికి తిరిగి వచ్చాడు మిలెరపా.
అక్కడ తాను నేర్చిన దుష్ట క్రూరత్వమైన మంత్ర విద్యలను ప్రయోగించాడు.
అక్కడ పండిన బార్లీ పంటలు, కొందరి జీవాలు ధ్వంసమైనాయి.
తల్లి గర్వంతో వికటాట్టహాసం చేసింది. ఆమె హుంకరిస్తూ అందరికీ ఎలుగెత్తి చాటింది
"చూసారా? నా పుత్రుడు గొప్ప మహిమలు సాధించాడు. తలచుకోగానే తుఫానులను సృష్టించి, అందరినీ అతలాకుతలం చేసేయగలడు" విపరీతమైన శాడిస్టు ఆనందములతో అరిచి, చాటింది.
ప్రజలందరూ ఆమె పలుకులు వినగానే భీతితో బెంబేలెత్తారు. 
వారికి భయంతోపాటు మిలెరపా పట్ల ఏహ్యభావం సైతం పెరగసాగింది. 
దాంతో మిరెలెపాకు వారు అపకారం తలపెట్టసాగారు. 
భాగ్యవశాత్తూ- అతడు వెంట్రుక వాసిలో అనేక కీడులను, అపాయాలను తప్పించుకోగలిగాడు. 
మిలెరపా తన సోదరిని - 
ఝాంగ్ ఝుంగ్సీమ రాజు (king of  Zhang-zhung )కు ఇచ్చి పెళ్ళి చేసాడు.
*******************************;
మిలెరపాకు నెమ్మది మీద అర్ధమైనది ఏమని అంటే- 
"నేను ప్రకృతికి, భగవంతుని సృష్టికీ, జీవులకూ చాలా అపకారాలు చేసాను. 
నేను చేసిన కార్యాలు దుష్ఫలితాలను ఇచ్చాయి. 
ఇకపై ఈ విధంగా లోకానికి కీడు చేసే దుష్కృత్యాలు చేయ కూడదు" అనుకున్నాడు. 
మిలెరపాకు పశ్చాత్తాపం కలిగింది.
అతడు పాప కృత్యాలను మానివేసాడు.
"కర్మ సిద్ధాంత పథము"లో జీవనగమనం కొనసాగాలి" అనే అభిలాష మొదలైంది.
ఐతే ఈ పర్యాయం ద్వితీయ దశలో 
మానసిక పరిణతి పొందిన మిలెరపా భావాలు 
నియమబద్ధతతో మెరుగులు పొందబడినవి. 
మరల "ఒక మంచి గురువు వద్ద చేరి, శిష్యరికం చేసి, 
పవిత్ర భావాలతో తన మనో జీవిత గమ్యాలను నిర్మించుకోవాలి" అని తలచాడు.
ఈ సారి గురుదేవుల కొఱకు ఆతని అన్వేషణ ఫలించింది.
ఆ నవీన గురుపుంగవుడు "మార్పా", 
ఆతడు భారతదేశానికి అనేకసార్లు వెళ్ళి ఉన్నాడు. 
అనేక బౌద్ధ బోధనలను విని ఆకళింపు చేసుకున్నాడు. 
అగణిత రచనల కట్టలను టిబెట్ కు తీసుకుని వచ్చాడు.
ఐతే మార్పా (Yogi GURU/ philosophy teacher) 
అప్పటికే తోపగా (మిలెరపా) వలన 
ప్రకృతికీ, జనులకూ సంభవించిన దురంతాలు, నష్టాలను గురించి 
కర్ణాకర్ణిగా విని ఉన్నాడు. 
అందుచేత "నీ వంటి క్రూరుని నేను శిష్యునిగా స్వీకరించజాలను." అంటూ తిరస్కరించాడు.
ఐనప్పటికీ మిలెరపా నిరాశకు లోనుగాలేదు, మంచి ధ్యేయంకోసమై, 
తాను నిర్మించుకోవలసిన మంచి బాట- కై ఎంతో సంయమనం పాటించాడు. 
ఆ నూతన గురు ఆశ్రమమును వీడలేదు, సరి కదా! 
మార్పాకు వినమ్రతతో పదే పదే విన్నవించుకుంటూ, 
సమయం సందర్భం కలిసివచ్చినప్పుడు మార్పాకు సేవలు చేసాడు.
ఎటులనో మార్పా మనసు మెత్తబడింది. మిలెరపా పై దయ కలిగిన హృదయంతో- 
"అహింసను నమ్మికతో పాటించి, అదే జీవన మార్గంగా చేసుకోవాలి. 
అలాగైతేనే నీకు-నేను బోధకునిగా ఔతాను"
"అట్లే, మీ మాటను జవదాటను" అంటూ 
మిలెరపా కొత్త పరిసరాలలో బ్రతుకు గమ్యాన్ని నిర్దేశించికుని, 
పరిపూర్ణంగా తీర్చిదిద్దుకోవడానికి కంకణము కట్టుకున్నాడు.
"మిలెరపా లో నిజమైన ఆత్మ శుద్ధి కలిగిందా? 
లేదా నా ఎదుట నటిస్తున్నాడేమో?" అని మార్పా సందేహం.
మిలెరపాను అనేక క్లిష్ట పరీక్షలకు గురిచేసాడు. 
అన్ని పరీక్షలకూ మిలెరపా, సహనంతో తట్టుకుని నిలబడ్డాడు.
"మిలెరపా ! భవనాన్ని కట్టు" అని ఆజ్ఞాపించేవాడు.
మిలెరపా  కష్టపడి కట్టిన బిల్డింగులను నిర్దాక్షిణ్యంగా పడగొట్టేవాడు.
(His only consolation was Damema, the kind wife of Marpa) 
ఇంతటి క్లిష్టమైన దారుణ స్థితిలో మిలెరపాకు చీకటిలో దొరికిన చిగురంత దీపమే 
అధ్యాపకుడైన మార్పా భార్య దామెమ్మ (Dagmema).
ఆమె దయాశీలిని. మార్ప భార్య దామెమ్మ  ఎండమావిలో మరీచికలా, 
కన్న తల్లికన్న మిక్కుటముగా ప్రేమ అనురాగాన్ని,జాలిని చూపించేది.
ఆమె మిలెరపా ను "నాయనా! బాధ పడకు" అంటూ ఓదార్చేది.
బాధకు తట్టుకోలేక విలవిలలాడే మిలెరపాను అనునయించేది.
ఏడుస్తూన్న మిలెరపాను సముదాయిస్తూ, కన్నతల్లిని మైమరిపిస్తూ, వాత్సల్యాన్ని కురిపించేది.
రాళ్ళను మోయించడం వంటి అనేక పనులతో, మిలెరపా  బాగా అలసి పోయేవాడు.
శ్రమతో మిలెరపా విపరీతంగా డస్సిపోయేవాడు. 
ఇలాటి కనాకష్టమైన కార్యాలను సంయమనంతో, 
పెదవులపై చెక్కు చెదరని చిరు దరహాసములతో- 
మిలెరపా వ్యక్తిత్వం ధీరత, ఆత్మస్థైర్యాలతో వికాసం పొందింది. 
ఇలాటి సంఘటనలన్నిటినీ మిలెరపా ఓర్పుతో అధిగమించి, 
గురు మార్పా చేత "శభాష్!" అనిపించుకొని, మెప్పించగలిగాడు.
అలాగ గురు శుశ్రూష చేస్తూ, మిలెరపా తన బ్రతుకు బాటలను దేదీప్యమానం చేసుకోగలిగాడు.ను,
ఇప్పటికి మిలెరపా బ్రతుకుబండి మిట్టపల్లాలను దాటి, 
సమతల సీమా మార్గములో ముందుకు ప్రయాణం సాగించగలిగినది.
"అనేక క్లిష్ట పరిస్థితులను నెగ్గుకుని వచ్చిన మిలెరపా యొక్క శక్తి సామర్ధ్యాలను, 
నీతి నిజాయితీలను మార్పా గుర్తించాడు. 
*******************************;
మిలెరపా తన మార్పా ఉపాధ్యాయుని అనుజ్ఞను ప్రకారం 
ఆయన చెప్పిన వాటిని అనుసరించి, పాటించసాగాడు.
మిలెరపా ఒక గుహలో కూర్చునేవాడు.
తన తలపై ఒక దీపాన్ని పెట్టుకునేవాడు. 
ఆ దీపం పూర్తి అయ్యేవఱకూ అలాగే తన ధ్యానమును ఏకాగ్రచిత్తుడై చేసేవాడు.
ఇలాగ 11, 12 నెలలు మిలెరపా  దీక్ష అవిశ్రాంతంగా చేసాడు.
అటు పిమ్మట తన అనుభవాలను  లిపి బద్ధము  చేసి, లోకమునకు అందించినాడు మిలెరపా.

*******************************;
మిలెరపా కు నెమ్మది మీద అర్ధమైనది ఏమని అంటే- 
"నేను ప్రకృతికి, భగవంతుని సృష్టికీ, జీవులకూ చాలా అపకారాలు చేసాను. 
నేను చేసిన కార్యాలు దుష్ఫలితాలను ఇచ్చాయి. 
ఇకపై ఈ విధంగా లోకానికి కీడు చేసే దుష్కృత్యాలు చేయకూడదు" అనుకున్నాడు. 
మిలెరపాకు పశ్చాత్తాపంతో కలిగింది.
అతడు పాప కృత్యాలను మానివేసాడు.
"కర్మ సిద్ధాంత పథము"లో జీవనగమనం కొనసాగాలి" అనే అభిలాష మొదలైంది.
ఐతే ఈ పర్యాయం ద్వితీయ దశలో మానసిక పరిణతి పొందిన మిలెరపా భావాలు 
నియమబద్ధతతో మెరుగులు పొందబడినవి. 
మరల "ఒక మంచి గురువు వద్ద చేరి, శిష్యరికం చేసి, 
పవిత్ర భావాలతో తన మనో జీవిత గమ్యాలను నిర్మించుకోవాలి" అని తలచాడు.
ఈ సారి గురుదేవుల కొఱకు ఆతని అన్వేషణ ఫలించింది.
ఆ నవీన గురుపుంగవుడు "మార్పా", 
ఆతడు భారతదేశానికి అనేకసార్లు వెళ్ళి ఉన్నాడు. 
అనేక బౌద్ధ బోధనలను విని ఆకళింపు చేసుకున్నాడు. 
అగణిత రచనల కట్టలను టిబెట్ కు తీసుకుని వచ్చాడు. 
ఐతే మార్పా అప్పటికే మిలెరపా వలన 
ప్రకృతికీ, జనులకూ సంభవించిన దురంతాలు, నష్టాలను గురించి కర్ణాకర్ణిగా విని ఉన్నాడు. 
అందుచేత "నీ వంటి క్రూరుని నేను శిష్యునిగా స్వీకరించజాలను." అంటూ తిరస్కరించాడు.
ఐనప్పటికీ మిలెరపా నిరాశకు లోనుగాలేదు, మంచి ధ్యేయంకోసమై, 
తాను నిర్మించుకోవలసిన మంచి బాట- కై ఎంతో సంయమనం పాటించాడు. 
ఆ నూతన గురు ఆశ్రమమును వీడలేదు, సరి కదా! 
మార్పాకు వినమ్రతతో పదే పదే విన్నవించుకుంటూ , 
సమయం సందర్భం కలిసివచ్చినప్పుడు మార్పాకు సేవలు చేసాడు.
ఎటులనో మార్పా మనసు మెత్తబడింది. మిలెరపా పై దయ కలిగిన హృదయంతో- 
"అహింసను నమ్మికతో పాటించి, అదే జీవన మార్గంగా చేసుకోవాలి. 
అలాగైతేనే నీకు-నేను బోధకునిగా ఔతాను"
"అట్లే, మీ మాటను జవదాటను" అంటూ 
మిలెరపా కొత్త పరిసరాలలో బ్రతుకు గమ్యాన్ని నిర్దేశించుకుని, 
పరిపూర్ణంగా తీర్చిదిద్దుకోవడానికి కంకణము కట్టుకున్నాడు.
"మిలెరపా లో నిజమైన ఆత్మ శుద్ధి కలిగిందా? 
లేదా నా ఎదుట నటిస్తున్నాడేమో?" అనే  
మార్పా సందేహం ఇంకా పూర్తిగా తీరలేదు.
మిలెరపాను అనేక క్లిష్ట పరీక్షలకు గురిచేసాడు. 
అన్ని పరీక్షలకూ మిలెరపా , సహనంతో తట్టుకుని నిలబడ్డాడు.
"మిలెరపా ! భవనాన్ని కట్టు" అని ఆజ్ఞాపించేవాడు.
మిలెరపా  కష్టపడి కట్టిన బిల్డింగులను నిర్దాక్షిణ్యంగా పడగొట్టేవాడు.
ఇంతటి క్లిష్టమైన దారుణ స్థితిలో మిలెరపాకు 
చీకటిలో దొరికిన చిగురంత దీపమే అధ్యాపకుడైన మార్పా భార్య దామెమ్మ.
ఆమె దయాశీలిని. ఆమె మిలెరపాను 
"నాయనా! బాధ పడకు" అంటూ ఓదార్చేది.
ఆమె బాధకు తట్టుకోలేక విలవిలలాడే మిలెరపాను అనునయించేది.
ఏడుస్తూన్న మిలెరపాను సముదాయిస్తూ, 
కన్నతల్లిని మైమరిపిస్తూ, వాత్సల్యాన్ని కురిపించేది.
రాళ్ళను మోయించడం వంటి అనేక పనులతో, 
మిలెరపా  బాగా అలసి పోయేవాడు.
శ్రమతో మిలెరపా విపరీతంగా డస్సిపోయేవాడు. 
ఇలాటి కనాకష్టమైన కార్యాలను సంయమనంతో, 
పెదవులపై చెక్కు చెదరని చిరు దరహాసములతో- 
మిలెరపా వ్యక్తిత్వం ధీరత, ఆత్మస్థైర్యాలతో వికాసం పొందింది. 
ఇలాటి సంఘటనలన్నిటినీ మిలెరపా ఓర్పుతో అధిగమించి, 
గురు మార్పా చేత "శభాష్!" అనిపించుకొని, మెప్పించగలిగాడు.
అలాగ గురు శుశ్రూష చేస్తూ, మిలెరపా తన బ్రతుకు బాటలను దేదీప్యమానం చేసుకోగలిగాడు.
ఇప్పటికి మిలెరపా బ్రతుకుబండి మిట్టపల్లాలను దాటి, 
సమతల సీమా మార్గములో ముందుకు ప్రయాణం సాగించగలిగినది.
"అనేక క్లిష్ట పరిస్థితులను నెగ్గుకుని వచ్చిన 
మిలెరపా యొక్క శక్తి సామర్ధ్యాలను, నీతి నిజాయితీలను మార్పా గుర్తించాడు. 
మిలెరపా తన మార్పా ఉపాధ్యాయుని అనుజ్ఞను ప్రకారం 
ఆయన చెప్పిన వాటిని అనుసరించి, పాటించసాగాడు.
*******************************;
మిలెరపా ఒక గుహలో కూర్చునేవాడు.
తన తలపై ఒక దీపాన్ని పెట్టుకునేవాడు
ఆ దీపం పూర్తి అయ్యేవఱకూ అలాగే తన ధ్యానమును ఏకాగ్రచిత్తుడై చేసేవాడు.
ఇలాగ 11 నెలలు మిలెరపా  దీక్ష అవిశ్రాంతంగా చేసాడు.
అటు పిమ్మట తన అనుభవాలను  లిపి బద్ధము  చేసి, 
లోకమునకు అందించినాడు మిలెరపా.

మిలెరపా ధార్మిక ప్రవచనాలు, పద్య కావ్యాలూ 
అనేక ప్రపంచభాషలలోనికి అనువాదం ఐనవి. 
మిలెరపా పాటలు, పద్యములు జగద్విఖ్యాతి గాంచినవి.
మిలెరపా స్థాపించిన "గంపోపా సాంప్రదాయము"ను 
లోకవ్యాప్తముగా అనుయాయులు ఆచరిస్తూన్నారు.
(tradition- Gampopa)
మిలెరపాకు అసంఖ్యాక శిష్యగణములు ఉన్నారు.
మిలెరపా సూక్తిముక్తావళి బౌద్ధ అనుయాయులకు శిరోధార్యాలైనవి.

"Cease negative actions, 
cultivate positive actions, 
and tame you mind."

*******************************;

Milarepa సినిమా 2006 లో వచ్చినది.
Milarepa: Magician, Murderer, Saint
Directed by Neten Chokling

Tags:- 
1) Milarepa first heard the Lama utter the name "Marpa", 
he felt a thrill go through his body 
2) Milarepa had countless disciples such as Rechung Dorje Drakpa, 
Gampopa or Dhakpo Lhaje, the eight-heart-sons, and many others)
3)(Milarepa was born to Mila-Dorje-Senge in 1052 AD: 
His father was Mila Sherap Gyaltsen and mother, Nyangtsa Kargyen.
He had one younger sister, Peta Paldron)
;

చిత్ర చిత్రాల బొమ్మలు


భలే భలే బొమ్మలూ,
నవ్వు పుట్టించే కార్టూన్ బొమ్మలు,
గ్రాఫిక్స్ నీ, ట్రిక్ ఫొటోగ్రఫీనీ వాడుతూ
నిర్మించిన చిత్ర చిత్ర బొమ్మల కొలువులు,
ఇవిగో! చిత్రమైన బొమ్మలు!
ఇన్నింటినీ ఈ లింకు- బ్లాగులో తిలకించండి!;

చిత్రమైన cartunes


Damn Funny Illustrations - 1
Birds of a Feather by Terry Fan లింకు- బ్లాగు  (see here many ...... !)

 http://www.cruzine.com/2012/04/03/funny-illustrations-2/  (Link)

తేటె-అవ్-తేటె! ద్వంద్వమ్


తేటె-అవ్-తేటె!
ముఖాముఖీ, రహస్య చర్చలు;
తమాషగా తమాషగా
సాగేనండీ ఆషామాషీ!
లోపాయికారీ సంభాషణమ్ము!
సమ్ సమ్ థింగ్, సమ్ థింగ్
సమ్ సమ్ నథింగ్!
అందుకు వసతిగ
ద్వంద్వమ్ ఆసీనమయేందుకు;
చమత్కారపు షేపుల కురిచీ!
tete-a-tete!
tete-a-tete!


Humour Due  (Link 1)
;

Thursday, August 9, 2012

తమాషా తమాషా

తమాషా గొడుగులు

see the తమాషా గొడుగులు! - 1

https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSswgZKIzsLZuLj7bje4LEY-8uoPFu4U1J1erDuulW8s7AYby6jWA

తమాషా రైన్ కోట్ - 2 ఇది; మన ఇండియా మార్కెట్ లో కి వస్తే ధరిస్తారా?

http://technabob.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/Umbrella-Coat-Raincoat1.jpg

తమాషా రైన్ కోట్ - 2Wednesday, August 8, 2012

జడిపించబోకే!


;
;
జడివాన ధారలై; కురియుచున్నాది;
ధార ధారల జడల; అల్లికల అందం;
పెనవేసుకున ఆ సౌరు చూడండమ్మ! ||
;
అది యమున తీరము;
రాధమ్మ నడుము నడిసంద్రపు టలల;
తేలాడుచున్నవి జడ కుచ్చు నౌకల్లు!
;
@1] ప్రశ్న:-
ఆ బంగారు కుచ్చుల్లు ఎవ్వరివి, చెలియా!
ఆటాడు జడకుచ్చు పడవ వైనాలను మాకు తెలుపవమ్మా!
||ధార ధారల జడల; అల్లికల అందం;
పెనవేసుకున ఆ సౌరు చూడండమ్మ! ||
;
@2] ప్రశ్న:- నీలవేణీ జడల నొడిసిపట్టినదెవరు?
సమాధానము:- "నీలల మై ఛాయ క్రిష్ణయ్యవే! సఖియ! క్రిష్ణయ్యవే!
జడవబోకమ్మ! వయ్యారి పడతిరో! కన్నయ్య కర కమల దొన్నెలందున;
పసిడి జడగంటల సౌదామినీ రాశి; ఆదిశేషుడై వెలసె; ఆ అరచేతులందున! ;
క్రిష్ణమూరితికేమొ; అవధులు లేనంత అచ్చెరువులు!!
మరి, ||జడవబోకమ్మ! వయ్యారి పడతిరో! ||
;
రాధ:- ఊరుకోండీ చెలులు! చాలు మీ అల్లరులు!
జడిసితే ఏమాయె! జడుపు జ్వరమొచ్చేను!
మా మాయదారి కన్న, నా కడనె కూర్చుండి, నను బుజ్జగించేను!
అందుకే పణతులూ! కాస్త ఆలకించండీ!
;
" ఉష్ణము కలిగెను, నీ రాధకు..." అనుచు,
వేణుగానలోలు చెవిలోన ఊదండి మీరు!
ఇది చాలు, మీ యొక్క గొప్ప ఉపకారము!||

;

  జడిపించబోకే!  (Link for nice photos)


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Happy Janmashtami 2012

శ్రీ క్రిష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు!