Thursday, April 23, 2009

బిరాన చేరాలి!

బిరాన చేరాలి!

పల్లవి 

ఏడు కొండల స్వామి వెంకన్న!వెంకన్న! 

అను పల్లవి 

ఏడు గడ రక్ష రేకు - నీకు,నాకు,మనకున్నూ! 
ఈ మాట నిజమన్నా! ఔనన్నా! ఒట్టన్నా! 

1)కొండ కొమ్మున నెలవు -సిరి నాధుని కొలువు 
లంఘనమే నడకగా-కాలి నడకలే పరుగులుగా 
లంఘనములై, పరుగులయీ 
పద! పద! పద! బిరాన!అప్పుడు ... 
కోరస్ 
సిరి వెన్నెల మన-పదాల మెత్తలేగద!ఔనన్నా! 

2)తిరుమల కోవెల దాకా-నెలకొన్న పూల చెండ్లు 
శ్రీ కన్నయ్య అడుగులే! స్వామి అడుగు జాడల 
సిరి వెన్నెలాలే జల్లులా -పూతలే మెత్తలగును 
పద, పద, పద! బిరాన! 

కోరస్ 
పల్లె జాన పదాల -నెత్తావులు పరచేను! 
తద్ధిమి ధిమి, తద్ధిమి ధిమి!- కోలాటాలాడుతూ 
చిందులనే వేయుచూ - తిరుమల వాసుని కొలువుకు 
పద, పద, పద! బిరాన! 

Views (93) | 

No comments:

Post a Comment