Saturday, April 18, 2009

హక్కు కోసం కోర్టు కెక్కినవి

హక్కు కోసం కోర్టు కెక్కినవి ;;;;;;;;
''''''''''''''''''''''  

అక్షర పల్యంకికలోన ఊరేగేటి హక్కు ; 
నవ రసములలోన ఒక్క 'వలపుదేనా? ; 
అనుచు సాహితీ ధర్మాసనమును చేరి ; 
న్యాయమ్ము కొఱకు పోరెను ;  
నవ రసమ్ములలోని ; 
తక్కిన రసములన్ని కూడి.  


'''''''''''''

No comments:

Post a Comment