Saturday, December 26, 2009

దామినీ! ఓ దామినీ !
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
నీలి నింగి మెరుపులార!
అంబరాన సంబరాలు!

మబ్బులతో కబురులు
ఉరుములతో ఊసులు
హరి కథలను
దివికి చెబుతూ
సాగి పోవు క్రొమ్మించులార!
స్వాగతము! సుస్వాగతము!

పౌర్ణమీ జ్యోత్స్నా తతి మించును కద
సౌదామిని తళత్తళలు!
సూర్య కిరణాలకు -పోటా పోటీలుగా
గ్రుమ్మరించు మీ మెరుపులు!

కించిత్తూ ఝడిపిస్తూ
అందరితో మేలమాట
బాల బాలికల
కిల కిల నగవులు
మీకు హేమా హేమీలుగ
ధరణి పయిన వెదజల్లులు

Baala

దామినీ! ఓ దామినీ!

By kadambari piduri, Nov 19 2009 12:31PM

Tuesday, December 22, 2009

ఇంద్ర జాలమేనా ఇది!?!


కాయిన్సుతో మ్యాజిక్కులు అనేకం ఉన్నాయి.

వాటిలో కొన్ని తమాషాల గారడీలు మీ మిత్రులకు చూపించి,
సరదా సరదాల నవ్వులను, హుషారులను
వాతావరణంలో నింపండి;సరేనా!{ The French Drop Illusion Magic Trick Explained
--- (vedieo ) } ;;;;;

http://www.ehow.com/video_2374840_the-french-drop- illusion-magic.html ఇక్కడ క్లిక్ చేసి,enjoy చేయండి;
వీలైతే నేర్చుకో వచ్చును కూడా!!!!

Wednesday, December 16, 2009

హేమ మాలిని అభినయ విలాసము; ;

-
-
-
-
-
-


జోహారు శిఖిపింఛ మౌళీ!~~~
జోహారు రస రమ్య గుణశాలి! వనమాలి!
జోహారు శిఖి పింఛ మౌళీ! ||జోహారు||

1. కలికి చూపులతోనే చెలులను కరగించి ;
కరకు చూపులతోనే అరులను జడిపించి ;
నయగార మొక కంట!
జయ వీర మొక కంట!
చిలకరించి చెలువు మించి, నిలిచిన
శ్రీకర! నర వర! సిరి దొర //జోహారు//

2.నీ నాద లహరిలో నిదురించు భువనాలు-
నీ నాట్య కేళిలో నినదించు గగనాలు-
నిగమాలకే నీవు సిగ బంతివైనావు
యుగ యుగాల దివ్య లీల-
నెరపిన అవతార మూర్తి!
ఘన సార కీర్తి //జోహారు//

3. చకిత చకిత హరిణేక్షణా-
వదన- చంద్ర కాంతు లివిగో!
చలిత లలిత రమణీ చేలాంచల--
చామరమ్ము లివిగో!
ఝళం ఝళిత సుర లలనా
నూపుర - కల రవమ్ము లివిగో!

మధు - కర రవమ్ములివిగో !
మంగళ రవమ్ములివిగో !
దిగంతముల, అనంతముగ గుబాళించు ;
సుదూర నందన సుమమ్ము లివిగో! ||జోహారు||

**********************************************
చిత్రం : శ్రీ కృష్ణ విజయము ;గానం : పి.సుశీల ;సంగీతం: పెండ్యా

Tuesday, December 15, 2009

నాణెములు - నాణెములు -magiccoins -Magic tricks
నాణెములు / కాయిన్సును ఎలాగ మాయం చేయ వచ్చును?

తిరిగి ఆ నాణాలను ,
వేరే జేబునుండి ప్రేక్షక మహాశయులకు చూపించి,
వారిని(surprise ) సర్ప్రైజ్ చేయ గలము?

మరి అలాంటి మ్యాజిక్కులను గురించి అర్ధం చేసుకోవాలి కదా!

అలాంటిలాంటి గారడీలకు మీరు కూడా రెడీనా?

అలాగైతే, ఇక్కడ వాటిని చూడండి మరి !!!!

కస్తూరి తిలక సౌదామినులు

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Balaa ;

నీదు - ఆట పాటలు కూడ
వట పత్ర శాయి !
ఆట పట్టులు కదా ,
సౌమ్య భావనా చిత్రణా దామినులకు !

1.చివురు పాదము లెత్తి, కేరింతలాడ
పద పద్మములను గని, భ్రమసి పోయి
గగన తలమును వీడి - సూర్య దేవు
డిటు వచ్చి , తానె నవ్య కాంతులీనుచు
నీదు నుదుటను కస్తూరి తిలకమయ్యె!

2. గిలక కాయలు గుప్పిట పట్టి, పట్టి
ఎలమి ఊపెదవయ్య! యశోద పట్టి !
" వెండి జాబిలి చేరె మెట్టినింట. "
అనుచు నవ్వులు చిందె -
అంబికా పతి అపుడు !

Friday, December 4, 2009

పాల వెన్నెల శిల్పాలు

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
ఈ రేయి బోసిగా ఉన్నదీ? ఎందుకని?
విశ్వ కర్మకు ఉలి చేతిలో లేదనుచు ఉలికి పాటు!
మయ బ్రహ్మకు ఎంతో తటాపటాయింపు అందుకయనండీ !

బాలల చిరు మందహాసముల పసిడి ఉలులు,
ఇవిగో! దొరికెనండీ!
అంచెలంచెలుగా, ఆ కాంచనపు ఉలులతో
విదియ నెల వంకగా ఆరంభమై
నిండు పున్నమల నిట్టె తీర్చిదిద్దేను

అమోఘము కదటండీ - చల్ల చల్లనీ
ఆ శీతల చంద్రికల అద్భుత శిల్పములు

పాల వెన్నెల శిల్పాలు ;

బాలకృష్ణుని పాల అడుగులు


రేపల్లె పుట్టినింట - ఆ అడుగు దమ్ములెవరివే?
ఆ పద పద్మము గరిమలు - స రి గ మ - పద స్వరములే!

(అను పల్లవి):::
ఆ జాడలు రాధవీ! - కృష్ణాష్టమి నాడు ఇలను
మోహన శ్యాముని చరణ ముద్ర లందున
తన " గమనము" గమకములై ఒప్పు తీరు చూడరే! ||

1.ముక్కున నత్తున మణులు - పాపిట బిళ్ళల రవ్వలు
కాంతులెన్నొ వెద జల్లెను - ఈ చోద్యము చూడరే!-

"దొంగ"అనుచు,పట్ట బోవు - వనితలకు చిక్క కుండ
కన్నయ్యకు దారి చూపు ప్రజ్ఞలే!
మన రాధికవి - బహు చమత్కార ప్రజ్ఞలే ||

2.తన నడకలే నాట్యాలు! - పెదవి విరుపులేమో
వేణువునకు అందించే - సరి కొత్త రాగములే!
మురళి ఊదు చున్నాడు- యశోద గారాల పట్టి
మన- రాధ చేయి పట్టినట్టి ఘనుడు వీడు!
ఔనౌనే! వీడు కాక ఎవరంట? ||

నారాయణా! నారాయణా!


_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

పాల మీద మీగడలు – నారాయణా!
నవనీతం తేరుకుంది – నారాయణా!వెన్న కాస్తి; నెయ్యి చేస్తి - నారాయణా!
వెన్న గోకుడుల రుచి - నారాయణా!
ఎన్నగాను ఎవరి తరము – నారాయణా!

నెయ్యి కాచి వంచాను – నారాయణా!
“గోదారి మడ్డి” ఇదిగో – నారాయణా!
చప్పరిస్తు జుర్రుకోవోయ్! – నారాయణా!

నీ లొట్టల సడి లయల తోటి – నారాయణా!
మలయ పవన వీచికలు - నారాయణా!
యమునా తరగల పంక్తులు – నారాయణా!
కావ్య పంక్తులే ఆయెను – నారాయణా

Thursday, December 3, 2009

ఒట్టు తీసి గట్టుపై పెట్టాము !-

-

-

-

Baala

ఒట్టు తీసి గట్టు మీద


ఉట్టి మీద దాపరికం - గుమ్మ పాలు, నవ నీతం
పాలకుండ దొంతులను - "ఉత్తుత్తినె దాచామని"
పల్లె పడుచుల బొంకులు - చిలిపి ఊసులతొ నత్తులు

తరిపి పాల వెన్న ముద్ద్దలను ఇట్టే పసికట్టినట్టి
యశోదా సుతుని వద్ద - సాగేనా ఈ ఒత్తులు?

అరరే! ఆగ్రహించిన తల్లి ఎదుట -
చిన్నారి గారాల బాలుడే కద అతడెపుడూ!
రెండు చెవులు మెలి పెట్టి -
బుద్ధి సుద్దులెన్నిటినో - గరిపెనదీ యశోదమ్మ.

"ఒత్తులుగా, దీర్ఘాలుగ ఆయెనయ్యో - మెలి పెట్ట బడిన
కన్నయ్య సుకుమారపు చెవులయ్యో!"
అనుచు, తల్లడిలుచు - అందరునూ
బాల కృష్ణు లాలిస్తూ హత్తు కొనిరి

"ఒట్టి మాట ! గట్టి ఒట్టుల"న్నిటినీ
ఇట్టె గట్టు మీద పెట్టితి"మని అన్నారు
గడ్డ పెరుగుతో పాటుగ - తమ, ప్రేమలను రంగరిస్తూ
వెన్న ముద్ద,మీగడలను - కన్నయ్యకు తినిపించిరి

By kadambari piduri