Thursday, September 17, 2009

కోపమా? చెలి!


---

---

---

---

---

---

---

---

---

కినుకకు , అలకకు - పర్యాయ పదం

చేసినావు గద! -అలమేల్మంగను !

తిరుమల రాయా! సద్దు ! సద్దులే!

1.అంగనా మణి అలివేల్ మంగమ

చెలియల తో రాయంచ నడకలతొ

అల్ల నల్లన అరు దెంచెనదే!

2.కుంకుమ కుప్పలు, కోక నదములు

పంకజ కస్తూరి కలయ బోసిన

పొంకపు జలముల -

"దిష్టి తీయుదు " నని

అల్లదె! వచ్చిన అతివను చూడక

పరాకు నుంటివి ! బాగు ! బాగురా!

3.పసుపు , జవ్వాజి - కోకల ' ముడి'చి

చిటికెడు సున్నము రంగరించి,

నీ - చరణ ద్వయికి -

పారాణి సొగసులను అలదు చుండగా,

పరాకు గుంటివి వరాల తండ్రీ !

బాగు ! బాగు !- బహు భళిరా ! భళిరే !

{{{ Kovelaకోపమా, చెలి?

By kadambari piduri, Aug 31 2009 4:}}}

Wednesday, September 16, 2009

నీలికలువల మాలిక

---
---
అపరంజి ఊయెలందున పవ్వళించి కేరింత లాడు చుండ -
"బంగారు మొల త్రాడు ఒత్తుకొనె నయ్యయ్యొ !
నాదు - బంగారు తండ్రికి !"అనుచు,
మానసమెంతొ తల్లడిలగ
నీదు నడుముకు ముద్దు లేపనమ్ముల నలదె అమ్మ . -

ఒత్తుకొనిన నీ నడుముపైన
కమిలి ,డాగుల అచ్చు ముద్రలను కనుగొనిన
తేటి గుంపులు వ్రాలె, సంతసముగ - -
"నీలి కమలమ్ముల తోరణమ్ముల"నుచు ఎంచి!!!

"హుష్! హుష్ష"నుచు- మాత యశోద
కీటకమ్ముల నవలకు తొలగ త్రోయు లోపల
' భ్రమర జాతరల' నవలోకించుచున్న
"వాసంత రా రాణి"
వేగిర పడి, తానె దిగి వచ్చె సంభ్రమమున
కటిక గ్రీష్మములను వైదొలగ జేసి.
ఋతు ఆగమన సూచిక గంద్ర గోళమవగా -

బ్రహ్మ"ఇది ఏమి వ్యత్యస్త కాల మహిమ !"అనుచు
తత్తర పడుచుండ ,వీక్షించి .

( Baala నీలికలువల మాలిక ::::; )
By kadambari piduri, Sep 6 2009 5:40AM

Saturday, September 12, 2009

చక చకా నడుద్దాము !విష్ణు భక్తి
__________

కోటి కోటి అనుభూతుల - గనులై
విరి పరిమళ ప్రోవై నడుద్దాము - ఈ త్రోవ
(అను పల్లవి ) : -
పయనింతము మనమంతా
స్వామి శ్రీ నామమ్మును
నింపుకునీ 'మనసంతా' ! ||

1.దవ్వు,దూరమని ఎంచక
నువ్వు, నేను, అందరమూ
ఎక్కుదాము సప్త గిరులు
2.విసుగు, విరామము లేక -
ఒకటి, రెండు, మూడనుచూ -
ఏడు కొండలిట్టిట్టే
చిటికెలోన ఎక్కుదము ||
3.కొమ్ము కాచి శ్రీ రమణుడు
అండ దండగా ఉండగ
శంకలేమి? సందేహమేల ?
కోరస్ >>>
_______

తడుముకోక ,ఊరకనే
తట పటయించకుండ
ఎక్కుదాము వరుస మెట్లు
అవి -
ముక్తి గమ్య - సోపాన పంక్తి ||

Friday, September 11, 2009

1. knol - సంస్థ అందిస్తూన్న సౌకర్యము ఇది.ఒక సారి చూడండి.
2.అనిమేషన్సు నేర్చుకొనుట ఎలా ? - కొన్ని ప్రాధమిక అంశాలను / ఫండమెంటల్సును బోధిస్తూన్న వీడియో ఇది; చూడండి .

http://knol.google.com/k/knol/knol/Help#

http://knol.google.com/k/knol/knol/Help#