Sunday, October 29, 2017

పాల వెన్నెలకు అద్దిన రంగులు

జంటల లీలలు ; జాబిలి కంటను పడినాయి ; 
మింటను, జాబిల్లి కంటను - పడనే పడినాయి ;   || 
;
రజనీనాధుని కంటను పడనే పడినాయి ;   
రేరాజు కిలకిలా  ; రాకా చంద్రుడేల నవ్వుచుండె ; 
జాబిల్లి కంట పడిన మధు దృశ్యం - అది ఏమై ఉండును!???  ; 
;
కాముని పున్నమి రంగుల హేలల ;
పాల వెన్నెలకు అద్దుతు అతివలు ;
రాసక్రీడల హంగుల మేళా ;   || 
వనితల వలువలు వన్నెల చందము ;
చంద్రుని తెల్లని వెన్నెల సైతం ;
వర్ణభరితము ఆయెనులే ; 
మేలిముసుగుల అన్ని రంగులకు - 
దోబూచాటలు చాలా చాలా ; 
;
"చాలంటే అది ఒప్పదులే!
చాలని తనమే మేలిమి కళయై ;
చంద్రకళలకు సోయగమద్ది ;
మది మది నెమ్మది - రంగవల్లియై ;   || 
;
=========================;
;
jamTala leelalu jaabili kamTanu paDinaayi ; 
mimTanu - jaabilli kamTanu paDanE paDinaayi ; ||
;
rajaneenaadhuni kamTanu paDanE paDinaayi ;   
rEraaju kilakilaa ; raakaa camdruDEla nawwucumDe ;  
jaabilli kamTa paDina madhu dRSyam - adi Emai umDunu????? ; 
;
kaamuni punnami ramgula hEla ;
paala wennelalaku addutu atiwalu ;
raasakreeDala hamgula mELA :  ||
wanitala waluwalu wannela camdamu ;
camdruni tellani wennela saitam ;
warNabharitamu aayenulE ; 
mElimusugula anni ramgulaku - 
dObUcATalu caalaa caalaa ; 
;
"caalamTE adi oppadulE!
caalani tanamE mElimi kaLayai ;
camdrakaLalaku sOyagamaddi ;
madi madi nemmadi - ramgawalliyai ; ||
;

పూస వెన్న కిటుకులు భలే భలే

నవనీత చోరుని పట్టుకుంటిమి ; 
ఒడుపుగాను, నేర్పుగాను పట్టేసాము  ;  ||
;
ఇంద్రనీల ఛాయ వాని దేహము పయి ;
చాల పాల తుంపరలు - 
వెన్న తుప్పరల ముత్యాల సిరులు ; 
దొంగ ఆనవాలు ఇట్టె ;
పట్టించి ఇచ్చేను గదా ;  ||
;
మౌక్తిక హారముల సొబగు భలే భలే ; 
పూస వెన్న కిటుకులు భలే భలే ;
తెలి ముత్యపు దండల - కోటి చంద్రికల ధవళిమ ;
ఇల కెపుడును పున్నమ ;
శీతలాహ్లాదముల నిత్య పున్నమ  ;  ||
;
======================;
;
indra neela CAya waani payi ;
caala paala tumparalu - 
wenna tupparala mutyaala sirulu ; 
domga aanawaalu iTTe ;
paTTimci iccEnu gadaa ;  ||
;
mauktika haaraముla sobagu BalE BalE ; 
puusa wenna kiTukulu BalE BalE ;
teli mutyapu damDala kOTi camdrikala dhawaLima ;
ila kepuDunu punnama ;
Siitalaahlaadamula nitya punnama  ;  ||
;

జరుగుబాటు ఉంటే చలామణీ

పదే పదే అలుగుటలో ఆరితేరె రాధమ్మ ;
అలకనంద కోపమును తీర్చును గోవిందుడు ; 
;
పదే పదే అలుగుటలో ఆరితేరె రాధమ్మ ; 
జరుగుబాటు ఉంటే ఆజ్ఞలు, ఆదేశాలు ; 
ఛప్పన్నారు దేశాలలోన చలామణీ ఔతాయి ; 
అని తెలిసెను మనకు నేడు ;
అంతేలే, అది అంతేలే :  || 
;
చెలి చూపులలోన ; 
కాయును ఎర్రని పగడాలు ; ; 
ఎర్రెర్రని పగడాలు ; 
కోపాలు, కినుకలు, అలుకలును ;
ఇంతటి విలువైనవి ; 
|| అని తెలిసెను మనకు నేడు ;
అంతేలే, అది అంతేలే || 
;
తన నిరసనలు అమూల్యాలు ; 
క్రిష్ణయ్యకు తెలుసెపుడో ; 
అతివ రాధ అతిశయం - ఎంతో ముద్దు ; 
అనునయాల విద్యలలో 
నిపుణుడు, మన గోవిందుడు ;
||అని తెలిసెను మనకు నేడు ;
అంతేలే, అది అంతేలే! || 
;
అకారణం కోపం కోమలి రాధమ్మది ; 
ఆ అభినయము,  అనునయము ; 
ఈ అభినయము, ఈ అనునయము ; 
రసజ్ఞతా ప్రబంధము ;  ; 
కావ్య జగతికి  ఆలంబనము, ఆలవాలము ; 
|| అని తెలిసెను మనకు నేడు ;
అంతేలే, అది అంతేలే || 
;
======================;
;
padE padE aluguTalO aaritEre raadhamma ; 
alakanamda kOpam ; teercunu gOwimduDu ;  ||
;
padE padE aluguTalO aaritEre raadhamma ; 
jarugubATu umTE ;aaj~nalu, aadESAlu ; 
Cappannaaru dESAlalOna calAmaNI autAyi kadaa : 
ani telisenu manaku nEDu 
amtElE, adi amtElE :  ||

;
celi cuupulalOna ; kaayunu errani pagaDAlu ; ; 

errerrani pagaDAlu ; 
kOpaalu kinukalu, alukalunu ; + 

imtaTi  wiluwainawi ; 
||ani telisenu manaku nEDu ;
amtElE, adi amtElE ||
;
tana nirasanalu amuulyaalu ; 
krishNayyaku telusepuDO ; 
atiwa raadha atiSayam - emtO muddu ; 
anunayaala widyalalO 
nipuNuDu - mana gOwimduDu ;
|ani telisenu manaku nEDu ;
amtElE, adi amtElE || 
;
akaaraNam kOpam kOmali raadhammadi ; 
aa abhinayamu, aa anunayam ;
ee abhinayamu, ee anunayamu ; 
rasaj~nataa prabamdhamu ;
 ;
kaawya jagatiki  ;
aalambanamu, aalawaalamu ;
||ani telisenu manaku nEDu ;
amtElE, adi amtElE ||
;

రాధ మదిని గుబులు, గుంజాటన

అంబరాన తొలకరుల ;
మబ్బులు గుంపులు గుంపులు ;
రాధ మదిని గుంజాటన ;
గుబులు గుబులు గుంపులు ;  ||
;
పెరటి జామ దోర పళ్ళు ;
ఎత్తైన చెట్ల కొమ్మలందున్న సపోటాలు ;   
మేలి ముసుగులోన కుక్కి ; 
మూట కట్టి, బయలు దేరె రాధమ్మ ;  ||
;
పల్లవాధర క్రిష్ణుడు, వేణు గాన లోలుడు ; 
మురళీ వాదనలో క్రిష్ణ - ఆకలినే మరచును ; 
మొదలసలే తన ఆకలినే మరచును ; 
అనుచు - రాధ మదిని గుంజాటన ;  ||
;
పరుగులెత్తు గోవులతో  చికాకులు ;
దుష్టుల అజ్ఞాన పనులతోటి చిరాకులు ;
లోక రక్షణల వేగే క్రిష్ణమూర్తి ; 
ఆకలినే - మరచుననుచు - 
రాధ మదిని గుంజాటన ;  ||
;
ఏమరుపాటున మనము ;
ఉంటే ఎట్లాగమ్మా!?  
గుర్తు చేయాలి కదటమ్మా , 
రాధ మదిని గుంజాటన 
గుబులు గుబులు గుంపులు ;  ||
;
=======================;
;
;
ambaraana tolakarula ;
mabbulu gumpulu gumpulu ;
raadha madini gumjATana ;
gubulu gubulu gumpulu ;  ||  
peraTi jaama dOra paLLu ;
ettaina ceTla kommalamdunna sapOTAlu ;   
mEli musugulOna kukki ; 
muuTa kaTTi, bayalu dEre raadhamma ;  ||
;
pallawaadhara krishNuDu, wENu gaana lOluDu ; 
muraLI waadanalO krishNayya aakalinE maracunu ; 
modalasalE tana aakalinE maracunu ; ;
anucu - raadha madini gumjATana ; || 
;
parugulettu gOwulatO  cikaakulu ;
dushTula aj~naana panulatOTi ciraakulu ;
lOka rakshaNala wEgE krishNamuurti ; 
aakalinE maracunu - raadha madini gumjATana ;
;
EmarupATuna manamu ; 
umTE eTlAgammA!?  
gurtu cEyaali kadaTammaa , 
raadha madini gumjATana ;
gubulu gubulu gumpulu ;  ||
;

శీతవెన్నెలను జమ చేసినది రాధమ్మ

తళ తళ లాడే పింఛములు ; పింఛాలెన్నో : 
జమ చేసినది మా రాధమ్మ ; వన మయూరితో : ||
;
ధగ ధగ శీతల చంద్రికలతోటి - మేలమాడుతూ : 
శీతవెన్నెలను తన కన్నుల భరిణల ; 
జమ చేసినది మా రాధమ్మ
అతి నిపుణతతో  - 
జమ చేసినది మా రాధమ్మ ; ||
;
మిల మిల జాబిలి నొడిసి పట్టుకుని ; 
తన దోసిలిలో పదిల పరచినది నీ కోసం ;
;
'ఇదిగో, క్రిష్ణా! వెన్న ముద్ద ' అని 
నీకు చూపుతూ, పిలుస్తున్నది కద, 
భలే కదా - తన నైపుణ్యాలు ; 
చూడవోయి ఇటు, నవనీత చోరుడా! ; || 
;

అంతు పొంతు లేని నీలుగు

అనీ అననట్లు - అన్నామా - 
వానికి అంతెరుగని నీలుగు ;
నీలుగుడు చాలంటే ; 
కస్సుమనును అది ఏమో!?
చెరుకు వింటి ఐదు పూలు : ||
;
అంతు పొంతు లేకున్నవి, ఐదు పూల ముచ్చటలు - 
గాలి పొడుగునా అంతు పొంతు లేకుండా అవేమిటి ముచ్చట్లు 1? - 
అన్నామా మేమంతా!? అనీ అనని విధాన ; అన్నామా మేమంతా!?
అంతెరుగని నీలుగు, వానికి ; అంతెరుగని నీలుగు ;;  ||
;
అనీ అననట్లు - అన్నానూ వానికి ; అంతెరుగని నీలుగు ;
నీలుగుడు చాలంటే ; కస్సుమనును అది ఏమో!? : ||
తక్కువేమి తినలేదు లెండి ; మేమున్నూ తక్కువేమి తినలేదు ;
ఆ ఊసులు ఏమిటో తెలుసుకొన్నాము లెండి ;
 - గాలిని బులిపిస్తూ, బుజ్జగిస్తు ; తెలుసుకొన్నాము లెండి
చిరుగాలి, చిలిపి గాలి, మా చెవిలో ఊదింది ఆ గుట్టు లోగుట్టు ;  ||
;
క్రిష్ణ లీల, రాసక్రీడ ; ప్రణయ వృత్తాంత గాధ ; 
పొద్దు కూడ తెలియకుండ ; చెప్పుకొనును తాము ;
తమలోన తాము ; మన్మధుని వ్రేళ్ళు మీటు - 
ఇక్షు ధనువు నారి నుండి వెలువడే పువ్వులవి ;
పంచ బాణ పుష్పములు ; ఆ కౌతుక, ఉత్సాహము ; 
సహజమైనదే వానికి ; ఔను కదా ముమ్మాటికి ; 
;
ఈ కబురులాటకు మేమూ - జత ఔతాము లెండి, 
ముదముతో పువులారా! ఒప్పుకుంటున్నారు కదా!  
ఔను కదా,సబబు కదా ; ఇది సదా, 
ఔనౌను కదా, సదా సదా! ;  ||
;
-   రూపక గీతం ;- 
=============================;
;
anee ananaTlu - annaamaa  ;
amterugani neelugu ;
waaniki, amterugani neelugu ;
neeluguDu caalamTE ; 
kassumanunu adi EmO!?
ceruku wimTi aidu puulu : ||
amtu pomtu lEkunnawi ;
aidu puula muccaTalu - 
gaali poDugunaa amtu pomtu 

lEkumDA awEmiTi muccaTlu? -  
annaamaa mEmamtaa!? anee anani widhaana ;
amterugani neelugu ; 
waaniki amterugani neelugu ;
;
anee ananaTlu - annaamaa ;waaniki, amterugani neelugu ;
neeluguDu caalamTE ; kassumanunu adi EmO!?

takkuwEmi tinalEdu lemDi ; mEmunnuu takkuwEmi tinalEdu ;
aa uusulu EmiTO - telusukunnaamu lemDi ;
gaalini bulipistuu, bujjagistu ;  telusukunnaamu lemDi ;
cirugaali, cilipi gaali, maa cewilO uudimdi aa guTTu lOguTTu ; 
;
krishNa leela, raasakreeDa ; praNaya wRttaamta gaadha 

; poddu kUDa teliyakumDa ; ceppukonunu taamu ;
- tamalOna taamu ; 
manmadhuni wrELLu meeTu - 
ikshu dhanuwu naari numDi weluwaDE puwwulawi ;
pamca baaNa pushpamulu ; aa kautuka, utsaahamu ; 
sahajamainadE waaniki ; aunu kadaa mummATiki ; 
;
ee kaburulATaku mEmuu - jata autaamu lemDi, 
mudamutO puwulaarA! oppukumTunnaaru kadaa! 
aunu kadaa,sababu kadaa ; idi sadaa, 
aunaunu kadaa, sadaa sadaa! ;  || 
;
-  ruupaka geetam ; 
;

శ్రీకృష్ణ మాయ అంటేను ఇదే కదా

ఆటలు ఆడేరు, పాటలు పాడేరు ; 
భాండీరంలో తోటలన్నియు చైతన్యం  అయ్యేను ; 
చైతన్య మయములయ్యేను : 
;
క్రిష్ణ మాయ అంటేను - ఇదే కదా చూస్తుంటే :  
శ్రీక్రిష్ణ మాయ అంటేను - ఇదియె కదుటె, ఓయమ్మా! :  || 
;
చద్ది బువ్వ మూటలను కొమ్మలకు కట్టారు ; 
చేతి కర్రలను పట్టి ; నడుములకు తుండ్లు కట్టి ; 
గిల్లి దండ, ఉప్పాటలు ; కబడి ఆటలెన్నెన్నో 
ఆడేరు క్రిష్ణ బృందము ; శ్రీక్రిష్ణ బృందము :
||క్రిష్ణ మాయ అంటేను - ఇదే కదా చూస్తుంటే :  
శ్రీక్రిష్ణ మాయ అంటేను - ఇదియె కదుటె, ఓయమ్మా!||  
మట్టి, దుమ్ము ధూళి దూసరములగుతూ ఒళ్ళంతా ; 
ఆడేరు క్రిష్ణ బృందము ; శ్రీక్రిష్ణ బృందము ;
నేల తల్లి పులకించును ; ఈ బిడ్డల స్పర్శతోటి  ;
||క్రిష్ణ మాయ అంటేను - ఇదే కదా చూస్తుంటే :  
శ్రీక్రిష్ణ మాయ అంటేను - ఇదియె కదుటె, ఓయమ్మా!||  
;
క్రిష్ణ మాయ అంటేను - అందమైన కదలిక ;
శ్రీక్రిష్ణ మాయ అంటేను - కదలికలకు కళ కళా ;
అందులకే క్రిష్ణ మాయ - అందరికీ ఆకర్షణ ;
అందుకునే సామర్ధ్యం స్వామి భక్తులందరిదీ ;
ఆ ఆదర్శం అనుసరణ ; విజయపథం దిశ నడక :
||క్రిష్ణ మాయ అంటేను - ఇదే కదా చూస్తుంటే :  
శ్రీక్రిష్ణ మాయ అంటేను - ఇదియె కదుటె, ఓయమ్మా!||   
;
===================================;
;
aaTalu ADEru ; paaTalu paaDEru ; 
bhaamDeeramlO tOTalanniyu caitanyam ayyEnu ; 
caitanyamayamulayyEnu ;    ||

;
krishNa maaya amTEnu - idE kadaa cuustumTE :  
SreekrishNa maaya amTEnu - 
idiye  kaduTe, Oyammaa! :  || 
;
caddi buwwa mUTalanu kommalaku kaTTAru ; 
cEti karralanu paTTi ; naDumulaku tumDlu kaTTi ; 
gilli damDa, uppATalu ; kabaDi ATalennennO ;
aaDEru krishNa bRmdam ; 
Sree krishNa bRmdamu ;
||krishNa maaya amTEnu - idE kadaa cuustumTE :  
SreekrishNa maaya amTEnu - idiye kaduTe, Oyammaa! || 
maTTi, dummu dhULi duusaramulagutuu oLLamtaa ; 
nEla talli pulakimcunu ; ee biDDala sparSatOTi ;  
krishNa maaya amTEnu - amdamaina kadalika ;
SreekrishNa maaya amTEnu - kadalikalaku kaLa kaLA ;
krishNa maaya amTEnu - amdamaina kadalika ;
శ్రీ SreekrishNa maaya amTEnu - kadalikalaku kaLa kaLA ;
amdulakE krishNa maaya - amdarikee aakarshaNa ;
amdukunE saamardhyam swaami bhaktulamdaridee ;
aa aadarSam anusaraNa ; wijayapatham diSa naDaka ;  
||krishNa maaya amTEnu - idE kadaa cuustumTE :  
SreekrishNa maaya amTEnu - idiye kaduTe, Oyammaa! ||  
;

అనుకుంటే ఒక మాట - అదే జపం పూట పూట

అనుకుంటే ఒక మాట ; 
అదే జపం పూట పూట ; 
క్రిష్ణ నామమే! శ్రీ క్రిష్ణ నామమే :  ||
;  
పలికినపుడు తేనె ఊట ;
పులకించిన మది చైత్ర తోట ;
క్రిష్ణ నామమే! శ్రీ క్రిష్ణ నామమే :  ||
;
ప్రతి ఊహ మదివీట ; పసిడి రజను ఎత్తు మేట ; 
జిహ్వకు పుణ్యాల పంట ; ఎన్నికైన నోము పంట ;
క్రిష్ణ నామమే! శ్రీ క్రిష్ణ నామమే :  ||   
;
పేర్మి క్రిష్ణుని పేరుకు ; సరి రాదు, రాలేదు ; 
ఆ స్వర్గ నేత మహేంద్రుని ; మధు చషకం - సుధల కొలత ;
క్రిష్ణ నామమే! శ్రీ క్రిష్ణ నామమే :  ||
;
=================================;
;
anukumTE oka maaTa ; adE japam pUTa pUTa ; 
krishNa naamamE! SrI krishNa naamamE :  ||
;
palikinapuDu tEne uuTa ; 
pulakimcina madi caitra tOTa ;
krishNa naamamE! SrI krishNa naamamE :  || 
;  
prati uuha madiweeTa ; pasiDi rajanu ettu mETa ; 
jihwaku puNyaala pamTa ; ennikaina nOmu pamTa ; 
krishNa naamamE! SrI krishNa naamamE :  ||
;
pErmi krishNuni pEruku ; sari raadu, raalEdu ; 
swarga cashaka mahEmdruni ; madhu cashakam sudhala kolata ; 
krishNa naamamE! SrI krishNa naamamE :  ||
;

సత్య భామామణి దీపావళి - 1

దీపావళి ; క్రిష్ణ దీపావళి ;
భామామణి వచ్చినది ;
సత్య భామామణి వచ్చినది ;  ||
;
కాకర పువ్వొత్తులు ;
రుక్మిణిది తొలి బోణీ ; ||
;
చిచ్చుబుడ్లు మీకన్నది ;
వెన్నముద్ద, పాము పొగలు నాగ్నజితీ!
నీ కొరకు, అంటూ ఇచ్చెను సత్య ;  ||
;
భూ చక్రం, అగరొత్తులు ;
 లక్ష్మణకు చాలన్నది ;
కాళిందీ తడబడకు,
తాటాకు అగ్గి, కాగడాలు -
- మేలంటూ, చాలన్నది ;  || 
;
విష్ణుచక్రములు నావి ;
అనెను క్రిష్ణ దేవేరి ;
పటాసుల పట పటలు ; నింగి నిండ ;
క్రిష్ణ ప్రేమ సాగర హేలయే సత్య గీర ;
;
వాలుజడను విసిరేస్తూ;
భామామణి వచ్చినది ;
సత్య భామామణి వచ్చినది ;  || =
=
] deepaawaLi, krishNa deepaawaLi ;
BAmaamaNi waccinadi ;
satya BAmaamaNi waccinadi ; ||
;
] kaakarapuwwottulu ;
rukmiNidi toli bONI ;
;
] ciccubuDlu meekannadi ;
paamu pogalu naagnajitii!
nee koraku ; amTU iccenu satya ; 
;
] bhuu cakram, agarottulu ;
lakshmaNaku caalannadi ;
kALimdii taDabaDaku,
taaTAku aggi, kAgaDAlu
 - mElamTU, caalannadi ; 
;
wihNucakramulu naawi ;
anenu krishNa dEwEri ;
paTaasula paTa paTalu ; nimgi nimDa ;
క్రిష్ణ prEma saagara hElayE satya geera ;
;
waalujaDanu wisirEstuu  ;
BAmaamaNi waccinadi ;
satya BAmaamaNi waccinadi ; ||

నౌకలోన వ్యాహ్యాళి

నౌకలోన వ్యాహ్యాళి,  క్రిష్ణ రాధ నిరాళి ; 
లహరి లహరి లాహిరి సయ్యాటలు ; ||
;
పడవ నడక తీరు ; 
సోయగముల జోరు;
వాహినికి హెచ్చినది 
వినూత్నమౌ  సౌరు ; || 
;
ఇన్ని నవ్య సొగసులను ;
అందుకొనెను నది వాహిని ;
అందుకు మా నీలి యమును -
అందుకొనుము జోహారు ; || 
=
* ] Virali means Priceless, Valuable, Rare, Precious.  ;;
]  Nirali means Unique and different ;
======================================;
;
krishNa raadha nirALi ; naukalOna wyaahyALi ;
lahari lahari laahirula sayyaaTalu ;  ||
;
paDawa naDakaku teeru ; 
sOyagamula jOru ; 
waahiniki heccinadi 
winuutnamau  sauru ; ||
;
inni nawya sogasulanu ;
amdukonenu nadi waahini ; 
amduku maa neeli yamuna ;
amdukonumu jOhaaru ; || 
;

నులి వెచ్చని పుప్పొడులు

మంచు మంచు - తెలి మంచు ; హేమంతం గడుగ్గాయి ;
మంచు మంచు - తెలి మంచు ; హేమంతం ఆకతాయి  :  || 
;
హిమం మయం ఇల సర్వం మంచు మయం ; 
హిమ ఋతువు దిగి వచ్చి - పుడమిని ప్రశ్నించింది ; 
;
"కుశలమా, క్షేమమా, ఏమంచు" అడుగుతూ -
తెగ ఆరా తీస్తుంటే - పృధ్వి తెల్ల బోయింది ;
మంచు తెరలలోన దాగి ; గాలి నవ్వుకున్నాది :  || 
;
ఘోష వలదు వసుంధరా! 
ఘోష వలదు ప్రకృతీ!;  ;
రాధ నవ్వు పువులు విరిసేను ;
నులి వెచ్చని పుప్పొడుల ;
వన్నెలెన్నొ పూసేను ;
నిశ్చింతగ ఉండమ్మా, ఓ ధరణీ! :  ||
;
=========================;
;
mancu mancu teli mamcu ; hEmatam gaDuggaayi ;
mancu mancu teli mamcu ; hEmatam aakataayi ;
;
himam mayam ila sarwam mancu mayam ;
hima Rtuwu digi wacci - puDamini praSnimcimdi ; 
;
"kuSalamaa, kshEmamaa, Emancu"
aDugutuu ,tega aaraa - teestumTE - pRdhwi tella bOyimdi;
mancu teralalOna daagi ; gaali nawwukunnaadi ; ||
;
GOsha waladu wasumdharA!
GOsha waladu prakRtI!;  ;
రాధ నవ్వుల పువులు - విరిsEnu ;
nuli weccani puppoDula ;
wannelenno puusEnu ;
niScimtaga umDammA, O dharaNI!! :  ||
;

తుహిన కణములు

సృష్టి యావత్తూ రాధమ్మకు సింగారమే ;
బంగారు బొమ్మ , మా రాధమ్మకు ;  ||
;
తుహిన కణములు తూలి ;
రాధ పాపిట వాలి, మణులె ఐనాయి ;  || 
;
రాణివాసము మోటు -
అనుకొంటు నవ్వినవి ;
ఆ మంచు బిందువులు  ;  || 
;
పూల పుప్పొడి తేలి ;  
రాధ నిశ్వాసముల - చేరి ;
అదనపు తావులే పొందినవి ;  ||
;
ప్రకృతియె రాధమ్మ ఐనప్పుడు ;
ఈ రీతి వాడుకకు ;
అచ్చెరువులెందులకు,
అది సహజమే కదా!   అతి సహజమే కదా! ;  || 
;
================================.
pATa  ;-
;
sRshTi yaawattuu raadhammaku simgaaramE ;
bamgaaru bomma ; maa raadhammaku ;  ||
;
tuhina kaNamulu tuuli ; maNule ainaayi ;
raadha pApiTa waali; maNule ainaayi ;  ||
;
puula puppoDi tEli ; taawu lainaayi ;
raadha niSwaasamula - taawu lainaayi ;  ||
;
waana mabbulu karigi ; dhaara saramulainaayi ;
raadha mEnuna - dhaara saramulainaayi ;  ||
;
prakRtiye raadhamma ainappuDu ;
ee reeti waaDukaku ;
acceruwulemdulaku,
adi sahajamE kadaa!  ||
;

కచ్ఛపీ నాదము లిటు దిగి వచ్చును

క్రిష్ణవంశి శిష్యరికం ; 
వాణి వీణ సంబరం ; 
సంగీత పరిధి అంబరం ;  || 
;
క్రిష్ణ మురళి గురువాయెను ;
కచ్ఛపీ వీణియకు సంబరము ; 
తంత్రి - నాద సమ్మోహనం ;  || 
;
వంశి వాదన చేసి చేసి ; 
చివురు వ్రేళ్ళు అలసెనేమొ ; 
క్రిష్ణ! నీదు చివురు వ్రేళ్ళు అలసెనేమొ ;
;  
నీ బడలిక ఉపశమింప ; 
నాదము లిటు దిగి వచ్చును ; 
శారదాంబ వీణియ 
సిరి - కచ్ఛపీ నాదము లిటు దిగి వచ్చును ;  ||    
================================;
;
  LINK :- 
తాత్సారం చేయకండి, వేళ ఆయెను ; 
గోవర్ధన గిరి పూజ వేళ ఆయెను ; || 
ఉగ్రసేన తాతలు ; అవ్వలు, ముత్తవ్వలు ; 
ముత్తాతలు గునగునా ముందు నడుస్తున్నారు ; 
యువత మీకు మగత ఇంత!?, 
వడి వడిగా ముందుకు నడవండి ; 
మునుముందుకు నడవండి ; || ; 
ఏడు తేజిల ..

సౌదామిని పుణికిన సరము రాధిక

భువన మోహనం క్రిష్ణ లాసము ;
భావ రాగము రాధా క్రిష్ణ యుగళము ;  || 
రాధిక వదనం కృష్ణుని సదనం ; 
శ్యామల మోహన కృష్ణుని సదనం ;
మృదు మధు మురళీ రాగ రంజితం ; ||
;
దామిని పుణికిన సరము రాధిక ;
సౌదామిని పుణికిన సరము రాధిక ;
పారము క్రిష్ణ ధ్యాన గగనార్ణవము ;  ||
;
భువన మోహనం క్రిష్ణ లాసము ;
భావ రాగము రాధా క్రిష్ణ యుగళము ;  || 
;
=======================;
;
bhaawa raaagamu ;
raadhaa krishNa yugaLamu ;  || 
;
raadhika  kRshNuni sadanam ;
Syaamala mOhana kRshNuni sadanam ;
mRdu madhu muraLI raaga ramjitam ; ||
;
daamini puNikina ; saramu raadhika ;
saudaamini puNikina saramu raadhika ;
paaramu krishNa dhyaana gaganaarNawamu ;  ||
;
bhuwana mOhanam ;
krishNa laasamu ;
bhaawa raaagamu ;
raadhaa krishNa yugaLamu ;  || 
;

కృష్ణునికి ఆచ్ఛాదనం

రేయికి చలి పుట్టె ;
చలి చలి ; వణికేను రాతిరి ;  ||
రాదిక విచ్చేసె భీతి వలదు ;
;
తన మేలిముసుగును
పరచి కప్పునులే ;
ఓ నిశీ! తన మేలిముసుగును
నీకు చుట్టేనులే ;  ||
;
'చలి చలి'  అంటూను కృష్ణుడు ;;
గడ గడా వణుకుతూంటేను ;
నటనల వణుకులు - చాలులే క్రిష్ణయ్య! ;
అని రమణీయముగ నవ్వె రమణీమణి ;  ||
;
భామామణి రాధిక లక్ష దరహాసాలు ;
నింగిలో విరిసిన - నక్షత్రమాలికలు ;
రాధ పరిష్వంగము ఆచ్ఛాదనం ;
క్రిష్ణునికి ఆచ్ఛాదనం ;  ||
;
==========================;
;
cali cali  ; amTUnu kRshNuDu ;;
gaDa gaDA waNukutuumTEnu ;
naTanala waNukulu -
caalulE krishNayya! ;
ani ramaNiiyamuga nawwe ramaNiimaNi  ;  ||
;
bhaamAmaNi raadhika nawwulu ;
nimgilO wirisina - nakshatramaalikalu ;
raadha parishwamgamu aacCaadanam ;
krishNuniki aacCaadanam ; ||
;

తుహిన కణములు

తుహిన కణములు తూలి ;
రాధ పాపిట వాలి, మణులె ఐనాయి ;  || 
;
రాణివాసము మోటు -
అనుకొంటు నవ్వినవి ;
ఆ మంచు బిందువులు  ;  || 
;
పూల పుప్పొడి తేలి ;  
రాధ నిశ్వాసముల - చేరి ;
అదనపు తావులే పొందినవి ;  ||

కుడి ఎడంగా అంతే కదా

ఆ స్వర్గానికి సరిసాటి ; 
ఈ పృధ్వీ తలము ;
కుడి ఎడమగ, ఔనమ్మా ;  ||
ఆలమందల మేపేను ; 
పచ్చిక బయలుల కిష్టయ్య ;  
ఆవులమందల మేపేను :  ||
;
ఆరుబయలుల పచ్చందనములు ; 
కన్నుదోయికి మేలు మేలు మేలు ;  
మేలైనట్టి షడ్రుచుల విందులు ; 
దివ్య సీమలకు సాటి ;
మన  భూ తలము 
కుడి ఎడంగా, ఔనమ్మా ;  ||
;
ఉద్యానములలోన దోబూచి ఆటలు ; 
వనితల మేనుల సౌరభ వెల్లువలు ; 
పొదరింటి ప్రతి ఆకు, పువులు పొందేను ; 
దివ్య సీమలకు సాటి ;
మన  భూ తలము 
కుడి ఎడంగా, ఔనమ్మా ;  ||
;
యమునలో క్రీడలు, రాసాటలు ; 
ఝరి నీరు పన్నీరు ఆయెనండీ ;
దివ్య సీమలకు సాటి ;
మన  భూ తలము ;
కుడి ఎడంగా, ఔనమ్మా ;  || 
;
=======================;
;
aa swargaaniki sarisaaTi ; 
ee pRdhwee talamu - 
kuDi eDamaga, aunammA :  || 
aalamamdala mEpEnu ; 
paccikabayalula kishTayya ;  
aawulamamdala mEpEnu ;  ||
;
aarubayalula paccamdanamulu ; 
kannudOyiki mElu mElu  mElu ;
mEainaTTi shaDrucula wimdulu ; 
aa swargammu sarisaaTi ; 
ee pRdhwee talamu - kuDi eDamaga, aunammA :  ||
;
udyaanamulalOna dObUci ATalu ; 
wanitala mEnula saurabha welluwalu ; 
podarimTi prati aaku, puwulu pomdEnu ; 
aa swargammu sarisaaTi ; 
ee pRdhwee talammu -  
kuDi eDamaga, aunammA :  ||
;
diwya seemalaku sATi ;
mana  bhuu talamu 
kuDi eDamaga, aunammA :  ||
;
yamunalO kreeDalu, raasaaTalu ;
jhari neeru panneeru aayenamDI ;
diwya seemalaku sATi ;
mana  bhuu talamu 
kuDi eDamaga, aunammA :  || 
;
; [ అఖిలవనిత.బ్లాగ్ ;  రాధా మనోహర ] ;

తాత్సారం చేయకండి

తాత్సారం చేయకండి, వేళ ఆయెను ; 
గోవర్ధన గిరి పూజ వేళ ఆయెను ;  ||
;
ఉగ్రసేన తాతలు ; అవ్వలు, ముత్తవ్వలు ; 
ముత్తాతలు గునగునా ముందు నడుస్తున్నారు ; 
యువత మీకు మగత ఇంత!?, 
వడి వడిగా ముందుకు నడవండి ; 
మునుముందుకు నడవండి ;  || 
;
ఏడు తేజిల సూర్య - రధమును 
వడి ఓడిస్తూ ; 
మన బళ్ళు చకచకా సాగాలి ; 
మునుముందుకు  సాగాలి ; 
;
ఒంటెద్దు శకటముల జోరు ; 
జోడెడ్ల బళ్ళు - జోర్ జోరు జోర్ జోరు ;
మించగ గలదా వేగంలో ;
తూరుపున ప్రభాకరు తేరు ;  || 
;
కొనగోటిని కొండలను నిలుప గలుగు 
గోవిందుడు గోపాలుడు ;
ఇడిగో - మన అండ దండ ; 
నిర్విఘ్నంగా చేద్దాము పూజలను  ;  ||
;
===========================;
;
taatsaaram cEyakamDi ; wELa Ayenu ; 
gOwardhana giri pUja wELa Ayenu ;  ||
;
ugrasEna taatalu ; awwalu, muttawwalu ; 
muttaatalu ; gunagunaa mumdu naDustunnaaru ; 
yuwata meeku magata imta!?, 
waDi waDigA mumduku naDawamDi ; 
munumumduku naDawamDi ; ;; || 
;;
EDu tEjila suurya - radhamunu  
waDi ODistuu ; 
mana baLLu cakacakaa saagaali ; 
munumumduku saagaali ; 
omTeddu SakaTamula jOru ; 
jODeDla baLLu - jOr jOru  jOr jOru  ; 
mimcaga galadaa wEgamlO ; 
tuurupuna prabhaakaru tEru ;  || 
;
konagOTini komDalanu ; 
nilupa galugu gOwimduDu gOpAluDu ; 
iDigO - mana amDa damDa ; 
nirwighnamgaa cEddaamu puujalanu ;   || 
;
 [ అఖిలవనిత.బ్లాగ్ ;  రాధా మనోహర ] ;

రమణీయ మాణిక్య వీణ రాధిక ;

ఈ సన్నని తంత్రి ;
వీణకై గాలింపు ;
ఈ తీగ కొక ఆట ;;;;;
;
రమణీయ మాణిక్య వీణ మన రాధిక ; 
రాధ డెందము ఎపుడు ; క్రిష్ణ మమతల కొలువు ;  || 
;
వీణపై కెక్కిన రాగ మందారమే : 
రాగ మెక్కించుకొన ;; 
గాన సింగారమే ;  || 

కొన గోటి మీటులె చాలు ;
నిలువెల్ల పులకింత ; 
ఏడు స్వరములె చాలు 
ఇంద్ర భోగములు ;  ||  

ఎన్నెన్ని రాగాలు , 
ఏమి గీతాలు ; 
తీగ సన్ననిదోయి, 
రూపు మితమేనోయి ;; 
అమితమీ రాగముల ; 
తొణుకాడు మాధురి ;  || 
=======================;
;
ee sannani tamtri ; 
weeNakai gaalimpu ;; 
ee teega koka ATa ;
;
weeNapai kekkina raaga mamdaaramE : 
raaga mekkimcukona ;; 
gaana simgaaramE :  ||
;
kona gOTi mITule cAlu ;; 
niluwella pulakimta ; 
EDu swaramule cAlu; 
imdra BOgamulu ;  ||
;
ennenni raagaalu ; Emi gItAlu ; 
teega sannanidOyi ; ruupu mitamEnOyi ;; 
amitamee raagamula ; toNukADu maadhuri ;  || 
;

పౌనః పున్యం సత్యం

క్రిష్ణుడు, ఎరుగను నేను అంటాడు ; 
ఎంతమాత్రం నిజము కానే కాదు ;  || 
;
కుండల వెన్నలు, మీగడలు ; జున్ను, పెరుగులు ; 
ఎట్లుంటాయో ఎరుగను, నేను అంటాడు, 
క్రిష్ణుడు, ఎరుగను నేను అంటాడు ; 
ఎంతమాత్రం నిజము కానే కాదు ;  || 
;
అంతెత్తు ఉట్టి మీది ; చట్టి లెవరు దించారో ; 
వెన్నలన్ని ఖాళీ చేసి ; పగుల గొట్టారో ; 
ఎరుగనే ఎరగను - అంటున్నాడు ; 
క్రిష్ణుడు ఎరగను - అంటున్నాడు ;
ఎంతమాత్రం నిజము కానే కాదు ;  || 
;
గోలే గోల, గోలే గోల ;
మోకులు విప్పి గోవు లేగలను ; 
విచ్చలవిడిగాను వదిలేసిన దెవరో, వేరెవరోను ; 
నేను కాదు అంటాడు ; ఒట్టేసి మరీ చెబుతాడు ;
క్రిష్ణుడు ఒట్టేసి మరీ చెబుతాడు ;
ఎంతమాత్రం నిజము కానే కాదు ;  || 
;
ఐనా మా బాగే ; ఆకతాయి చేష్ఠ్లలన్ని ముద్దే ముద్దు ; 
క్రిష్ణు నెపుడు వీడము ; ఇది మాత్రం నిజం నిజం ; 
పౌనః పున్యం ఈ సత్యం ; వీక్షణముల పుణ్యాలు ;  || 
;
====================================;
;
krishNuDu, eruganu, nEnu amTADu ; 
emtamaatram nijamu kaanE kAdu ;;  ||
kumDala wennalu, meegaDalu, junnu, perugulu ; 
eTlumTAyO eruganu, nEnu amTADu ;
krishNuDu, eruganu nEnu amTADu ;
emtamaatram nijamu kaanE kAdu ;  ||
;
amtettu uTTi meedi ; caTTi lewaru dimcArO ; 
wennalanni KALee cEsi, pagula goTTArO ; 
eruganE eraganu - amTunnADu ;
krishNuDu, eruganu, 
emtamaatram nijamu kaanE kAdu ; ||
;
gOlE gOla, gOlE gOla ;  
mOkulu wippi, gOwu lEgalanu ; 
wiccalawiDigaanu wadilEsina dewarO, wErewarOnu ; 
nEnu kaadu amTADu ; oTTEsi maree cebutaaDu ;  
krishNuDu oTTEsi maree cebutaaDu ; 
emtamaatram nijamu kaanE kAdu ;  || 
;
ainaa maa bAgE ; aakataayi cEshThalanni muddE muddu ; 
krishNu nepuDu wIDamu ; idi maatram nijam nijam ; 
pauna@punyam ee satyam ; weekshaNamula puNyaalu ;  ||
;
 [ అఖిలవనిత.బ్లాగ్ ;  రాధా మనోహర ] ; 

సాంద్రం, మంద్రం చిరు గాలి

సాంద్రం, మంద్రం చిరు గాలి ;  
కోపం వస్తే సుడి గాలి ;
రౌద్రం వస్తే సడిగాలి ; 
జడిపించేను లోకాల్ని ;
;
ఉడుకుమోతు ఐ చిరుగాలి ; 
మిడి మిడి మిడుకుతు ఉన్నట్టి 
ఈ ఈదురు గాలి ; 
గడ బిడ ముడి వడి - ఈదర గాలి ;  || 
;
సెగల ఊష్ణమౌ వడ గాలి ;
వానల వెల్లువ దడగాలి ;  
గమ్ముగ ఊరక ఉండదుగా ;
ప్రభంజనమ్ముగ హోరెత్తు  ;  ||
;
ఔషధ మొకటే తనకంట ; 
రవంత చోటు చాలంట ;
క్రిష్ణ మురళిలో ; 
రవంత చోటు చాలంట ;  ||    
;        
=======================;
;


;

సవ్య ప్రదక్షిణ గాలి

గుడు గుడు గుంచం ఆటల గాలి ; 
పొద్దు పుచ్చుతోంది - గాలి, 
బాగా పొద్దు పుచ్చుతోంది ;  || 
;
రాధా క్రిష్ణుల జంటకు చుట్టూ ; 
తిరుగుతు చేయు ప్రదక్షిణము, సవ్య ప్రదక్షిణము ;  ||  
;
సోగగ ఒక పరి ; షోకుగ మరొక్క తీరున ; 
తిరుగుచు చేయు ప్రదక్షిణము ; సవ్య ప్రదక్షిణము ;  || 
;
ఈ తూరిక్కడ - కాదు పొమ్మంటె ; బిగదీసుకొనును గాలి 
తూరి తూరికి ఈ చాదస్తం, మర్మ మెరుగ లేము ;  || 
;
======================================;
;
guDu guDu gumcam ATala gaali ; 
poddu puccutOmdi - gaali, 
baagaa poddu puccutOmdi ;;  ||
;
raadhaa krishNula jamTaku cuTTU ; 
tirugutu cEyu pradakshiNamu, 
sawya pradakshiNamu ;;  || 
;
sOgaga oka pari ; shOkuga marokka 
teeruna ; tirugucu cEyu pradakshiNamu ; 
sawya pradakshiNamu ;  || 
;
ee tuurikkaDa - kaadu pommamTe  ;bigadeesukonunu gaali ;; 
tuuri tuuriki ee caadastam - marma meruga lEmu ;  || 
;
[ అఖిలవనిత.బ్లాగ్ ;  రాధా మనోహర ] 
;

ఈదురు గాలి గడబిడ

సాంద్రం, మంద్రం చిరుగాలి ;  
కోపం వస్తే సుడి గాలి ;
రౌద్రం వస్తే సడిగాలి ; 
జడిపించేను లోకాల్ని ;
;
ఉడుకుమోతు ఐ చిరుగాలి ; 
మిడి మిడి మిడుకుతు ఉన్నట్టి 
ఈ ఈదురు గాలి ; 
గడ బిడ ముడి వడి - ఈదర గాలి ;  || 
;
సెగల ఊష్ణమౌ వడ గాలి ;
వానల వెల్లువ దడగాలి ;  
గమ్ముగ ఊరక ఉండదుగా ;
ప్రభంజనమ్ముగ హోరెత్తు  ;  ||
;
ఔషధ మొకటే తనకంట ; 
రవంత చోటు చాలంట ;
క్రిష్ణ మురళిలో ; 
రవంత చోటు చాలంట ;  ||    
;        
=======================;
;
saamdram, mamdram ciru gaali ; 
kOpam wastE suDi gaali 
raudram wastE saDi gaali ; 
jaDipimcEnu lOkaalni ;  ||
;
uDukumOtu ai ciru gaali ; 
miDi miDi miDukutu unnaTTi 
ee eeduru  gaali ;  
gaDa biDa muDi waDi - iidara  gaali ;  || 
;
segala uushNamau waDa gaali ; 
waanala welluwa daDa gaali ; 
gammuga uuraka umDadugaa ; ; 
prabhamjanammuga hOrettu ; || 
;
aushadha mokaTE tanakamTa ; 
rawamta cOTu caalamTa ; 
krishNa muraLilO ; 
rawamta cOTu caalamTa ;  ||
;
ఈదురు గాలి గడ బిడ  ;-
[ అఖిలవనిత.బ్లాగ్ ;  రాధా మనోహర ] ;

జాలు పుప్పొడి సన్నాహం

జాలు పుప్పొడి సన్నాహం ; 
వేసెను దారి నీ కోసం ;
క్రిష్ణా, వేసె రహదారి నీ కోసం ;  ||

యమునా వాహిని నింపాది  ;
సోలుతు ఉన్నది తీరమున ;
ఎలమావి ఛాయల చిరు భీతి ;
రమణి నమ్మకం నీ పైన ; 
బేల రాధిక - ఎదురుచూపులు నీకోసం ;  ||
;
పున్నాగ పూవున సన్నాయి ; 
రాధ రాగమున వెదజల్లి, 
అనురాగమున వెదజల్లి ;
ఉబుకుబికి పరిమళం ఉవ్వెత్తు ;
నిఖిల ప్రకృతికి ఈ హాయి;  ||
;
నీరవ నిశ్శబ్దమీ రేయి ; 
రాధ కన్నుల జాల్వారు 
ఆనందాశ్రువుల జడి తడిసి ; 
పునీతమయ్యేటి రీతి వైచిత్రి ;
ప్రకృతి అగును కవయిత్రి ;  || =
;
=======================;
;
jaalu puppoDi sannaaham ; 
wEsenu daari nee kOsam ; 
krishNAnu rahadaari nee kOsam ;  ||
;
yamunaa waahini nimpaadi ; 
sOlutu unnadi teeramuna ;
elamaawi CAyala ciru bheeti ; 
ramaNi nammakam nee paina ; 
bEla raadhika - edurucuupulu neekOsam ;  ||  
;
punnaaga puuwuna sannaayi ; 
raadha raagamuna wedajalli, 
anuraagamuna wedajalli ;
ubukubiki parimaLam uwwettu ;
nikhila prakRtiki haayi ;  || 
;
neerawa niSSabdamI rEyi ; 
raadha kannula jaalwaaru ;
aanamdASruwula jaDi taDisi ; 
puneetamayyETi reeti waicitri  ;

prakRti agunu kawayitri ;  ||
;
[ అఖిలవనిత.బ్లాగ్ ;  రాధా మనోహర ] ;

పూల కుటీరం, ఆమ్రచ్ఛాయ

శరత్ చంద్రిక క్రిష్ణస్వామి ;
భక్తులెల్లరకు స్వామి ఆమని ;  || 

మిట మిట ఎండ ; 
చిటపట ఎండలు ; 
హడలి పోవుచుండె ; 
రాధ హడలి పోవుచుండె ;
"పూవుబోణి మన రాధ 
కందిపోవునను భయము ఏలనండీ!?
శంక ఏలనండీ!?  ....  ; "
|| శరత్ చంద్రిక క్రిష్ణస్వామి ;
భక్తులెల్లరకు స్వామి ఆమని || 
;
మిడి మిడి చలులు వీచిన గానీ ; 
జడ దడి వానలు కురిసిన గానీ ; 
ప్రచండ ఎండలు కాసినా గానీ ,  
తనకు అండగా నిలిచిన వాడు ;
శ్యామల క్రిష్ణుడు ఉన్నాడండీ :
;
సుంతైనా అనుమానములేల, 
పూల కుటీరం, ఆమ్రచ్ఛాయ,  
శ్రీక్రిష్ణస్వామి ఉన్నాడండీ : 
సుంతైనా అనుమానములేల, 
|| శరత్ చంద్రిక క్రిష్ణస్వామి ;
భక్తులెల్లరకు స్వామి ఆమని |||| 

===========================;
;
Sarat candrika  krishNa swaami 
bhaktulellaraku swaami aamani ;  || 
;
miTa miTa emDa ; 
ciTapaTa emDalu ; 
haDali pOwucumDe ; 
raadha haDali pOwucumDe ;  || 
;
SreekrishNa swaami unnaaDamDI : 
puuwubONi mana raadha ;
kamdipOwunanu bhayamu ElanamDI!?
Samka  ElanamDI!? ;  ||

miDi miDi calulu weecina gaanee ; 
jaDa daDi waanalu kurisina gaanee ; 
pracamDa emDalu kaasinaa gaanee ,  
tanaku amDagaa nilicina wADu ;
;
sumtainaa anumaanamulEla,
puula kuTIram, aamracCAya ;
Sree krishNa swaami unnaaDamDI : 
sumtainaa anumaanamulEla, 
;
||Sarat candrika  krishNa swaami ; 
bhaktulellaraku swaami aamani || 
;;
[[ అఖిలవనిత.బ్లాగ్ ;  రాధా మనోహర ]] ;

రాధ మనసు మెత్తన

మనసు మెత్తన ; 
రాధమ్మకు మనసు సుతి మెత్తన ;  ;  ||
;
కుదురుగ ఉండని తన తీరు ; 
వెన్న దొంగ ఐ, దెబ్బలు తింటూ ఉంటే ;
కళ్ళ నీళ్ళను పెట్టుకునే 
|| రాధ మనసు సుతి మెత్తనయా, 
ఏల తెలుసుకోవు!?  || ;
;
రక్కసులందువు, 
సర్పం, దుష్టుల మర్దన లందువు ;
ఏదో గడబిడ, గొడవలలోన ; 
వేలుబెడ్తూనె ఉంటావనుచూ ;
భీతిల్లును రాధ - 
మనసు సుతి మెత్తనని, 
ఏల తెలుసుకోవు!?
క్రిష్ణా! ఏల తెలుసుకోవు నీవు!? 
;
=====================;
;
manasu mettana ; 
raadhammaku manasu suti mettana ;  ;  ||
;
kuduruga umDani tana teeru ; 
wenna domga ai, debbalu timTU uMTE ;
kaLLa neeLLanu peTTukunE 
|| raadha manasu suti mettanayaa, Ela telusukOwu!?  || ;
;
rakkasulamduwu, sarpam, dushTula mardana lamduwu ;
EdO gaDabiDa, goDawalalOna ; 
wElubeDtuune umTAwanucuu ;
bheetilu  raadha manasu mettanani, 
Ela telusukOwu!? krishNA! Ela telusukOwu neewu!?  
;
[ అఖిలవనిత.బ్లాగ్ ;  రాధా మనోహర ] ; 

Sunday, October 1, 2017

చూపిన తర్జని నందలాల

అణువణువు ప్రకృతి ;
మనుగడకు అదె కృతి ;
మానవాళికి తథ్యమీ
నిత్య ఫలశృతి - నందలాల ;  ||
;
ఆరుబయలున చాల ;
ఆలమందలు గాచి ;
పని సోమరులకు నీవు ;
చూపిన తర్జని నందలాల ;  ||
;
మొండి గుర్రాలను ;
మచ్చికలు చేసేసి ;
ఐనావు రణమున ;
తేరుకు సారధి నందలాల ;  ||
;
నిలువెత్తు తార్కాణ
మీవె కార్యమ్ముల ;
చాటితివి జగతికి ;
లక్ష్య సిద్ధిని సూటి నందలాల ;  ||
;
జనని గీసిన గీటును దాటనంటూనే -
లోకముల కొసగావు -
మేటి భగవద్ గీత, నందలాల ;
భళి భళీ ఆనందలాల ;
;
అణువణువు ప్రకృతి ;
మనుగడకు అదె కృతి ;
మరపు రానీయవు ;
మానవాళికి తథ్యమీ
నిత్య ఫలశృతి నందలాల ;

అందించినావు కద నందలాల ;  ||  
;
=======================;
;
aNuwaNuwu prakRti ;
manugaDaku ade kRti ;
maanawALiki tathyamee
nitya phalaSRti  నందలాల;  ||
;
aarubayaluna caala ;
aalamamdalu gaaci ;
pani sOmarulaku neewu ;
cuupina tarjani నందలాల ;  ||
;
momDi gurraalanu ;
maccikalu cEsEsi ;
ainaawu raNamuna ;
tEruku saaradhi నందలాల ;  ||
;
niluwettu taarkaaNa
meewe kaaryammula ;
caaTitiwi jagatiki ;
lakshya siddhini suuTi నందలాల ;  ||
;
aNuwaNuwu prakRti ;
manugaDaku ade kRti ;
marapu raaneeyawu ;
maanawALiki tathyamee
nitya phalaSRti  నందలాల
amdimcinaawu kada నందలాల ;  || ;
;

Tuesday, July 11, 2017

కుంతీ పుత్రో వినాయకః

కుంతీ పుత్రో వినాయకః ;-
 గత దశాబ్దం వఱకు "కాపీ కొట్టుట" అనే మాట తఱచూ చర్చించబడేది. 
"గ్రంధ చౌర్యము" అనే అంశము వలన వాదోప వాదాలు జరుగుతూండేవి. 
రచన, సాహిత్య వర్గాలలో ఈ విషయమై ఇలాగ "గ్రంధ చౌర్యము, కాపీ కొట్టడము" లాంటి పదాలు 
వాడుకలో ఉన్నాయి. 
ఐతే సంగీత, నాట్యాది ఇతర కళలలో కూడా కాపీ సాధారణమే ఐనప్పటికీ, 
అచ్చట ఇలాంటి ప్రత్యేక పదమేదీ వాడుకలో ఉన్నట్టు కనుపట్టదు. 

***        ***        ***        

         ప్రాచీన లాక్షణికులు 
         "నాస్తి చోరః కవి జనాః" అనేశారు. 

         "చౌర్యం" అనే మాట సారస్వత వర్గాలలోనే మరింత ప్రాచుర్యములో ఉండటానికి కారణమేమిటి? 
సమాజంలో అభిప్రాయాలను రూపొందించడము, రచనల ద్వారా సత్వరమే సాధ్య పడుతూన్నది. 
కలం బలంతో, ప్రభుత్వాలనే మార్చిన సంఘటనలు ప్రపంచ చరిత్రలో ఉంటూన్నాయి కాబట్టి, ఇతర కళల కన్నా "కలం బలమే మిన్న, అతి శక్తి మంతము" అని తోస్తూన్నది. ఈ కాపీ కొట్టడమనేది సినిమాలలో సుస్పష్టంగా గోచరిస్తూంటున్నది. 

         సినీ ప్రపంచము సర్వ కళా సమన్వయ వేదిక! కాబట్టే, అక్కడ కథ, సంభాషణలు, సంగీతము, డాన్సు, కెమేరా ఇలా ఒకటేమిటి, దాదాపు అన్ని కోణాలలోనూ కాస్తో కూస్తో కొండొకచో దాదాపు అంతా "కాపీ" వ్యవహారం విస్పష్టంగానే ఉంటుంది. అత్యంత ఖరీదైనది కాబట్టి ఇది రమా రమిగా ఆమోదించ బడ్తూన్నది కూడా! 

         "దేవ దాసు" వంటి (శరత్ చంద్ర ఛటర్జీ )నవలలు కొద్ది కొద్ది మార్పులతో, అనేక పర్యాయాలు వెండితెరకు ఎక్కి విజయ భేరీని మ్రోగించినాయి కదా! 

***        ***        ***        

         ఐతే "రచనలు, కళలు ఎంత మేఱకు కాపీ చేయ వచ్చును?" అని అభిజ్ఞుల ప్రశ్నయే ఇప్పుడు వ్యాసానికి ప్రాతి పదిక. "కాపీ కొట్టడమే తప్పు" ఇది నిర్వివాదాంశమే! తమాషా ఏమిటంటే, కొన్ని సార్లు మూల రచయిత/కళా సృజన కర్తలకు ఈ పరిణామం అతి విచిత్రంగా, మూల కర్తలకు "భక్తితో ఒసగే హారతి" గా పరిఢవిల్లుతూన్నది. 
"అబద్ధం వా    సుబద్ధం వా     కుంతీ పుత్రో వినాయకః||"
         "అనుకరణ" ను, కాపీ చేయడాన్ని ఆమోదించినప్పటికీ, మూల కర్తలకు "కృతజ్ఞతలను" ప్రకటించాలి. అది వారి సంస్కారానికి నిదర్శనమే కదా! 
;;
AF - ఇతిహాస దరహాస చాటువులు Essay ;  LINK ;
My File - Documents - 2010 KONamAnini ;;;;;;;;;;;;

Sunday, June 4, 2017

రేపల్లెలోన ఇందుబింబం

నింగి ఇందుబింబమును కికురించుచు ;
బ్రహ్మ కమలమిందు విరిసె వ్రేపల్లియలోన; || 
;
క్రిష్ణ, రాధికలు నడి మధ్యన ; 
చుట్టూతా వలయములై ;
గోపికా భామినులు
నింగి ఇందుబింబమును కికురించుచు ;
బ్రహ్మ కమలమిందు విరిసె వ్రేపల్లెలోన ; || 
;
రాసలీల వలయాలు ;
చుట్టూతా వలయములై ;
గోపికా భామినులు
నింగి ఇందుబింబమును కికురించుచు ;
బ్రహ్మ కమలమిందు విరిసె వ్రేపల్లెలోన ; ||  
;

వయ్యారపు హైలెస్సా

రంగ రంగ శ్రీరంగా ; నదిలోన హైలెస్సా!
సాగిపోతున్నదోయి వయ్యారపు హైలెస్సా ; || 
;
పల్లీయుల నగవులు ; 
మల్లెల విరి చేవ్రాళ్ళు ; 
పల్లెపట్టు వికాసాలు ; 
సాగిపోతున్నదోయి వయ్యారపు హైలెస్సా ;
అలా అలా అలల పైన సాగిపోతున్నదోయి! ; ||
;
యమున ఝరి హంస పడవ- 
నావ నెక్కి, ఉన్నారు ; 
వ్రేపల్లె జనమంతా - 
సాగిపోతున్నదోయి వయ్యారపు హైలెస్సా ;
రంగా రంగా శ్రీరంగా ; నదిలోన హైలెస్సా !!! || 
;
పల్లీయులు నేస్తాలు ; 
కిలకిలల నవ్వుల ; 
కళ కళల నావ ఇది; 
దిక్సూచి క్రిష్ణ హాస తర్జని ; ; 
అలా అలా అలల పైన సాగిపోతున్నదోయి ; ||
;
✿~🎵🕡✳️⚙️ శుభ ఉషస్సు ; शुभोदयम ; gud marning 
LINK KSM :- jallu - 1  

Wednesday, May 31, 2017

శేష గీత చరణములు

రాధికా భజన రసడోల ; 
ఊగవె హృదయమ - 'మనసారా' ;
ఆ డోలను ఊగవె మనసారా ; ||
;
చిలకలన్ని దొరకబుచ్చుకొనినవి ;
పాట యొక్క పల్లవిని ; ||
;
మైనాలు అందుకొనెను
ఆ పైని అను పల్లవి ; ||
;
గీత బోధకుడు 
- క్రిష్ణ చరణముల వాలినవి ;
శేష గీత చరణములు ;
పద పదమున తేనె ఊట 
తొణుకులాట మనోహరం ; ||

-  రాధామనోహర ;

పోటా పోటీగా పౌర్ణమి

ఆ సొగసులు, మిలమిలలు - 
నింపుకున్న కన్నుదోయి - 
ఎవ్వరివమ్మా? ఎవ్వరివమ్మా? -
ఇంకెవ్వరివంటావు, రాధికవమ్మా! 
అవి మన మన రాధికవమ్మా! ; || 
;
నిడుపాటి కురులు ; కుంతలమ్ముల - 
; బందీ ఐనది పెను చీకటి ; 
నిశి కింత గొప్ప శరణు దొరికినదని - 
ఈసు చెందె పున్నమి ; || 
;
పోటీగా, పోటా పోటీగా ఆ పౌర్ణమి -
; అయ్యింది చాందినీ ; 
తెలి కన్నులందున దూరినది వెన్నెల ; || 
;
అంతటి ఈర్ష్య , అసూయలు - 
తెలుపు, నలుపు వర్ణాలకు పరిమితమా, అని 
తలచిినవి మెరుపులు;
మిన్ను మెరుపు చమక్కులు, తళతళలు - 
రాధ వీక్షణములందున చేరినవి ; ||
;
రాధామనోహర ;

నవీన టీకా టిప్పణి

అతివల విశాల నేత్రములు ;
దివికి అబ్బురము కలిగించు ; 
అరవిందాక్షుల సంభ్రమ విరళి ;
వ్రేపల్లెకు నవ్య టీకా టిప్పణి ; ||

గోవులు, కోతులు, మయూరమ్ములు - 
పశు పక్ష్యాది - ప్రాణి కోటికి 
అంతటికీ సరి సమమ్ముగా ; 
ఇచ్చెను ప్రేమ, మమతలను ; ||

గరుడ విహంగము వాహనము 
తన వాహనము ; 
బుల్లి ఉడుతలకు వెన్నున 
రేఖా చిత్రములు ; 
వెన్నుని చేతి చలువయె, ఔనా ; ||

ప్రపంచమునందలి - ప్రతి అణువూ 
నీదు లాలనలు పొందుచున్నవి ; 
లలనా మణుల కన్నుల నిండుగ 
ఆనందాశ్రువుల సరళి నిరాళి ; ||

బ్రహ్మ కమలములు నిండి ఉన్నట్టి ; 
అమందానంద పుణ్య పుష్కరిణి ;
ఐ నిలిచేను , మా ముద్దుల గోపాల శ్రీకృష్ణా! : ||
;
రాధామనోహర 

ఆనంద కిశోరుడు

మన నడకలు సుభద్రములు ;
నిశ్శంకగ కదలండీ ముందుకు ; || 
;
వాకిలి కడ పాత్రలోన ;
పువ్వులు ఉంచినది యశోదమ్మ ; 
నేడు వన విహార పర్వమనీ - గుర్తు చేసె నందరికీ ; ||
;
బయలు దేరదీసినది నంద సతి ;
అందరికీ మునుముందర ; 
నడుస్తున్న సందడి - 
మన బాలక్రిష్ణునిది కదమ్మ! ; ||
;
లోకములను నడిపించే ; 
సూత్రధారి నంద సుతుడు, 
గోవిందుడు, ఆనంద కిశోరుడు, 
అడుగు దమ్ములందున ;
మన నడకలు సుభద్రములు ;
నిశ్శంకగ కదలండీ ముందుకు ; || 
;
- రాధామనోహర ;-

Saturday, May 27, 2017

క్రిష్ణయ్య కిల కిలలు

మురళీ లోల! కెరలించుమయా కిల కిల ;-
మురళీ లోలా! గాన వినోదీ!
కెరలించుమయా కిల కిలలు ; || 
;
వేణు గాన వినోదీ! 
నీదు వంశీ రవళి ;
మువ్వంపు ఓమ్ కార -
పవన చిత్రణలు ఆయెనయ్యారే!
;
మురళిని రాగము ఊరినంతనే - 
గాలి ఆయెనే గాన వర్ణ చిత్రిత యవనిక ; 
మా - ముగ్ధ మయూరి నాట్య లహరికల -
కెరలించుమయా కిల కిలలన్ ; || 

చిరు గాలి చిత్రముల ఎల్లరి డెందముల ;
తన్మయాలెల్లెడల విస్తరిస్తుండగా 
భక్తుల లాలిత్య భావ సుకుమారముల ;
కెరలించుమయా నీదు కిల కిలలున్ ; ||
;
క్రిష్ణయ్య కిల కిలలు ;

శ్రీరామ్ రామ బోలో

రామ రామ బోలో, శ్రీరామ రామ బోలో,
రామ రామ బోలో, శ్రీరామ రామ బోలో ;  ||

కడలిని అదుపున పెట్టిన వానికి 
;         వందనము ; అభివందనము ; 
దౌష్ట్యము నణచిన మహా ధీరునికి 
;         వందనము ; అభివందనము ;   ||
;
కడు మమతలు, ప్రేమల దర్పణమ్మును ; 
మనుజులకొసగిన మహానుభావుకు 
;         వందనము ; అభివందనము ;   ||
;
కోతి కొమ్మచ్చుల ఆటల ధోరణి  సీమల 
మార్చిన - కువలయ దళ నేత్రునికి 
;         వందనము ; అభివందనము ;   || 
;
ఆటవికులకు కుదురు దనములను నేర్పినట్టి ; 
కమలాయతాక్షునికి 
;         వందనము ; అభివందనము ;   ||
;
వానరములను వందనీయునిగ 
;          మలచిన స్వామికి అభివందనము ; 
హనుమ హృదయ కుటీర నివాసునకు 
;         వందనము ; అభివందనము ;   ||
;
raama raama bOlO, Sreeraama raama bOlO
raama raama bOlO, Sreeraama raama bOlO ; ||
;
***************************************************;
reference ;- Queen Hwang Ok in drama: Kim Soo Ro ;
;
अयोध्या ;- अयोध्या ; अयोध्या ;-
;
] Kim Soo Ro in 48 AD when she arrived from her native India at 16 years old. 
According to the Samguk Yusa, 
she arrived on a boat and married Kim Soo Ro from 
the ancient Indian city/state of Ayuta (야유타국), 
present day city of Ayodhya (아요디아 / अयोध्या ) where she was a princess.
] Ayutthaya Kingdom of Thailand did not exist until 1351 AD, which is even after the Samguk Yusa was written in 1281.
] from Thailand or India, she came a heck of long way! For a young teenage girl to make the long and rough voyage over, to settle in a far and strange land and to marry someone she had never met HAD TO have been not only daunting, but downright scary! She had to have been pretty amazing to capture the love of a foreign king who was a stranger to her. Today, 2000 years later, nearly 4 Million Koreans can trace their ancestry back this young princess. That’s pretty badass in my book!
] we can find Queen Hwang Ok in the following drama: 
Kim Soo Ro ;

 ఌౡ ళ  ఌౡ ళ  ఌౡ ళ  హాయీ ;  ఌౡ ళ  ఌౡ ళ  ఌౡ ళ  హాయీ ; ఌౡ ళ  ఌౡ ళ  ఌౡ ళ  haayee  ;
RAAMAM Sri RAma ; 

Friday, May 26, 2017

పాట మొదటి పల్లవి

భక్తి లీల భజన రసడోలలొ ; 
       ఊగవె హృదయమ మనసారా ;
రాధికా భజన రసడోలల ; 
        ఊగవె హృదయమ మనసారా ;  ||
;
చిలకలన్ని దొరకబుచ్చుకొనెను
తొలు దొలుత - పాట మొదటి పల్లవిని ; 
మైనా పిట్టలు అందుకొనెను
అనుసరించి అను పల్లవి ;  ||
;
క్రిష్ణ చరణముల వాలెను
              మలి చరణములు ;
గీత బోధకుని చరణముల 
           శేష గీత చరణములు;
పద పదమున 'తేనె ఊట -
         -  తొణుకులాట' - మనోహరం ;  || 
;
; - రాధామనోహర ;

కురులలోని మల్లిక happy

మల్లిక, మల్లిక, 
నవ సుగంధ ఇంద్రజాలిక ;   ||
;
ప్రణయ దేవి రాధిక ; 
కురులలోని మల్లిక ; 
పరిమళాల జాలముల ; 
స్థిరపడుట ఆనందము ; 
మల్లికకు - 
మధురమౌ ఆనందము  ;   ||
;
దోబూచి ఆటల ; 
పరిమళాల పంజరముల ; 
మత్తిల్లును పొదరిండ్లు   ;   ||
;
చుట్టు చుట్టు దారులంట ; 
వ్రేపల్లియ మురిసేలా ; 
గోపికల పరుగులాట  ;   ||
;
పల్లె పరిమళాలు చుట్టు ముట్ట ; 
సౌరభాల జాలముల ;
పల్లె - స్వయం బందీ అయి, 
ఇముడునంట, కులుకునంట  ;   ||
======================;
;
mallika, mallika ; 
nawa sugamdha imdrajaalika  ;   ||
;
praNaya dEwi raadhika ; 
urulalOni mallika ; 
mallikaku -
parimaLAla jaalamula ; 
sthirapaDuTa aanamdamu ; 
madhuramau aanamdamu  ;   ||
;
dObuuci ATala ; 
parimaLAla pamjaramula ; 
mattillunu podarimDlu  ;   || 
;
cuTTu cuTTu daarulamTa ; 
wrEpalli murisElaa ; 
gOpikala paruglATa  ;   ||
;
palle parimaLAlu cuTTu muTTa ; 
saurabhaala jaalamula ; 
palle  swayam bamdee ayi, 
imuDunamTa, kulukunamTa  ;   ||
;
-  రాధా మనోహర ;

అన్నానా, అనుకున్నానా!

అన్నానా, అనుకున్నానా, 
అన్నానా, అనుకున్నానా, 
రూపము లేని గాలికి - 
   చక్కని రాగ స్వరూపము 
         ఏర్పడుననుచూ ;  ||
;
తోపులొ ఎండిన పుల్ల దొరికెనట ; 
అది, మురళిగ ఆకృతి దాల్చెనట ;  
వెదురుకె అంతటి భాగ్యాలు ;
వేణుమాధవా! నీ పల్లవాంగుళుల
పిల్లంగ్రోవిగ - 
నను చేయుదువనుకొన్నానా..... ;... ||
;
నీ పల్లవాంగుళుల పిల్లనగ్రోవిగ - 
నన్ను చేయుదువనుకొన్నానా, 
వేణు వినోదీ!
మరీ ఇంత కాపీనము నీకు ;
రాధిక పట్ల, భళి భళి, 
శీతకన్నును వేసినావులే!
;
పన్నగశయనా! 
మాయ నిద్దురను నటియిస్తావు ;
రాధ పట్టుదల నీవెరుగనిదా,
నీ వంశీ రాగము తానౌతుంది ;
తప్పదు, తప్పక - 
    ఇదియే ఎరుక!
       ఇది నీకెరుక!   ;  ||
; ========================'
annaanaa, anukunnaanaa, 
ruupamu lEni gaaliki - 
cakkani raaga swaruupamu 
ErpaDunanucuu ;  ||
;
tOpulo emDina pulla dorikenaTa ; 
adi, muraLiga aakRti daalcenaTa ;  ||  
;
weduruke amtaTi bhaagyaalu ;
wENumaadhawA! nee pallawaamguLula
pillamgrOwiga - 
nanu cEyuduwanukonnaanaa,
maree imta kaapiinamu niiku ;
raadhika paTla ; bhaLi bhaLi, 
SItakannu wEsinaawulE!
pannagaSayanA! 
maaya nidduranu naTiyistaawu ;
raadha paTTudala neeweruganidaa,
nee wamSI raagamu taanautumdi ;
tappadu, tappaka - idiyE eruka!
idi neekeruka!   ;  ||
nee pallawaamguLula pillana grOwiga 
nannu cEyudu anukunnaanaa, wENu winOdI! 
;
- రాగాల పల్లకి ;  jld ksm ;

Tuesday, May 23, 2017

శ్రీరామ రక్ష - చాందినీ

వెన్నెల కడలి ఉప్పొంగినది ; 
మన ముద్దుల రాములు పక పక నవ్వెను ; 
బాల శ్రీరాములు పక పక నవ్వెను ; ||
;
తీపి తీపి పేరు "శ్రీరామ, శ్రీరామ " ; 
బోయ నోటిలోన తిరగ మర గాయెను ; 
అది కాస్త తిరగ మర గాయెను ; ||
;
తిరగబడినా గాని ముదము చేకూర్చేను ; 
అదియె అనువనది , 
అదియె 'శ్రీరామ!' ;
అదియె నామ మహిమ ; 
నీ నామ మహిమ కదరా స్వామి! : || 
;
వాలి, రావణాదులు సైతము, 
కొసను కనుగొన్నారు మాధురిని ;
నీ నామ మాధుర్య దీప్తిని కన్నారు, 
మైమరచి పోయారు కద స్వామి! ; || ; 
;
బాలకునివి - 'చల్లని చాందినీ'
ప్రీతి నీకగుటలో - వింతేమి లేదులే : 
ఎల్ల లోకములకు కారుణ్య రక్షకా! 
నీవె శ్రీరామ రక్ష ;  || =
=======================;
;
wennela kaDali uppomginadi ; 
mana muddula raamulu paka paka nawwenu ; 
baala Sreeraamulu paka paka nawwenu ; 

teepi teepi pEru 
"Sreeraama, Sreeraama " ; 
bOya nOTilOna adi kaasta tiraga 

mara gaayenu 

tiragabaDinaa gaani 
mudamu cEkuurcEnu ; 
అదియె anuwanadi ; 
adiye nee naama mahima 
        kadaraa swaami! :  || 
;
waali, raawaNaadulu saitamu, 
kosanu kanugonnaaru maadhurini ; 
nee naama maadhurya deeptini kannaaru 
maimaraci pOyaaru kada swaami, 

baalakuniwi - callani caamdinii preeti 
neekaguTalO - wimtEmi lEdulE :  
ella lOkamulaku kaaruNya rakshakaa! 
niiwe Sreeraama raksha ;  ||