Thursday, April 23, 2009

దివ్యకరుణా సురభిళ నిధానమా!దివ్యకరుణా సురభిళ నిధానమా!

kadambari piduri

 
ఏలే!ఏలే! వెన్నెలా! లవంగ తోటల 
ఏలో! ఏలో !వెన్నెలా! వెన్నెలా! 

1)మాలా! మాలా! మల్లెలా! 
మొల్ల,చేమంతి "ముల్లె"లా 
ఏలో! ఏలో! వెన్నెలా!వెన్నెలా! 

2)వకుళ, పొగడ, పొన్నల 
గున్న మావి తోపుల 
ఏలో! ఏలో! వెన్నెలా! వెన్నెలా! 

3)మేలోయ్! మేలోయ్! మేఖల! 
తొలకరి మబ్బుల నీలాల! 
ఏలో! ఏలోయ్! వెన్నెలా! వెన్నెలా! 

4) నీఈవు, నీవోయ్! వానల 
ఏరువాకల తేనెల 
చిరు నవ్వుల జారే వెన్నెల! 
స్వామి చిరు నవ్వుల జారే వెన్నెల! 

5)నేను,నేనో మంచుల 
"అహమిక" జారిన తెమ్మెర! 
తెరలు మలిగిన వేళల 
మంచు ;తెరలే కరిగిన వేళల 
నీవే నేను ఓ స్వామీ! 
ఏడు కొండల వేంకట రమణా! 

(కోరస్) 
"అహమ్ బ్రహ్మోస్మి! 
త్వమేవాహమ్! 
దివ్యకరుణా సురభిళ నిధానమా! 


Views (86)

No comments:

Post a Comment