Sunday, March 28, 2010

చిటికెల పందిరి

చిటి చిటి జాబిలి చిటికెలు వేసెను
చుక్కలు వచ్చి,నింగిని చేరెను
నీలాంబరము తారల కొలువయె!

జాబిలి వెన్నెల చప్పట్లు చరిచెను
నక్షత్రాలు కొలువు దీరి – మరీ
మిణుగురు కాంతుల చిటికెలు వేసెను

వెన్నెల తీరులు శత కోటి
రాతిరి కాంతుల చలువ పందిరి
పిన్నలు,పెద్దల ఆటల సందడి, ఉరవడి


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

( రచన ; కుసుమ కుమారి )

No comments:

Post a Comment