Saturday, March 6, 2010

అవతార మూర్తి
పూవింటి దాల్పు జనకుడా!
మదిని నిను –
భావించగానే బ్రోతువని వింటి!
" గోవింద ” -
నామము మహిమ అంతటిది ! ||

వల్ల మాలిన కోపమేలయ్యా?
ఛల్లనయ్యా! తాల్మి దాల్చుము
" వల్లకో ”మన కినుక లింతేల?
నల్లనయ్యా! నవులు చిందించు! ||

హరి చందనాలను చల్లమన్నావా?
మరి, చల్లలమ్మే గొల్ల భామల
సిరి కంటి చూపుల
విరుల తావుల చల్లమన్నావా? ||

నవ పారిజాతము దండ లివిగోరా!
వివిధాకృతుల మణి – హారమ్ము లివి నీకే!
అవతార పురుషుడ వీవె! తెలుసునులే!
ధవళ హాసా! వందనమ్ములివే! ||


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Kovela

అవతార మూర్తి

By kadambari piduri, Feb 27 2010 5:25AM

No comments:

Post a Comment