Friday, March 26, 2010

చల్లని నీడ
(పల్లవి ) ::::::
________

నీరద నిర్మల చిన్మయ మూర్తి
సన్నిధి సకలానంద దాయకము
లభ్యము బ్రహ్మానందము తథ్యము,
(అను పల్లవి ):::::
_________
హృదయ నళినమా!
శ్యామ సుందరుని సేయి విడకుమా! ||
భజన సేయుమా ! భజన సేయుమా !

1. చెన్నుగ మృగ మద తిలకములు
నెన్నుదురును స్పృశియించేను !
ఆ వృత్తములలో అటు నిటు ఊగుచు
సహస్ర కోటి పొర్లు దండములు
వరలగ – సేయును ముంగురులు ||


2. చిన్ని ముత్యముల తెలి కాంతులతో
మిన్నగ పొందే గిలిగింతలతో
వెన్న దొంగ సంపెంగ ముక్కున
ఎన్నెన్నొ పరుగుల మక్కువ తపసులు
వరలగ – సేయును కొండ గాలులు ||

3. కన్నయ మేనున మణి భూషణముల్
తిన్నగ దూరును అనుమతి లేకనె !
అన్నన్నా ! తన చను వింతటిదా!!?
ఉదయాద్రి శృంగ పీఠమ్ము వరముగా
గడించె గడసరి భాస్కరుడు ||

No comments:

Post a Comment