Thursday, May 14, 2009

వోడ్కా ,బంగాళ దుంపలు

''''''''''''


చిటికెలు ;;;;;;;
''''''

1)"కోయం క్షీర కంఠః"

పాలు తాగే పసి వాడెవ్వరు?
మనకు 'తారక మంత్రమూఅండగా ఉండనే ఉన్నది!


2)"సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం
బ్రూయాత్ సత్య మప్రియం."


3)"ఆశా బలవతీ రాజన్."

4)వొద్కా పానీయము రష్యాలో ప్రసిద్ధి.
వోడ్కాను ఆలు గడ్డలతో తయారు చేస్తారు.

5)తిక్కన ఘంటము "లాహోర్"లో ఉన్నది.

6)అరేబియా సముద్రములో ఉన్న అన్ని దీవులూ "పగడపు ఉద్భవ దీవులు".

7)అసలు "నోరు" లేని చిమ్మట పురుగు ఉన్నది,దాని పేరూఅటాస్ మౌత్'.

8)గాయత్రీ మంత్రము"ను జపించేటప్పుడు
ముందు 24 ముద్రలు,
వెనుక 8 ముద్రలు వేయాలి.

9)తెలుగు,ఈటాలియన్,అగద (పశ్చిమ ఆసియా భాషలు) భాషలు 'సంగీత భాషలు 'గా భాషా శాస్త్రజ్ఞులచే గుర్తించ బడినవి.


వోడ్కా ,బంగాళ దుంపలు


'''''''''''''''

No comments:

Post a Comment