Tuesday, October 2, 2018

ఎవడనుకున్నావో, వేణు గోపాలుడు నా పేరు - సారంగపాణి పదాలు

చిటికె వేసితే నీవంటి ; చెలులు లచ్చ పది వేలే 2 ; 
వెదు/టుకు లాడి ఎవడనుకున్నావో - వేణు గోపాలుడు నా పేరు ;
వెటుకు లాడి ఎవడనుకున్నావో - వేణు గోపాలుడు నా పేరు ;  || 
;
అందగత్తె వనుచు వలచినందుకే ; అలమి కౌగిటను చేర్చేవా ; 
గంద మలది విరులు సిగను జుట్టి, కర్పుర  బాగాలిచ్చేవా 2 ;;
బంగరు కమ్మలు కదలగ రాగము - పాడి వీణ/ ణె  వాయించేవా ; 2 ; 
మంది మేళమున ఏ మాటాడక  - నందనతొ పొద్దులు పుచ్చేవా ;  || 
;
సరిగె పైట దిగ్గున తొలగించి ; చనులు/ జల్లు అంట నిచ్చేవా ; 
అరమర సేయక చక్కెర కెమ్మోవార నిచ్చి లాలించేవా ;; 2 ; ;;        
మరుని భయము నీకెందుకు వలదని ; మనసు తెలిసి నడిపించేవా ; 2 ;
తరి ఇది కాదు, ఇంటికి రమ్మని - తలుపు మూసి, గడె వేయించేవా ;  || 
;
సారంగపాణీ పదాలు ; 
సారంగపాణి పదాలు = 
saramgapani padamulu ; 

No comments:

Post a Comment