Thursday, August 4, 2016

ఏనుగు !ఏనుగు!ఎటు పోతున్నవ్?

ఏనుగు !ఏనుగు!ఎటు పోతున్నవ్?
(answer):::
ఘీంకరిస్తూ అడవికి పోతా!
(ప్రశ్న) :::
అడవికి పోయి అటేమి చేస్తావ్?
( answer ):::
పద్మావతినీ భయ పెడతాను
అయ్యవారిని చేరును అమ్మ! 
శ్రీనివాసులుతొ దోస్తీ కట్టి
సాష్టాంగం!దండ ప్రణామం!

అమ్మకు,అయ్యకు కళ్యాణం
అంగ రంగ వైభోగంగా జరిపించేస్తా!
నా వీపు పైన అంబారి కట్టి
వధూ వరులను కూర్చుండ బెట్టి
ఊరేగిస్తా ముల్లోకములు. 
;
*************************;
; konamanini.blog 12, మే 2009, మంగళవారం ;- = "పెళ్ళిపెద్ద"

No comments:

Post a Comment