Friday, December 4, 2009

పాల వెన్నెల శిల్పాలు

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
ఈ రేయి బోసిగా ఉన్నదీ? ఎందుకని?
విశ్వ కర్మకు ఉలి చేతిలో లేదనుచు ఉలికి పాటు!
మయ బ్రహ్మకు ఎంతో తటాపటాయింపు అందుకయనండీ !

బాలల చిరు మందహాసముల పసిడి ఉలులు,
ఇవిగో! దొరికెనండీ!
అంచెలంచెలుగా, ఆ కాంచనపు ఉలులతో
విదియ నెల వంకగా ఆరంభమై
నిండు పున్నమల నిట్టె తీర్చిదిద్దేను

అమోఘము కదటండీ - చల్ల చల్లనీ
ఆ శీతల చంద్రికల అద్భుత శిల్పములు

పాల వెన్నెల శిల్పాలు ;

No comments:

Post a Comment