Thursday, September 11, 2014

మాస్కుల యోధులు

ఎవ్వరు?వారెవ్వరు?
ఇపుడే నాకు; చెప్పమ్మా!  ||

ముసుగులవీరుడు ఎవ్వరమ్మా?
సూపర్  మ్యాన్, ఔనా?  ||

స్పైడర్ మాన్, ఔనా కాదా?
టార్జాన్ యోధుడు అవునా అమ్మా!   ||

కథాకళి డాన్సులు నేను నేర్పుతా,
ఆడుదురందరు నాతోటి అప్పుడు-

**************************************************

కాదంబరి కుసుమాంబ ;
Kusuma Piduri

;
మాస్ మాస్కు మజా మజా 

కాదంబరి కుసుమాంబ ;
Kusuma Piduri

No comments:

Post a Comment