Tuesday, March 7, 2017

మేలైన బాట

చేమంతి, గులాబీ, మల్లిక ; 
వసుధ ఆయె నేడు 
  అందాలకు వేదిక. 

మోదమ్ములకు వసుంధర. 
వేసెను ఆమోద ముద్ర ; 
ప్రసూనముల వికాసములు. 
ప్రకృతి సంతోష ఘంటిక. 

గాలి స్వచ్ఛతకు బాసట. 
చిరుగాలి జీవులకు ఊరట ; 
పరిమళాల మేళాలతొ ;
జగమంతా కళ కళ

శాంతి,సంతోషములకు
తలమానికము తరువులు .
పచ్చ దనములు సదా
విలసిల్ల వలెను “ ఇల”పైన
సకల లోక శ్రేయస్సు బాట – కిదే
ఇదే మంచి మాట ;  
సదా ఇదే మేలు బాట  
&

జాబిల్లి బాల పత్రిక గీతాలు 
 April 6, 2010   2 Comments
రచన : కాదంబరి పిదూరి   చేమంతి, గులాబీ, మల్లిక 

ఇందుబింబ, సినీవాలి

చందమామ, చందమామ! 
ఎల్లరికీ మేనమామ ;

శశిధరుడు , తారాపతి ;
ఇందుబింబము,
ఇంకా ......... 
రాకేందుడు, సినీవాలి .... 
ఇన్ని పేర్లు నీకున్నవి ;    ||  
ఈశుని సిగలోన  
ఇంచక్కా- 
దూరినట్టి మేటివి!; 

ఐనా - 
ఇసుమంత గీర లేని వాడివిలే!! :  
;
రాత్రి అంటే భయం, fear ;
అమావాస్య కారు నలుపు ;
అందరికీ భీతి గొలుపు ;  ||
;
చిమ్మచీకటి ఐనా ; 
చల్లనైన వెన్నెలను ; 
వరముగా ఇస్తావు ;  ||                                                                              ;
కటిక చీకటి పైన ; 
అలుక పూనవు నీవు ;
నిశి రేయికి శీతలమౌ
జ్యోత్స్నలను ఒసగుతావు;  || 

=====================;

కవిత - 4 
camdamaama, camdamaama! 
ellarikee mEnamaama ;

SaSidharuDu , taaraapati ;
indubimbami,
inkaa ... rakendudu, sineewaali ;
inni perlu neekunnawi ;  ||
;
ISuni sigalO imcakkaa
duurinaTTi mETiwi!;
ainaa isumamta geera lEni wADiwi! :  ||

raatri amTE Bayam, #fear #;
amaawaasya kaaru nalupu ;
amdarikii bheeti golupu ;  ||
cimmaceekaTi ainaa ; 
callanaina wennelanu ; 
waramugaa istaawu ;  ||

kaTika ceekaTi paina ; 
aluka puunawu neewu ;
niSi rEyiki SItalamau

jyOtsnalanu osagutaawu;  || 
;
 జాబిల్లి బాల పత్రిక గీతాలు ;-  
పిల్లల పాటలు - writers ; LINK ;-

జాబిల్లి భరోసా

నెలవంకా! నీ వెన్నెల నవ్వులను ;
భరోసాగ ఇస్తూనే ఉన్నావు ; 
అందుకే జాబిల్లీ!
ఎల్లపుడూ నీకు మా ఎనలేని ప్రశంసలు ;
ఆబాలగోపాలం కీర్తించును నిను సదా!
చల్లనీ వేళలకు నీవేగా భరోసా ;  ||
;
-  కవిత - 3 
====================;

kawita - 3 ;-

nelawamkaa! nee wennela nawwulanu ;
bharOsaaga istuunE unnaawu ; 
amdukE jaabillI!
ellapuDU neeku maa enalEni praSamsalu ;
aabaalagOpaalam keertimcunu ninu sadA!
callanee wELalaku neewEgaa bharOsaa ;  ||

*********************;
బతుకమ్మ దీవెనలు ;-  
     actober 29, 2010   3 Comments ;- రచన; Anil Piduri 
ఇంతులూ, పిల్లలూ, ముద్దరాళ్ళు బంగారు కలశాల – 
భమిడి పళ్ళాలలో బతుకమ్మ పూ మేడలను కట్టి తెచ్చేరు 
దసరాకు సంబరం పిలుపు పేరంటం
;
మేలైన బాట ;-  April 6, 2010   2 Comments ;- 
రచన : కాదంబరి పిదూరి ;-
చేమంతి, గులాబీ, మల్లిక 
వసుధ ఆయె నేడు 
అందాలకు వేదిక 
మోదమ్ములకు వసుంధర 
వేసెను ఆమోద ముద్ర;
&
Labels: జాబిల్లి, బాల కవితా గీతములు, మా రచనల పట్టిక ;-
 జాబిల్లి బాల పత్రిక గీతాలు ;-  

రత్నమణి crescent

పున్నమి జాబిల్లీ! 
పదహారు కళలతోటి ;
నీ తీరు, ఆశ్చర్య సంభ్రమమే!  ||
నటరాజు సిగపాయల ;
మెరయు రత్న మణివి నీవు ;  ||
నెలవంక దివ్వెవై ; 
బహు ముచ్చట గొలుపుతావు ;  ||

========================; 
కవిత -  2
punnami jaabillii! 
padahaaru kaLalatOTi ;
nee teeru, aaScarya sambhramamE!  ||
naTaraaju sigapaayala ;
merayu / rustuunna ratna maNiwi neewu ;  ||
nelawamka diwwewai ; 
bahu muccaTa goluputaawu ;  ||
;
************************************:
]] చిటికెల పందిరి
 September 25, 2009 ;- రచన ; కుసుమ కుమారి 
చిటి చిటి జాబిలి చిటికెలు వేసెను 
చుక్కలు వచ్చి,నింగిని చేరెను 
నీలాంబరము తారల కొలువయె! 
జాబిలి వెన్నెల చప్పట్లు చరిచెను నక్షత్రాలు
&
]] బుర్రు బురు పిట్ట
 September 12, 2009  ; రచన: అనిల్ కుమార్ పిదురి ;
బుర్రు బురు పిట్ట తుర్రు తుర్రు పిట్ట ;
“నీ-ముక్కు సొత్త”అంటే గుర్రు గుర్రు కోపం. 
చర్రు చరున వ్రాలి గింజ,విత్తులేరి రివ్వు ;
] జారు! జారు!జల పాతాలు !
 September 13, 2009   4 Comments
రచన;కాదంబరి జారు! జారు!జల పాతాలు ! 
ఎత్తిపోతల జల పాతాలు : 
వంశ ధార నది, పంచ ధారల, 
కుంతల వాటర్ ఫాల్సు, ఓహో! 
జారే జారే జల పాతాలలొ
;
చిటికెల పందిరి : LINK ;- లింక్ :-
జాబిల్లి బాల పత్రిక గీతాలు ;- 2, 3 ;
;

కమ్మ కమ్మని విందు

చిలకమ్మ చిర్రు బుర్రు లాడింది
సితా కోక చిలకమ్మ రుస రుసలు
కస్సు బుస్సు మంటోంది గొరవంక
విస విసా వచ్చింది వన మయూరం

నేస్తాల చిట పటలు మాన్పి వేయంగా
యోచనలు చేసాయి గబ్బిలాయి, గుడ్ల గూబ;

“ అడవిలోని దోస్తులను అన్నిటినీ
విందుకు రమ్మని” పిలిచాయి.

“వివాహ భోజనంబు – వింతైన వంటకంబు “
ప్రిపరేషనులలోన తలమునకలు అయ్యాయి.

ఇది చూస్తూ గుర్రు గుర్రు మన్నది గుంట నక్క ,
అది బహు జిత్తుల మారి.
గుట్టు చప్పుడవకుండా 
నక్కి నక్కి వచ్చింది నక్కమ్మ,
అంతేనా!?
గుప్పెడు ఉప్పు క్షీరంలో 
గభాలున గుమ్మరించి
ఉప్పు చప్పుడవకుండా 
జారుకుంది చల్లగా!

పాలు కాస్త విరిగిపోయె!
చెవుల పిల్లి కుందేలు
“బెంబేలు పడకండ”న్నది;
క్షీరాన్ని వడ కట్టింది,
ఉడుత సాయమవ్వగా
పన్నీరు, రసగుల్లాలను
చిటికెలోన రెడీ ఆయె !
వన భోజనమ్ములొహో!
వన జంతు, పక్షి, కీటకమ్ములు
ఖుషి ఖుషిగా కానుకలిచ్చి
షడ్రుచుల విందు నారగించి
“బ్రేవ్!”మంటూ త్రేన్‌చాయి;

గుడ్ల గూబ, గబ్బిలములు
అందుకొనెను అందరి మన్ననలు, అభినందనలు.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;

ద్రావిడ భాషా వర్గానికి చెందినది “ఆంధ్ర భాష”. 
శబ్దాలను, సవ్వడులను రెండు సార్లు ( ద్విరుక్తి ) పలకడము 
తెలుగు మాటలకు ఒక అందము చేకూరుతున్నది.
గుస గుసలాడుట, కిల కిలా నవ్వుట, 
మిస మిస కాంతులు ……. 
ఇలాంటివి అన్న మాట.
బాల బాలికలారా! 
ఇలాంటి మరిన్ని సరదా సరదా పదాలను – 
సరదాగా ప్రయత్నించి సాధించండి , చూద్దాం!!!!!!
  
( writer : P. kadambari ) ;

*******************************************:

]] కమ్మ కమ్మని విందు ;-  March 27, 2010   
రచన : కాందబరి పిదూరి ;-
చిలకమ్మ చిర్రు బుర్రు లాడింది 
సితా కోక చిలకమ్మ రుస రుసలు 
కస్సు బుస్సు మంటోంది 
గొరవంక విస విసా వచ్చింది
]] పండు లాంటి పండుగ దీపావళి ;-   March 11, 2010   ;-
రచన : అనిల్ కుమార్ పిదూరి 
దివ్య దివ్య దీపావళి 
ప్రతి సారీ ఈ పండుగ “హుషార్ పండు” నవ్యమే! 
నవ నవీన పర్వమే! || – 
]] పక్షుల పలుకులు ;-           October 12, 2009 ;- 
“మాటలు అంటే   
మానవులకు మాత్రమె సొంతం”అంటే ఎట్లాగ? 
మైనా పిట్టల ఈల 
పాటలను, రామ చిలుకల ;
[ మా రచనల పట్టిక, జాబిల్లి, బాల కవితా గీతములు, గీత రూపకము ] 
&
jabilli 

జాబిల్లి బాల పత్రిక గీతాలు - 1 

మబ్బు దుబ్బు జుట్టు

చిట్టి చిట్టి నెలవంక ; 
మబ్బు దుబ్బు జుట్టు తోటి ;
చిరాకుగా ఉన్నది, 
పరాకుగా ఉన్నాది ;  ||
;
కొబ్బరాకు కంఘీని 
   తెచ్చి ఇచ్చె వనదేవి ;
దువ్వుదాము మొయిలు జుత్తు ;   || 

దువ్వెనతో దువ్వుదాము 
   మొయిలు జుత్తు ;  
దిద్దుదాము తీరుగాను ; 
  తీర్చి దిద్దుదాము తీరుగాను ;;  ||
చీకాకు పోగానే 
   పలకరించె నెలవంక ;
చిమ్మ చీకటికి కూడా 
       తాను నేస్తమైనాది ;  || 

నవ్వులను చిందిస్తూ, 
   వంగి చూసె మేదినిని;
వెన్నెల - నవ్వులను చిందిస్తూ, 
   వంగి చూసె మానవులను; ;  ||

====================;

ciTTi ciTTi nelawamka ; 
mabbu dubbu juTTu tOTi ;
ciraakuagaa unnadi, 
paraakugaa unnaadi ;  ||

kobbaraaku kamghiini 
tecci icce wanadEwi ;
duwwudaamu moyilu juttu ; 
duwwenatO duwwudaamu moyilu juttu ;  || 

diddudaamu teerugaanu ; 
teerci diddudaamu teerugaanu ;;  ||

ceekaaku pOgaanE 
palakarimce nelawamka ;
cimma ceekaTiki kUDA 
taanu nEstamainaadi ;  || 
;
nawwulanu cimdistuu, 
wamgi cuuse mEdinini;
wennela - nawwulanu cimdistuu, 
wamgi cuuse maanawulanu; ;  ||

& [ మా రచనల పట్టిక, జాబిల్లి, 
        బాల కవితా గీతములు, గీత రూపకము,  ] 
మబ్బు దుబ్బు జుట్టు ;
Jabilli , many [ LINK ]

Thursday, February 23, 2017

నీ ఆరాధనయే పరమావధి

వనితా మణి కరములందు  
అరుణోద్యానాలు వెలసె ; 
ఎటుల? ఎటుల!? :  || 
;
కురువకం, గోరింట మోజు తీర ; 
నారీ మణి అర చేతులందు ; 
పంటలయీ పండినవి ;
గోరింటల ఎరుపులుగా పూసినవి,  
                         విరబూసినవి ;  ||
;
నవ రత్న ప్రభల కాంతులన్ని ; 
నేడు కాందిశీకులైనవి ; 
పడతి రాధ దరహాస శోభల ;
అభయములు పొందినవి ; 
                     ఆశ్రయాలు పొందినవి ;  ||
;
ఇన్నిన్ని సొబగుల కలిమిలను కలబోసుకొని ;
కోమలి రాధికతో నిన్ను చేరినాయి ; 
అవి అన్ని నిన్ను చేరినాయి ; 
నీ ఆరాధనయే వానికి పరమావధి కద ; క్రిష్ణా! :  ||  
;
- రాధా మనోహర ;

వ్రతము చేయు జానకి

శ్రీరామచంద్ర చరణాబ్జ పూజా వ్రతము 
                              చేయు జానకి ;  ||

మొగలి రేకు, మొల్లలు, మల్లెలు, సంపెంగలు - 
సురభిళ ఘుమఘుమల వ్రతములను ;
భక్తి, వినయములతోటి శ్రద్ధగా చేసినాయి ; 
           బహు శ్రద్ధగాను చేసినాయి ;  
శ్రీరామ పత్ని కుంతలముల ; 
        అవి తావులై విరబూసినవి ;  ||

భూమి పుత్రి సన్నిధిలో - 
       నోముల మయమాయెను ;
    సకలము - నోములమయమాయెను ...........,
;
"సౌమ్యతయే ఈ సీత- ఐనప్పుడు
ఇందేమి వింత ఉన్నదిలే!" - అని
సీతాపతి చిందించే చిరునగవుల 
శోభలతో నిఖిల సృష్టి విలసిల్లును ;  || 
;
; రామనిధి  ;

Thursday, February 16, 2017

ॐ నాద గీత - అఖిలవనిత - 1

భగవంతుని మెరుపు నవ్వులను 
సముపార్జించాను , ఎటులనో! ఎట్లాగో! ; 

మెరుపు పూవుల తోటి ; 
మేఘమాలికలకు గిలిగింతలు పెడతాను ; 
"ఇంత ప్రజ్ఞ మీకెప్పుడు అలవడెననీ" ; 
స్వామి సంభ్రమమొందేను ; 

అపుడు నేను నవ్వాను ; 
"నా అధరముల దరహాసములన్నీ 
          నీ లీలలే కద స్వామీ!"  ;
;
ॐ నాద గీత,  ॐ నాద గీత,  ॐ నాద గీత,  ॐ నాద గీత,  ॐ నాద గీత,  

bhagawamtuni merupu nawwulanu 
  samupaarjimchaanu , eTulanO! eTlAgO!  ; 

merupu puuwula tOTi ; 
mEGamaalikalaku giligimtalu peDataanu ; 
" imta praj~na meekeppuDu alawaDenanI" ; 
swaami sambhramamomdEnu ; 

apuDu nEnu nawwAnu ; 
"nA adharamula darahaasamulannee 
          nee leelalE kada swAmI!"  ;
;
ॐ నాద గీత,  ॐ నాద గీత,  ॐ నాద గీత,  ॐ నాద గీత,  ॐ నాద గీత,  

క్రిష్ణ క్రిష్ణ క్రిష్ణా

బేల రాధ పిలుస్తోంది ;
రయమున రావోయీ, కృష్ణా! రయమున రావోయీ ;  ||
;
కనుగవలో హత్తుకొనును ; నవ జంటల సౌరులు ;  
రాధ- కనుగవలో హత్తుకొనును ; నవ జంటల సౌరులు ;
కంటిపాప తారకల మిలమిలల చిత్రాలు ; 
తన, కంటిపాప తారకల మిలమిలల చిత్రాలు ;  ||
;
నవ నవలాడే ఆశల ; నీ ఊహల పూవులు ;
కృష్ణా! తన ఆశల నీ ఊహల పూవులు ;
తెగ సందడి చేస్తున్నవి : మది నెమ్మది లేదోయీ!
క్రిష్ణా! రమణి మది నెమ్మది లేదోయీ! ; || 
; =
 ౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౧౦ ; ౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౧౦ ;

                kRshNa kRshNa SreekRshNA!

bEla raadha pilustOmdi ;
raయmuna raawOyI, kRshNA! raయmuna raawOyI ;  ||   
kanugaవlO hattukonunu ; nawa jamTala saurulu ;  
raadha- kanugaవlO hattukonunu ; nawa jamTala saurulu ;
kamTipaapa taarakala milamilala citraalu ; 
tana, kamTipaapa taarakala milamilala citraalu ;  ||
2. nawa nawalADE ASala ; nee uuhala puuwulu ;
kRshNA! tana ASala nee uuhala puuwulu ;
tega samdaDi cEstunnawi ; madi nemmadi lEdOyI! 
krishNaa! ramaNi madi nemmadi lEdOyI! 
;
*****************************;
krishNaa! కృష్ణ కృష్ణ శ్రీకృష్ణా! ॐ నాద గీత, 
ॐ। ॐ। ॐ। ॐ। ॐ। ॐ।  ॐ। ॐ। ॐ। ॐ। ॐ। ॐ।  

Monday, February 13, 2017

భోగి, కనుమల జత సంక్రాంతి

 మొదటిసారి పువ్వో, పువ్వో; 
         నవ్వింది చూడవోయి - 
       అది కాస్త తోటలోని నువ్వో నువ్వో!? || 
1. పువ్వులోని నవ్వులన్ని 
    గువ్వా! గువ్వా! విరబూసి ; 
     నింగి కెగసె అవ్వాయ్ చువ్వల్లాగా ||  
2. మాట కాస్తా పాట అయ్యీ , హాయ్ రే, హాయిరే ;; 
    ఆట లన్నీ - పాటలయ్యీ లెస్సగ హైలెస్సా!   ||  
3. ఆట పాటల తోటీ రంగరించి ; 
    వన్నెచిన్నె రంగులెన్నొ గుమ్మరించి ;
    ముంగిలిలొ ముగ్గులుగ వెలసెనమ్మా!  || 
4. లాస్య కళ మేళనాల రంగేళీలు ; 
     ముద్దుగుమ్మ లందరున్ను ; 
      చేరి పెట్టు గొబ్బి పూలు ; ;
       గొబ్బెమ్మలుంచిన కోలం వల్లీలు ; 
        కోలాహలాల పొంగల్ పర్వం ;  ||  
5. లక్ష్మీ కళలు ఉప్పొంగు ప్రతి గుమ్మమున ; 
     ఆకాశ గుమ్మటముల వెలుగుల వరముల ; 
      భోగి, కనుమల జత కట్టి  సంక్రాంతి ;
         విచ్చేసే వేడుకలు మన కొరకు ;  || 

-----------==============;  
paaTa ;- 

modaTisaari puwwO, puwwO; 
nawwimdi chUDawOyi - 
adi kaasta tOTalOni nuwwO nuwwO!? ||
 
puwwulOni nawwulanni guwwaa! guwwaa! wirabuusi ; 
nimgi kegase awwaay chuwwallaagaa ||  

maaTa kaastaa pATa ayyii , haay rE, haayirE ;; 
aaTa lannii - pATalayyii lessaga hailessaa!   ||  

ATa pATala tOTI ramgarimchi ; 
wannechinne ramgulenno gummarimchi ;  
mumgililo mugguluga welasenammaa!  || 

laasya kaLa mELanaala ramgELIlu ; 
muddugumma lamdarunnu ; 
chEri peTTu gobbi puulu ; ; 
gobbemma lumchina kOlam walliilu ; 
kOlaahalaala pomgal parwam ;  ||  

lakshmee kaLalu uppomgu prati gummamuna ; 
aakaaSa gummaTamula welugula waramula ; 
bhOgi, kanumala jata kaTTi  samkraamti ;
wichchEsE wEDukalu mana koraku ;  || 
;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
;
హర్రీఅమూల్! హర్రీహర్రీ! 1969 లో "హరే రామ హరే క్రిష్ణ ఉద్యమం" ;-
 తెలుగు రత్న మాలిక ;;- 
▼  2017 (3) ;- ▼  February (3) ;-  టక టక టక టక ; గిబ్బెరిష్ లాంగ్వేజ్ - తికమకగా ;
హర్రీఅమూల్! హర్రీహర్రీ! ; 

Thursday, February 9, 2017

శ్రీరామ చిలుక , parrot

నిత్యకళ్యాణము పచ్చతోరణములు ;
పెళ్ళిబాజాల సందడితో
శ్రీరంగనాధ స్వామివారి కోవెలలో ;
నిత్యకళ్యాణము పచ్చనీ తోరణములు ; ||

రంగయ్యకు రహస్యాలు నుడివెను శ్రీరామ చిలుక 
కీరవాణి ఊసులేవొ భలేగా అందినవి ;
భలే భలేగా అందినవి ; ||

ఎటు నుండి వచ్చినదో విల్లిపుత్తూరుకి 
ఈ చిలుక, ముద్దు ముద్దు రా చిలక ;
బేల గోదాదేవి గృహమునే చేరినది ; ||

కావేరీ భాగ్యమిది ;
కాదేదీ ఇట మొద్దు ;
పక్షికినీ చతురతలు ; ||

జ్ఞానమబ్బు పిట్టలకు
బుల్లి పిట్టలకున్ను ;
మబ్బు వన్నె రంగనాధు
నిట్టె ఒప్పించినదీ రామ చిలుక ;
పెళ్ళిబాజాల సందడితో
నిత్యకళ్యాణము పచ్చతోరణములు ;
శ్రీరంగనాధ స్వామివారి కోవెలలో ; ||
;
రాధా మనోహర ;