Saturday, April 3, 2010

జారు! జారు!జల పాతాలు !













జారు! జారు!జల పాతాలు !
ఎత్తిపోతల జల పాతాలు :
వంశ ధార నది,పంచ ధారల,
కుంతల వాటర్ ఫాల్సు,ఓహో!
జారే జారే జల పాతాలలొ
సిరి వెన్నియల*1జల తారు పోగులు!

తూర్పు కొండల దిన మణి పింఛము!
జల ధారలలో హరివిల్లు లొహో!

జల పాతాలలొ సంతోషాల స్నానాలు!
ధార ధారనూ అల్లు కున్నవీ
పిన్నల,పెద్దల కోలాహలాలు,
“నవ్వు,కేరింతల”ఒప్పుల కుప్పలు


&&&&&&&&&&&&&&&&&

రచన;కాదంబరి - జాబిల్లి - ‘పాటలు’

No comments:

Post a Comment