Monday, August 31, 2009

తెలి గోళ్ళు - వెన్నెల ప్రతి ఫలనము


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

మురళిలోన తారాడే - మలయ పవన వీచిక


ఆయె రాగ మాలిక !- అది, ఎల్లరికీ వేడుక


బృందా-వనిలోన,అందందున - వలయ నాట్య హారములు భామినుల్ ఆట పాటలన్నీ -


యమునా తటి, యామినిపై వెద జల్లుతూన్న - కువలయ విరి సౌరభములు


రాస లీల వేళలలో - వెదురు పైన స్వామి వ్రేళ్ళు !


శూన్య వంశి" వేణువు "గా - అవతరించు క్షణములలో


శ్రీ కృష్ణుని నఖములపై - విరియు జ్యోత్స్నల కాంతుల


రిమ రిమలు, మిల మిలలు - జిలి బిలి జాబిల్లి నవులు


ఆ,కిల కిలల అలల పయిన - రిం ఝిం ఝిం -రిం ఝిం ఝిం

No comments:

Post a Comment