Sunday, April 17, 2011

"అంజలా నగరము" City in Ramayana


    
మోహన్ చంద్  కరమ్ చంద్ గాంధీని ప్రభావితం చేసిన పాత్ర.
రామాయణములో శ్రవణుడు .శ్రవణుని తల్లి దండ్రులు గుడ్డి వారు.తన   జననీ జనకులను కావడిలో కూర్చుండ బెట్టి,అనేక పుణ్య తీర్థాలకు తీసుకుని వెళ్ళాడు . ఆతని గాథ, హృదయాలను కదలిస్తుంది.కర్ణ భేది విద్య తెలిసిన దశరథ మహా రాజు శ్రవణుని తల్లి దండ్రులకు తటస్థపడిన ఘటన, శ్రీమద్రామాయణ గాథకు కీలకమైన మలుపు.అమ్రితసర్ కు దగ్గర 6 కిలో మీటర్లు దూరంలో ఉన్న పట్టణము అంజలా"అంజలా నగరము"  యాత్రికులు దర్శనీయ ప్రదేశము. six kilometers from the Amritsarcity near a place called Anjala.                 అంజలా నగరము (Link)
                   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

No comments:

Post a Comment