Monday, April 11, 2011

లోకాభిరామా!

వినీల గగనాలకు నీ మేని సౌరులు

వరమీయుచుండును క్రొమ్మెరుగు దనములు

మా కనుపాపలే నీ కొలువు కూటములు;

కొలువు దీరుము స్వామి!లోకాభిరామా!    ||మా కనుపాపలే|| 

ఆప్త పద్మమ్ములు శ్రీ వారి పదములు;

లిప్త లిప్తకు చరణ పద్మమ్ము జాడలను; 

హత్తుకొనిన సప్త శైలమ్ములు;

తృప్తి విప్పారిన మకరంద రాశులు    ||మా కనుపాపలే|| 

కుందనపుబొమ్మ సతి పద్మావతిని జతగ; 

భక్తుల హృదయాల పుణ్య పుష్కరిణుల(లోన)
         ఉందువు శ్రీ ధామ! రాజ హంసవు నీవె!

విహరించుమోయీ!శ్రీ శ్రీనివాస!    ||మా కనుపాపలే||

No comments:

Post a Comment