Sunday, January 1, 2012

శ్రీ పరశురాముల కొల్లమ్-శకము కాల నిర్ణయ పద్ధతి


"పరశు రాముడు" (The Kollam Era of the Malayalam calendar )
దీని నిర్మాణానికి మూలపురుషుడు.              
క్రీస్తు పూర్వం 825 నుండి ఈ "కొల్లమ్ శకము" ప్రారంభం ఐనది.

హిందువుల సాంప్రదాయములో చాంద్ర మానము అనుసరించబడుతూన్నది.
పంచాంగము- అనగా ఐదు ముఖ్య అంగములు కలది.
తిధి, వారము, నక్షత్రము, యోగము, కరణము అనే అంశములు ప్రాతిపదికలుగా గైకొనబడి
కాల, లగ్న, శుభ కార్య ముహూర్తములు,
అమృత ఘడియలు, హోరా, రాహు కాలము, వారము, మాసము, ఋతువులు, వర్జ్యము-
ఇట్లాగ అనేకములు నిర్ణయించబడుతున్నవి.
మన దేశములో చారిత్రక పరముగా అనేక సంవత్సర నామావళి తో
'కాలము' - యొక్క మైలు రాళ్ళు నిలుపబడినవి.
"ఉగాది పండుగ"ను, సంక్రాంతి ఇత్యాది పర్వములను
60 సంవత్సరముల లూనార్ కేలండర్ ను అనుసరిస్తూ
మనము వేడుకగా చేసుకుంటున్నాము.
60 year cycle (Hindu astrology,Lunar Calendar)
ప్రభవ, విభవ,శుక్ల, ప్రమోద,నుండి....
క్రోధన, అక్షయ వరకూ ఉన్న
అరవై వత్సరముల "యుగావర్తము"పేరు "ఉగాది".
విక్రమార్క శకము, హూణ , శాలివాహన శకము, శకారి - ఇత్యాదిగా- రూపొందినవి.
వరాహమిహిరుడు మున్నగు పండితులు ఖగోళ విజ్ఞాన సంపదకు ఇవి తార్కాణములు.
             
*********************************************/


     


  కొల్లమ్-శకము కాల నిర్ణయ పద్ధతి:-

క్షత్రియులను వధించిన పాపమునుండి విముక్తికై,
పరశురాముడు పర్వతముపై తపస్సు చేసాడు.
గోకర్ణక్షేత్రము, అని పరశురాముడు వలన ప్రసిద్ధి కెక్కిన పుణ్య క్షేత్రము.
పరశురాముడు తన గండ్రగొడ్డలిని ఉత్తర దిశగా విసిరేశాడు.
అది పడిన సీమ పేరు "కేరళ", "దేవతల భూమి"- ఐనది.
ముంచెత్తే వర్షాలూ, వరదల నుండి రక్షించిన వ్యక్తి ఈతడు.
"జల ప్రవాహములను, నియంత్రిస్తూ నిర్మించిన ఇంజనీరు"- అని పేర్కొనవచ్చును.
కేరళ లో జనులను/ కాందిశీకులను రక్షించాడు పరశురాముడు.
వరుణదేవుని, సాగరుని అదుపులో పెట్టిన మహర్షి,
భూదేవి అనుగ్రహమును అందరికీ ప్రసాద వరముగా లభించేటట్లు చేసిన ముని పరశురాముడు.
ఇతనికే జామదగ్న్యి. భార్గవ రాముడు, ఇత్యాది నామములు ఉన్నవి.
భూమి, భౌగోళిక స్వరూప అవగాహన కలిగిన మనిషి ఈ పరశురాముడు అని అర్ధమౌతున్నది.
అంతే కాదు!
ఆతడు పండితుడు, ఖగోళ శాస్త్రవేత్త, గ్రహగమన పరిశీలనా సమర్ధుడున్నూ!
"కొల్లమ్ శకము" ను నెలకొల్పినాడు పరశురాముడు.
1000 సంవత్సరములకు చొప్పున "కాల చక్రము" ఇది.
కేరళ రాష్ట్రములోని - కొల్లమ్ రేవు పట్టణము (Kollam Town)
ఈ చాంద్రమాన పంచాంగమునకు అనుబంధమైనది.
కొల్లమ్ సిటీనే, ఇంగ్లీషు వారు "క్విలాన్" (Quilan) అన్నారు.

*****************************************;

సంవత్సరములు- వర్గీకరణ పద్ధతులు:-

అనేక దేశాలలో వేలాది ఏళ్ళ నుండీ,
మానవులు, విశేష పరిశోధనలు చేస్తూన్నారు.
అన్ని ఖండములలోనూ విభిన్న మార్గాలలో కాలమును గుర్తించుట-
"చరిత్ర"-కు ఏర్పరచిన మైలు రాళ్ళు ఐనవి.
ఇలాగ టైము వింగడింపు - చారిత్రక అవగాహనకు
రూపొందించిన సుగమ మార్గములు ఇవి.
యుగ యుగాల నుండీ ఈ కృషి వలన
అనేక కాల నిర్ణయ స్వరూపములు-
ప్రపంచములో రూప కల్పనలు చేయబడినవి.
 
1. లూనార్ ఇయర్ (Lunar Year) : 365.242216 రోజులు
2.లీపు సంవత్సరము (Leap year):- 366 రోజులు;
3.జూలియస్ వత్సరము:-
4. సోలార్ ఇయర్
5.సైబీల్ ఇయర్:
6. అనామలిష్టిక్ సంవత్సరము:-
7. గ్రిగేరియన్ కేలండర్:

****************************************;

టైమ్ కు వందలాది పేర్లు :-

అస్సీరియన్ ;
ఆర్మీనియన్:
అట్టిక్ :
 బాబిలోనియన్ ;
బహాయి ;
బిక్రంసంవాత్ ;
బౌద్ద ;
బర్మా;
చైనీస్ ;
ఈజిప్టియన్ ;
ఇథియోపియన్;
జర్మనీ;
హీబ్రూ ;
ఇరానియన్;
ఐరిష్ కేలండర్;
జపనీస్;
జావనీస్ ;
జూలియన్;
కొరియన్;
లిథువేనియన్ ;
హిందూ కేలండర్: బెంగాలీ:  మలయాళం
మాయ,  నానక్‌షాహి, నేపాల్ సంబత్

ఇతర  365-days కేలండర్లు:-:-
ఈజిప్టు calendar
మాయా Haab' క్యాలెండర్
జొరాష్ట్రియాన్  calendar;
;
*********************************************8

శ్రీ పరశురాముల కొల్లమ్-శకము కాల నిర్ణయ పద్ధతి
                                            Kollam Varsham , 825CE

సంవత్సరములు- వర్గీకరణ పద్ధతులు:-

కొల్లమ్-శకము కాల నిర్ణయ పద్ధతి:- 

No comments:

Post a Comment