Thursday, February 4, 2010

సందేహాలు


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


ఆలించ వోయి వేంకటేశ!
అతివ అలివేల్మంగకు
సందియములు వేల వేలు
తీర్చు - సందర్భమిదియె!
నిలు నిలువో, నిలువుమోయి! - 2 ||

ఇందు ముఖితొ సుందరమౌ
మేటి - చతురు లాడుటలో,
స్వామి! నీకు నీవె సాటి! ||

వనజ పాణి పద్మావతి
వేలి స్వర్ణ ఉంగరాల
మెరయు రవలు, మణులు,
నవ - రత్న,మాణిక్యములు ||

అంగుళీయకము లిటుల
మర - కతములై తోచగా
అచ్చెరువుల తరళాక్షుల
విపుల చర్చలు ||

శ్యామ లాంగ మాధవుని
చిత్ర రూపు వన్నియల
ప్రతిఫలనములు భాసిల్లిన
మేల్మి- సంఘటనల
గుచ్ఛములే గుబాళింపులే ! ||

Kovela ; సందేహాలు ;
By kadambari piduri, Dec 5 2009 12:04PM

No comments:

Post a Comment