Tuesday, January 12, 2010

రామ చిలుక తెలుపుమా!
పలుకవే చిలుకా! పలకవే చిలకా!
ఇన్నిన్ని అలుకలు నీకెందుకే చెప్పు! ||

రామ చంద్రులతొ ఎపుడు
నేస్తము కడితివే?
"రామ చిలుక"ను
ముద్దు - పేరు పొందావు ? ||

పలుకు పలుకున తేనె
నింపుకోవే చిలుక!
కుశలవ బాలురకు
కుశలములు తెలుపుమా! ||

రామ చిలుక
By kadambari piduri, Dec 27 2009 3:19PM

No comments:

Post a Comment