Saturday, September 12, 2009

చక చకా నడుద్దాము !విష్ణు భక్తి
__________

కోటి కోటి అనుభూతుల - గనులై
విరి పరిమళ ప్రోవై నడుద్దాము - ఈ త్రోవ
(అను పల్లవి ) : -
పయనింతము మనమంతా
స్వామి శ్రీ నామమ్మును
నింపుకునీ 'మనసంతా' ! ||

1.దవ్వు,దూరమని ఎంచక
నువ్వు, నేను, అందరమూ
ఎక్కుదాము సప్త గిరులు
2.విసుగు, విరామము లేక -
ఒకటి, రెండు, మూడనుచూ -
ఏడు కొండలిట్టిట్టే
చిటికెలోన ఎక్కుదము ||
3.కొమ్ము కాచి శ్రీ రమణుడు
అండ దండగా ఉండగ
శంకలేమి? సందేహమేల ?
కోరస్ >>>
_______

తడుముకోక ,ఊరకనే
తట పటయించకుండ
ఎక్కుదాము వరుస మెట్లు
అవి -
ముక్తి గమ్య - సోపాన పంక్తి ||

No comments:

Post a Comment