Thursday, July 16, 2009

మరో చరిత్ర ఆవిష్కరణ


ఎంత బావుంటుంది!

---------------------------

ఏ పద గుంఫనలూ అవసరం లేని -

నిష్కల్మష భావం ఎదురై,

తన స్నేహ హస్తాన్ని చాచితే

ఎంత బావుంటుంది!


చిన్ని పాప చిరు నవ్వుల

వెలుతురు

పూతలలో

నేను వెండి కొండనై పోవాలని ఉన్నది!

అరుణ రాగపు ముచ్చికలోన -

ఉదయారుణ ఉషోదయ పద్మపు గొడుగులో -

మంచి తనమే మనిషి తనమై -

సేద దీరుతూన్న మధుర క్షణాలను -

"చరిత్ర"గా -

కాల యవనిక"పై ఆవిష్కరిస్తే

ఎంత బాగుంటుంది!

No comments:

Post a Comment