Tuesday, January 11, 2011

తోడు నీడల బంధాలు, ముచ్చట్లుకొమ్మలు -
కోయిల, పిచ్చుక, రామ చిలుకలు,
మైనా, నెమలి, పాల పిట్టలు,
అగణిత వన్నెల విహంగాళికీ ఆరామాలు !

కన్ను దోయితో సొగసు వీక్షణం
కర ద్వయముతొ కార్యాచరణం
పదముల జంట చేర్చును గమ్యం!

వీనులు రెండూ శ్రావ్య మోహనం ;
పెదవులు జత పడి, పదముల కేళీ
జతలు జతలుగా స్నేహాలు;

జట్టు కట్టిన నేస్తాలు ;
తోడు నీడల బంధాలు ;
చేతులు కలిసిన చప్పట్లు ;
జంట కవులకు ముచ్చట్లు;

No comments:

Post a Comment