Saturday, January 29, 2011

ఆడేరు పిల్లలు రా చిలుక సొగసులుమబ్బులకు వైనంగ
మెరుపుల్ల తీగలు
బిగియించినాది
నీలాల గగనమ్ము;

వాన జల్లుల్లోన
తనివి తీరా
ఆట పాటల
చెంగు చెంగున
గంతులేస్తూను
ఆడేరు పిల్లలు
రా చిలుక సొగసులు

ముద్దు బాలల
చరణ - పట్టీలు, మువ్వలు
లయ తాళములను
నేర్పుతూ ఉండగా

శృతి చేసుకుంటూను - నీలాంబరం
తన నూత్న సంగీత లహరికలను
తొలి కారు రాగాల
శృతి మేళవింపులతొ
హర్ష సంగీతమును
వినిపిస్తు ఉన్నాది.

No comments:

Post a Comment