Friday, January 14, 2011

తీపి అచ్చులు, హల్లులు

















ముక్క, ముక్క - చెరుకు ముక్క
ముక్కలోన తీపి రసము
తీయని రసమును తీసీ తీసీ
బానలలోన మెండుగ వండీ
దండిగ బెల్లపు దిమ్మలు వచ్చె!

మధురమ్మౌ ఆ అచ్చులు తెచ్చీ
నాన్నారేమో అమ్మకు ఇచ్చిరి;
అమ్మ చేతి కమ్మని స్వీట్లు
నచ్చెను పిన్నలు, పెద్దలందరికి!
అరిసెలు తింటూ గంతులు ఆటలు;
"చిందులు చాలును! చదువుల వేళయె!"
నంటూ తాత గద్దించెను

"అచ్చులు, హల్లులు నేరుస్తాము
భారత మాతకు జై!జై!జై!జోతలు!
రేపటి పౌరులం పిల్లలమేము!"

No comments:

Post a Comment