Tuesday, January 11, 2011

పరిమళాల పెన్నిధి!గాలికి మోదం కూర్చును పూవులు
పువ్వుల నేస్తం చేయగనే
సుగంధమ్ముల గనిగా ఆయెను గాలి

పువ్వులతోటి స్నేహ హస్తమును
అందుకున్నదీ చిరు గాలి
ఐనది గాలి;
ఆ వెనువెంటనె
సౌగంధమ్ముల నిలయము, పెన్నిధి!

మలయ పవనములు సాగీ, సాగీ, పయనాలు;
పైరుల, తరువుల పలకరింపులు ;
ప్రజలందరికీ ప్రకృతి జననీ – అర్చన
ఎపుడూ ఆమోదం, అది ఆహ్లాదకరం.

ప్రకృతిలోని ప్రాణి కోటితో
జతలు కూడిన సమ తౌల్యతపై
ఉండ వలెను అవగాహన సదా సజ్జనులారా!
బుజ్జగించుచూ, నుడివెను ఉదయం.

No comments:

Post a Comment