Monday, January 24, 2011

గాలి - సుగంధముల గనిగాలికి మోదం కూర్చును పూవులు ;
పువ్వుల నేస్తం చేయగనే ;
సుగంధమ్ముల గనిగా ఆయెను గాలి.

పువ్వులతోటి స్నేహ హస్తమును ;
అందుకున్నదీ చిరు గాలి ;
ఐనది గాలి ఆ వెనువెంటనె ;
సౌగంధమ్ముల మ(క)రంద పెన్నిధి!

మలయ పవనములు సాగీ, సాగీ, పయనాలు;
పైరుల, తరువుల పలకరింపులు ;
ప్రజలందరికీ ప్రకృతి జననీ – అర్చన
ఎపుడూ ఆమోదం, అది ఆహ్లాదకరం.

ప్రకృతిలోని ప్రాణి కోటితో ;
జతలు కూడిన సమ తౌల్యతపై ;
ఆప్యాయతలు, అవగాహనలు,
సదా ఉండ వలె సజ్జనులారా!"
అనుచు, బుజ్జగించుచూ,
నుడివెను ఉదయం.

No comments:

Post a Comment