Monday, January 24, 2011

స్నేహ బంధము

కన్ను దోయితో సొగసు వీక్షణం ;
కర ద్వయముతొ కార్యాచరణం ;
పదముల జంట చేర్చును గమ్యం ;
వీనులు రెండూ శ్రావ్య మోహనం ;

పెదవులు జత పడి పదముల కేళీ ;
జతలు జతలుగా స్నేహాలు ;
జట్టు కట్టిన నేస్తాలు ;
తోడు నీడల బంధాలు ;
చేతులు కలిసిన చప్పట్లు ;

No comments:

Post a Comment