Tuesday, January 18, 2011

పాల సంద్రములనుచు భ్రమగుజ్జు వెన్నలు, జున్ను
గ్రోలరా, కన్నయ్య! ;
అనుచు బ్రతిమాలుచు నుండు యశోదమ్మ ||

నిగ్గుటద్దం లాంటి మనసున్న పిల్లడు ;
మా బాల క్రిష్ణుడు ;
ఆబాల గోపాల
మానసోల్లాసములు ||


ఉగ్గు పాల నురుగు లురికి , పొంగేటి ;
ఆ లేత బుగ్గలు చూసి మురిసేనమ్మ ; డు ;
పాల్గారు బుగ్గలను బుల్లి సొత్తలు మీటు
వాల్గన్నులందున నెమలి పింఛాలు ||

పాల బురుగులు చేయు
అధరాల సందడులు ;
పాల సంద్రములనుచు భ్రమ తోడ ఈ నాడు ;
వేయి పడగల ఆది శేషుండు దుమికెనే!

బోసి పోయిన వైకుంఠమ్ము నుండి
సప్త ద్వారమ్ములు వెడలి వచ్చినాయి;
పల్లవాంగుళులందు
వేణు మృదు రవళులయె ||

No comments:

Post a Comment