Saturday, January 22, 2011

తిరు గిరులను చేయును, పారిజాత సుమ రాశిగ


పద్మ లోచనీ! పరమానంద దాయినీ!
తిరుచానూరున వెలసిన పద్మవతి!మా జననీ! ||

అదె తిరుమల! ఏడు గిరులు ;
సదమల మృదు సౌరభములు ;
ముదముగా అందును భక్త జనులకు ||

సరి కొత్త కళలు నీ చల్లని చూపులందున ;
తిరుచనూరు నుండి; తల్లి!నీ చూపుల విరి తావులు;
తిరు గిరులను చేయును, పారిజాత సుమ రాశిగ ||

No comments:

Post a Comment