Saturday, January 29, 2011

నమ్మరాని వింత

ధరిత్రి నమ్మగ రాని వింతలలోన ఇది -
మిరుమిట్లు గొలిపెడి వింత సౌరు ఇది! ||

కరుణార్ద్రతలను ఒసగే దేవా!
దొరవూనీవే; దొంగవు నీవే!;
ఔరౌరా!నవనీత చోరుడా!
ధరిత్రి నమ్మగ రాని వింతలలోన -
మిరుమిట్లు గొలిపెడి వింత సౌరు ఇది! ||

కన్నయ్యా! అవ్యాజ ప్రేమలను, ;
పొన్నుగ జగతికి పంచే దొరవు,
ఎన్నగ చోద్యము! లీలా క్రిష్ణా!
ధరిత్రి నమ్మగ రాని వింతలలోన ఇది -
మిరుమిట్లు గొలిపెడి వింత సౌరు ఇది! ||

No comments:

Post a Comment