Tuesday, October 4, 2016

వంపు, ఇంపు, సొంపులు

సతతహరిత పర్ణకుటీరమిది; 
క్రిష్ణయ్యా! రావయ్యా!  ;   || 
;
నీ అడుగులేమొ నడకలు;
నడకలేమొ నాట్యాలు ; 
ఇన్ని లీలలన్నిటినీ 
విశదపరచు కుటీరం ;
   పచ్చనాకుల కుటీరం ;   || 
;
అంబరమున 
ఆ మొయిలులు;  
తమ చలనములకు;
నృత్యహేలలను 
నేర్పే గమ్మత్తులు ;   || 
;
వంపు, ఇంపు, సొంపు త్రికముల ; 
గైకొనినవి నీలాల నింగి మబ్బులు;
అమ్మ వోలె అనుభూతి 
     చెందుచున్న అంబరము
          విశాల నీలి అంబరము  ;   || 
;
        [మాతృభావన]

==============================,
;
వంపు, ఇంపు, సొంపు త్రికములు ;

No comments:

Post a Comment