Sunday, November 29, 2009

మా మంచి పంచ కళ్యాణీ !

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___


పంచ కళ్యాణీ! పంచ కళ్యాణీ!
పంచ దార నీ నోట్లో పోస్తా!
రెక్కలు కట్టుకు,రివ్వున ఎగిరీ
విశాల గగనం చేరమ్మా!

చంద మామ తో దోస్తీ చేయి
ఆకాయ్్ కీకాయ్్ముచ్చటలాడు !
చుక్కల అచ్చన గాయలు ఆడు
మబ్బుల దాగుడు మూతలు ఆడు


జాబిలమ్మకీ కబురు నీయవే !
వెన్నెల దీపం తేట వెలుగులు
మా పాపాయిల నవ్వులతోటి
"పున్నమి దోస్తీ" చేసెనని!

టక టక గుర్రం
మా పంచ కళ్యాణీ!


No comments:

Post a Comment