Thursday, November 4, 2010

మాయ ఇది ఏమిటోను?
శేష తల్పము వీడి వ్రేపల్లెలోన
శ్రీ కృష్ణ మూర్తిగా వెలిసినాడోయమ్మా!
ధరణి హర్షము నిండెనే! - చెలియరో! –
ధరణి హర్షము నిండెనే! ||

అరుణాధరములన్ వర వేణువూదేను
తరుణ తమకమ్మాయె మలయ మారుతములకు
రాగ నాట్యాలాడెనే – అను రాగ నాట్యాలాడెనే
మాయ ఇది ఏమిటోను?! - చెలియరో!
మాయ ఇది ఏమిటోను?! ||

తన నీల వేణిలో నెమలి కన్నులు ఊగె
కను గొన్న నింగికి తార కన్నులు కోటి/తోటి
తనివి తీరా - నీల మోహనుని చూచేను;
మాయ ఇది ఏమిటోను?! - చెలియరో!
మాయ ఇది ఏమిటోను?! - ||

కెంపు - లే(త)పాణిలో నవనీత ముద్దలను
“నా బొమ్మలవి “ అనుచు – తనివార కాంచేను; -
పౌర్ణిమా జాబిల్లి ,ఇంపు కులుకుల సాగెనే! .....
మాయ ఇది ఏమిటోను?! - చెలియరో!
మాయ ఇది ఏమిటోను?! ||

No comments:

Post a Comment