Monday, November 15, 2010

ప్రాణి కోటి వైవిధ్యతల నీరధి


జల జల జల పాతము;
ఏరు, నదీ నదములు –
అన్నీ
కడకు "కడలి"కే!
జలధి
అనంత జీవ రాసులకు
ఒడిగా విరాజిల్లుతూన్నది ఇంకా!.......

ఔను మరి!
మనిషి తాకిడి పూర్తిగా
ఇంకా
తగలని చోటు కదా అది!

ప్రాణి కోటి వైవిధ్యతలకు
నిలయంగా నీరధి
ఈలాగున అలరారుట
ఇంకెన్నాళ్ళో మరి!

******************
ప్రాణి కోటి వైవిధ్యతల నీరధి ;

No comments:

Post a Comment