Thursday, November 11, 2010

కన్ను దోయి నులమ బోకురా! కృష్ణయ్యా!

కన్ను దోయి నులమ బోకురా! కృష్ణయ్యా!
కన్ను దోయి నులమ బోకురా! కృష్ణయ్యా! ||

"కంటిలోన నలకలేవొ పడినవ"నుచు
బులిపిస్తూ,నటనలతో ||

(అను పల్లవి):
నీ కంటనున్న లోకమ్ములు
చీకటులలొ కుంగి పోవు ||

"నీ కన్ను లెర్ర బడిన "వనుచు
తల్లి యశోదా,దేవకి
తల్లడిల్లుచున్నారు
భామినుల మానసములు
తెగిన వీణ తంత్రులాయె! ||

నీ-నిదుర రెప్పలందు-జగతి
హాయిగ శయనించెనోయీ!
కలువ కనుల 'మెలకువ'లో
విశ్వములకు ప్రసాదములు ! ||

Link ( WD ) -

No comments:

Post a Comment