Wednesday, November 24, 2010

వేణు రాగములకు సవరణలు


ముదిత మది కళ్యాణ వీణియ
బేల రాధ మ్రోయించు సతతము
మోదార్తి మోహన రాగములను, క్రిష్ణా! ||

తరుణి కన్నుల ఉప్పతిల్లే
ఆనంద బాష్పమ్ములు ,కన్నయ!
అమల సంగీతమ్మునందున
విమల శృతి లయ తాళ గతులు ||

రాధ వీణా మధుర రవళులు
రాగములకు అధికరణములు
అనుకరించు అవకాశమ్ములు దక్కినవిరా,
నీదు మురళిని సవరించుకోరా ! క్రిష్ణా! ||

No comments:

Post a Comment