Tuesday, November 16, 2010

వెన్నెల చిరునామామురళి గాన వినోదీ!క్రిష్ణా!
నీ మురిపెములు - భక్తి సుధల
రసవత్తర మైమరుపులు ||

చందన,గంధాక్షతలు - తాంబూల చర్వణములు
సొగసు ఆచారములకు - పర్ణ కుటీరములు
నీ తరళ చలన చాలనములు -
మురళి గాన వినోదీ!క్రిష్ణా! ||

అనురాగం పోక ,వక్క
వలపు తమల పాకులు
చనువేమో ఘాటు సున్న
మీ మది తమల పాకు చిలక
లన్ని విడియములు నీవేరా! క్రిష్ణా! ||

శరదృతువు వచ్చినది
సుందర జ్యోత్స్నల నెలవు; ;
శుక్ల పక్ష్ పౌర్ణిమల తెలి వెన్నెల చిరునామా
నీ దరహాసమ్మ్ములు, క్రిష్ణ! ||

(శరదృతువు పున్నమలు )

No comments:

Post a Comment