Monday, November 15, 2010

అందని అందాలన్ని అందుకున్నాము!
అంది వచ్చినవమ్మ కోటి అదృష్టాలు
అందుకున్నామమ్మ! ఆనంద బాలునీ
ఆనంద లీలలు అన్ని మావేలే! ||

అంద చందాలన్ని – ఆ చిలిపి నవ్వులవె!
బాల శ్రీ క్రిష్ణుడు - గాన లోలుండు
అందరిలొ వాడె - మన అందరి వాడు ||

అందే, అందే, అందేను – యామిని యందున
ఎగసే యమునా కెరటమ్ములకున్
అంబరమందలి శరత్ పున్నమలు ||

అందే,అందే, అందందే
చిటికెన వ్రేలిపై – నిలిచె గోవర్ధనము
ఆ గిరి గీర్వాణము – గిరి దాటినదీ! కనరమ్మా! ||

అందే, అందే అందినవి – అందని అందాలన్నన్ని –
ఇందునె వెలిసిన వోహోహో!
అద్దిర బన్నా! అని మురిసేనమ్మా
ఈ సీమ, అదె మన వ్రేపల్లె ||

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
అందుకుంటిమి, ఘనులము మేము!

No comments:

Post a Comment