Thursday, November 17, 2011

నాట్య హేలలు నీవి! పారవశ్యము మాది!
కాళీయ మర్దనము; నెపముగా దొరికింది;
నాట్య హేలలు నీవి; క్రిష్ణా!; పారవశ్యము మాది! ||
 ;
ముందు జన్మలలోన మా కన్నుదోయి
ఏమి నోముల నోచుకున్నాయొ గానీ
నందబాలుడ!
పుణ్య దృశ్యాలను పొదువుకున్నాయిరా!     ||
;
పడగల పాన్పులలోన శయనించు నీకు
కాళీయ నాగము చుట్టమే లేరా!    
కాళీయమర్దన!
నీవు చెప్పని ఊసు, గుట్టు తెలిసిందిరా! ||
;
(నాట్య హేలలు నీవి! పారవశ్యము మాది!)
;

No comments:

Post a Comment