Sunday, November 20, 2011

నిత్య కార్తీకము- మా బాలల సాన్నిధ్యం


లల్లాయ్ పల్ల్ల్లాయ్ కబుర్లు;
;
లల్లాయ్ పల్ల్ల్లాయ్ కబుర్లు;
కోలాటములూ, కోలాహలములు
నిత్య కార్తీకము- మా బాలల సాన్నిధ్యం    ||
~
చందమామలో-కుందేలమ్మ-
దుముకుచు పరుగులు తీయుచుండును
అలల పడవలోయ్ ఈ దీపాలు     ||
~
ఉసిరిక, ద్రాక్షలు,నిమ్మ మామిడి
తరువుల క్రింద ;పిల్లల ఆటలు;
చప్పట్లోయ్! తాళాలోయ్! చైతన్యానికి ప్రతీకలు ||
~
సాగ దీతుమా, ఆ మెరుపులను!?
ఇలకు దించుదుము ఆ నక్షత్రాలను!
నిత్యము కార్తీకం-బాలల సాన్నిధ్యం  ||
;
;
;

[నిత్యము కార్తీక మాసము
            మా బాలల సాన్నిధ్యం]
  ;
********************** ||
 (Dalliance);

No comments:

Post a Comment