Thursday, November 17, 2011

వనదేవత నివాసముఆలమందల కాచుచూ ఆ అడవిలోన;
గోపబాలుడ!
విద్యలను, కళలను  రమ్యమొనరిస్తావు;
నీవున్న ప్రతి తావు
వనదేవి వాసమే! రస రమ్య రాజ్యమే!  ||      
;
లీలగా  తన వ్రేళ్ళు, నాట్యమాడిన వేళ;    
వెదురు కాస్తా; వేణువైనాదిరా!
దొరా! -      
శూన్య వంశీ కూడ;                
రాగ భోగినిగా మారి పోయిందిరా! ||
;
సిగలోన పూవులకు, పోటీగ పింఛములు;  
ఆసీనులవగాను; పట్టుబట్టిన నెమలి గెలిచిందిరా!
దొరా!
తన పురిని విప్పార్చి
నెమలి కన్నులు చాల ఇచ్చిందిరా!  ||

**************************\\\

 వనదేవత నివాసము  ; కళా రస రమ్య రాజ్యము ;
;

No comments:

Post a Comment