Saturday, November 19, 2011

మనసులు హంసలు


వరుస వరములు మాకు
నీ అనుగ్రహములు!          ||
;
పరమ హంసలు ఆయి-
        మా మానసములు
ఈదులాడుచు గ్రోలు
  స్వచ్ఛ పరవశములను ||
;
ఎడదలో ఏ మూల సంకుచిత భావములు
ఉండబోవు, అవి కాస్త కరిగి, మరగీ పోవు ||
;
అంకురముల భక్తి మహిమాన్వితములు
మధుర, సౌరభములను మోయు మలయానిలములు ||
;
(మనసులు  హంసలు)
;
(krishna, hansa)

No comments:

Post a Comment