Wednesday, November 16, 2011

మబ్బులు, చందమామ


నీలి నీరద రాసులు రాసులు;
అగుడూ దిగుడూ పరుగులు, పరుగులు||

జాబిలి కసిరెను;
"మా కాళ్ళకు వేళ్ళకు
అడ్డం వస్తూ ఉంటే అలాగ?"
అంటూ, జాబిలి కసిరెను   ||

భామల మోములు చంద్ర బింబములు;
శ్యామ కృష్ణుడు నీలి మేఘము;
భువిలో కుదిరిన శత్రుల స్నేహము;
గనినంతనె;
ఆ గగన జీవులకు కడు ఆశ్చర్యము ||

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

No comments:

Post a Comment